IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-30 23:00
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole14858241031143512911
Volume65578981403
Total155088200112838

Vizualizări   1089Descărcări   9

Conţinutul numărului de revistă

Dezvoltarea ştiinţelor politice naţionale în condiţiile independenţei statale a Republicii Moldova 5-8

CZU: 32.01(478)

Rusnac Gheorghe
Competitivitatea economică şi promovarea investiţiilor străine orientate spre export – o provocare pentru economia Republicii Moldova 9-21

CZU: [339.137.2:338+339.727.22](478)

Belostecinic Grigore
Abordari conceptuale şi terminologice ale dimensiuniei economice a proprietăţii intelectuale (2) 22-25

CZU: 33:347.77(478)

Badâr Iurie
Marcajele de control în dreptul de autor şi drepturile conexe 26-28

CZU: 347.78.031

Ţîganaş Ion, Racu Mihai
Unele aspecte ale impactului proprietăţii intelectuale asupra economiei 29-33

CZU: 347.77:338

Sosnovschi Victor
Pоль Евразийского патента в инновационной деятельности стран участниц ЕАПК 34-36

CZU: 347.779:338(4/5)

Григорьев А.
Un deceniu de protecţie eficientă a invenţiilor la nivel regional 36-37

CZU: 347.771(4/5)

Seminar internaţional privind problemele utilizării proprietăţii intelectuale 38-38

CZU: 347.77(100)

Congresul sud-est european în domeniul sudării. Aplicabilitatea sudării automatizate 39-43

CZU: 621.791-529

Botez Ilie, Bodeanu Dumitru, Bunescu Mihail, Dicusară Ion
Solurile Moldovei – baza existenţei generaţiilor viitoare 44-49

CZU: 631.4(478)

Bulgari Valeriu
Rezolvarea computerizată a problemelor de ordin lingvistic 50-57

CZU: 81'25'44:004

Cijacovschi Valentin, Popescu Anatol, Procopciuc Vladimir
Noi procedee tehnologice de utilizare a produselor secundare în industria vinicolă 58-60

CZU: 663.26:664/665

Urâtu Dionis
Principalele recomandări ale OMPI pentru întreprinderile mici şi medii 61-61

CZU: 347.77:334.72.012.63/.64

Premiile OMPI pentru inventatori, aprilie-iunie 2006 62-62

CZU: 001.894.2(100)

„Împreună pentru natură” 63-64

CZU: 502

Panuş Violeta
„Viaţa mea este chimia plantelor” 65-67

CZU: 54(478)(092)

Batîr Dumitru
Academicianul Nicolae Ggărbălău – patriarh al chimiei coordinative din Moldova 67-68

CZU: 54(478)(092)

Lupaşcu Tudor
Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia (6) 69-69

CZU: 62(478)(092)

Dulgheru Valeriu
Particularităţile procesului de regenerare a plantelor in vitro la hibrizii f1 de porumb 70-73

CZU: 581.1:631.527.5:633.15

Climenco (Cravcenco) Oxana, Jacotă Anatol
Metodă electrometrică automatizată pentru măsurarea alcalinităţii apei şi soluţiilor 74-77

CZU: [53.082+543.319]:556.11.012

Stiopca Oleg, Colin Vitalie
Bлияние комплекса абиотических факторов на изменчивость пыльцы томатов 78-80

CZU: 575:635.64:631.523

Салтанович Татьяна, Кравченко Анатол, Беженарь Валентина
Reforma ştiinţei: opţiuni şi analize 81-82

CZU: 001.89(478)

Rotaru Tatiana
O viaţă trăită în numele eternităţii 83-84

CZU: 63(478)(092)

Un mare fizician şi un mare om, Alexandru Sibirschi 84-85

CZU: 53(478)(092)

Marinciuc Mihai
„Inventica-2006” – creativitate tehnică de performanţă 86-87

CZU: 001.894:659.15(498)

Tacu Svetlana
Şedinţa ordinară a clubului naţional parteneriat „Ştiinţă şi Business” 88-89

CZU: 001.895:338(478)

Concursul republican „Marca comercială a anului-2006” 89-90

CZU: 001.895:338(478)

„Indicaţii metodice privind evaluarea şi contabilitatea activelor nemateriale” 90-91

CZU: 657.421.3

Inventica împotriva durerilor de dinţi 92-93

CZU: 616.314-089

Popovici Teodor, Gîscă Stela
Zeii au fost astronauţi 94-98

CZU: 52

Cucereavîi Mihai
Instruirea în domeniul inventicii (II) 99-103

CZU: 37.036:001.894

Sandu Ion, Sandu Gabriel
Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova 104-105

CZU: 347.78.02(478)

Dicţionar explicativ de proprietate intelectuală (continuare din 2, 2006) 106-107

CZU: 347.77(038)

Epigrame de marcă 108-108

CZU: 821.135.1-7