IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)37
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15228949751208213092
Volume66615462080
Total158895652114162

Vizualizări   1124Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Stimaţi prieteni! 1-1
Novac Ştefan
Proprietatea intelectuală – factor decisiv în dezvoltarea social-economică 5-9

CZU: 347.77:338(478)

Selicova Svetlana, Cucereavîi Mihai
Programul STEP dezvoltarea pieţei inovaţiilor 10-15

CZU: 001.894:338(478)

Roman Corina, Romanciuc Lidia
Devenirea capitalului intelectual şi dematerializarea activităţilor economice 16-21

CZU: 338+347.77

Badâr Iurie
Experienţa istorică – factor motivaţional în combaterea juridico -penală a încălcării drepturilor în domeniul proprietăţii intelectuale 22-27

CZU: 343.533(091)

Brînză Sergiu
Capitalul intelectual in contextul noii economii bazate pe cunoastere 28-32

CZU: 001.891:338(478)

Roşca Alfreda
Noutatea negativă a invenţiei 33-35

CZU: 001.894+347.77

Malai Valeriu
Diletantism şi tendenţiozitate 36-38

CZU: 347.78.02

Rusu Nicolae
Programul Brevete al Academiei Globale de Proprietate Intelectuală 39-41

CZU: 347.772(100)

Guşan Ala
Sistemul intelectual de restabilire a imaginii care realizează modele cognitive 42-46

CZU: 004.932.2

Mardare Igor
Valorificarea formelor medicamentoase de BioR în stomatologie 47-52

CZU: 579.61:615.322:616.311.2

Rudic Valeriu, Gudumac Valentin, Gulea Alexandru, Nicolau Gheorghe, Godoroja Pavel, Burlacu Valeriu, Diug Eugen, Melnic S., Chiriac Tatiana, Bulimaga Valentina, Bogdan V., Crudu Valeriu, Uncuţa Diana
Modelarea procesului de uscare a caiselor 53-56

CZU: 664.8.047:634.21

Lupu Olga, Lupaşco Andrei, Dicusar Galina, Terzi Ilie
Rolul facilităţilor fiscale privind stimularea investiţiilor în activitatea inovaţională 57-59

CZU: [336.22+330.322.1]:001.895

Suhovici Ana
Comasarea terenurilor agricole – un imperativ al actualităţii 60-61

CZU: 332.334.4:631.11(478)

Balteanschi Dumitru
Conferinţa internaţională a tinerilor cercetători 63-64

CZU: 001.891-053.6

Ciorbă Valeriu, Panuş Violeta
Concurs republican al lucrărilor de cercetare realizate de elevi 65-66

CZU: 001.891-057.874

Eminent oenolog al Moldovei 67-68

CZU: 63(478)(092)

Batîr Dumitru
Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia 69-70

CZU: 62(478)(092)

Dulgheru Valeriu
Корреляционный и регрессионный анализ признаков мужского гаметофита томатов 71-72

CZU: 575.1:631.527:635.64

Кравченко Анатол, Анточ Людмила
Inflaţia de bază – o nouă abordare teoretică în cadrul politicii monetare 73-76

CZU: 338.23:336.74(478)

Cuhal Radu
Ziua mondială a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare 77-77

CZU: 001.89(100)

Ştiinţa globală şi politicile naţionale: rolul academiilor 77-78

CZU: 001.89(100+478)

Spirit ancorat cu plenitudine în actualitate 80-82

CZU: [001.89+54](478)(092)

Batîr Dumitru
Promotor al tehnologiilor ecologice 83-84

CZU: 54(478)(092)

Diviza Ion
Întrunirea anuală a inventatorilor din Republica Moldova 85-87

CZU: 001.894(478)

Asociaţia Internaţională a Academiilor de Ştiinţe 78-89

CZU: 001:061.1(100)

Concurs de Proiecte 88-89

CZU: 001.894(478)

Conferinţa “Probleme actuale ale economiei proprietăţii intelectuale” 90-91

CZU: 33:347.77(478)

Instruirea în domeniul inventicii (III) 92-94

CZU: 37.036:001.894

Sandu Ion, Sandu Gabriel
Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova (in forma ţie succintă ) (6) 95-97

CZU: 347.78.02(478)

Cercetarea publica si proprietatea industriala obiectivele de baza 98-99

CZU: 001.891.7+347.77

Casapu L.
Dicţionar explicativ de proprietate intelectuală (continuare la nr.3, 2006) 100-101

CZU: 347.77(038)

OMPI - brevetarea la nivel global în cifre 102-102

CZU: 347.779(100)+347.771

Cucereavîi Mihai
Protecţie universală contra radiaţiei neionizante – creaţie a inventatorilor moldoveni 103-103

CZU: 535-1/-3:613.648.2

Cucereavîi Mihai
Epigrame de marcă 104-104

CZU: 821.135.1-7