IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-13 10:17
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)42
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole1447452723632812691
Volume6440454981
Total15114931777309

Vizualizări   674Descărcări   3

Conţinutul numărului de revistă

“Instruirea, inovarea, investi|iile - trei factori decisivi ai progresului” 5-8

CZU: 338.45(478)

Tighineanu Ion
Şcoala oenologică din Moldova - 60 de ani de la fondare 9-14

CZU: [634.8+663.2](478)

Găină Boris
Abordări conceptuale şi terminologice ale dimensiunii economice a proprietăţii intelectuale 15-22

CZU: 33:347.77(091)

Badâr Iurie
Produsul vestimentar – obiect al proprietăţii intelectuale 23-28

CZU: 347.772/.773:687(478)

Furculiţă Julieta
Dreptul de autor asupra operei ştiinţifice 29-32

CZU: 347.78.01(478)

Lupan Aurelia
Valorificarea operelor devenite bun public: continuitate şi liant 33-35

CZU: 347.78.01(478)

Rusu Nicolae
Calea anevoioasă de la inovaţie la implementare 36-41

CZU: 001.894:347.77(478)

Bounegru Tudor
Reuniunea bilaterală AGEPI - OSIM 42-42

CZU: 347.779(478+498)

Tehnologii cu consum redus de energie şi surse alternative de energie 43-44

CZU: 001.894:620.92(478)

În Moldova vor fi fondate Universitatea Academică şi Liceul academic 45-45

CZU: 37(478)

Şcoala savantului Iurie Lealikov 46-48

CZU: 54(092)

Batîr Dumitru
Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia (5) 49-49

CZU: 62(478)(092)

Dulgheru Valeriu
Măsuri de protecţie, ameliorare şi sporire a fertilităţii solului (2) 50-53

CZU: 631.4(478)

Andrieş Serafim
Acţiunea factorilor hipotalamusului asupra sistemului cardiovascular 54-60

CZU: 616.8+612.826

Capcelea Efim
Determinarea scenei în baza func|iilor efectuate de obiectele de ordinul I 61-64

CZU: 004.421:519.85

Mardare Igor
Studiul numeric al procesului de zdrobire a nucilor 65-68

CZU: 004.421:517.962.1:634.51

Ţărnă Ruslan
60 de ani de la fondarea primelor institute academice 69-70

CZU: 001.89(478)

Omul ştiinţei, omul cetăţii 72-72

CZU: 51(478)(092)

Cununa realizărilor de o viaţă 73-73

CZU: 54(478)(092)

Un palmares ştiinţific strălucit 74-74

CZU: 54(478)(092)

Simpozionul ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI-2006“ 75-77

CZU: 347.77(063)

Cucereavîi Mihai, Diviza Ion
Conferin|a interna|ională privind învăţămîntul în domeniul PI 77-78

CZU: 347.77(063)

Badâr Iurie
„PATLIB în serviciul inovaţiilor“ 78-82

CZU: 001.894+347.77

Rojnevschi Maria, Mândrescu Iurie
La grupul de lucru privind dezvoltarea sistemului de la Madrid 83-85

CZU: 347.772

Jalbă Violeta
La comitetul permanent OMPI pentru dreptul de autor şi drepturile conexe 85-86
Ziua inventatorului şi raţionalizatorului – un prilej de impulsionare a creativităţii tehnice 86-87

CZU: 001.894(478)

Tacu Svetlana
Omul care a „privatizat“ soarele 88-89

CZU: 51(478)(092)

Lozinschi Raisa
Reguli suplimentare în comunicare 89-90

CZU: 004.73:351.751

ABC-ul proprietăţii intelectuale în agenda pedagogilor 91-92

CZU: 347.77:37

Cucereavîi Mihai
Instruirea în domeniul inventicii (I) 93-98

CZU: 37.036:001.894

Sandu Ion, Sandu Gabriel
Potecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova (continuare din nr. 1, 2006) 99-100

CZU: 347.771.012(478)

Dicţionar explicativ de proprietate intelectuală (continuare la nr.1, 2006) 101-102

CZU: 347.77(038)

Epigrame de marcă 103-103

CZU: 821.135.1-7