IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15539504141374113252
Volume67658492141
Total1620101626315882

Vizualizări   1202Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Stimaţi prieteni! 1-1
Novac Ştefan
Proprietatea intelectuală – factor decisiv în dezvoltarea social-economică5-9

CZU: 347.77:338(478)

Selicova Svetlana , Cucereavîi Mihai
Programul STEP dezvoltarea pieţei inovaţiilor10-15

CZU: 001.894:338(478)

Roman Corina , Romanciuc Lidia
Devenirea capitalului intelectual şi dematerializarea activităţilor economice16-21

CZU: 338+347.77

Badâr Iurie
Experienţa istorică – factor motivaţional în combaterea juridico -penală a încălcării drepturilor în domeniul proprietăţii intelectuale 22-27

CZU: 343.533(091)

Brînza Serghei
Capitalul intelectual in contextul noii economii bazate pe cunoastere28-32

CZU: 001.891:338(478)

Roşca Alfreda
Noutatea negativă a invenţiei33-35

CZU: 001.894+347.77

Malai Valeriu
Diletantism şi tendenţiozitate36-38

CZU: 347.78.02

Rusu Nicolae
Programul Brevete al Academiei Globale de Proprietate Intelectuală 39-41

CZU: 347.772(100)

Guşan Ala
Sistemul intelectual de restabilire a imaginii care realizează modele cognitive42-46

CZU: 004.932.2

Mardare Igor
Valorificarea formelor medicamentoase de BioR în stomatologie47-52

CZU: 579.61:615.322:616.311.2

Rudic Valeriu , Gudumac Valentin , Gulea Alexandru , Nicolau Gheorghe , Godoroja Pavel , Burlacu Valeriu , Diug Eugen , Melnic S. , Chiriac Tatiana , Bulimaga Valentina , Bogdan V. , Crudu Valeriu , Uncuţa Diana
Modelarea procesului de uscare a caiselor53-56

CZU: 664.8.047:634.21

Lupu Olga , Lupaşco Andrei , Dicusar Galina , Terzi Ilie
Rolul facilităţilor fiscale privind stimularea investiţiilor în activitatea inovaţională57-59

CZU: [336.22+330.322.1]:001.895

Suhovici Ana
Comasarea terenurilor agricole – un imperativ al actualităţii60-61

CZU: 332.334.4:631.11(478)

Balteanschi Dumitru
Conferinţa internaţională a tinerilor cercetători63-64

CZU: 001.891-053.6

Ciorbă Valeriu , Panuş Violeta
Concurs republican al lucrărilor de cercetare realizate de elevi 65-66

CZU: 001.891-057.874

Eminent oenolog al Moldovei67-68

CZU: 63(478)(092)

Batîr Dumitru
Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia 69-70

CZU: 62(478)(092)

Dulgheru Valeriu
Корреляционный и регрессионный анализ признаков мужского гаметофита томатов71-72

CZU: 575.1:631.527:635.64

Кравченко Анатол , Анточ Людмила
Inflaţia de bază – o nouă abordare teoretică în cadrul politicii monetare73-76

CZU: 338.23:336.74(478)

Cuhal Radu
Ziua mondială a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare77-77

CZU: 001.89(100)

Ştiinţa globală şi politicile naţionale: rolul academiilor77-78

CZU: 001.89(100+478)

Spirit ancorat cu plenitudine în actualitate80-82

CZU: [001.89+54](478)(092)

Batîr Dumitru
Promotor al tehnologiilor ecologice83-84

CZU: 54(478)(092)

Diviza Ion
Întrunirea anuală a inventatorilor din Republica Moldova85-87

CZU: 001.894(478)

Asociaţia Internaţională a Academiilor de Ştiinţe78-89

CZU: 001:061.1(100)

Concurs de Proiecte88-89

CZU: 001.894(478)

Conferinţa “Probleme actuale ale economiei proprietăţii intelectuale”90-91

CZU: 33:347.77(478)

Instruirea în domeniul inventicii (III)92-94

CZU: 37.036:001.894

Sandu Ion , Sandu Gabriel
Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova (in forma ţie succintă ) (6)95-97

CZU: 347.78.02(478)

Cercetarea publica si proprietatea industriala obiectivele de baza98-99

CZU: 001.891.7+347.77

Casapu L.
Dicţionar explicativ de proprietate intelectuală (continuare la nr.3, 2006)100-101

CZU: 347.77(038)

OMPI - brevetarea la nivel global în cifre102-102

CZU: 347.779(100)+347.771

Cucereavîi Mihai
Protecţie universală contra radiaţiei neionizante – creaţie a inventatorilor moldoveni103-103

CZU: 535-1/-3:613.648.2

Cucereavîi Mihai
Epigrame de marcă104-104

CZU: 821.135.1-7