IBN
Închide
Badâr Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Wikipedia

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 10
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
  • 8.4.Studiu/sondaj - 1

2016 - 3

Considerații privind modernizarea instruirii in domeniul proprietății intelectuale
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestiunea corporativă a creațiilor intelectuale – condiție imanentă a tranziției la societatea cunoașterii
Badâr Iurie1 , Badâr Veronica2
1 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI),
2 Universitatea din Torino, Italia
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni asupra modernizării instruirii in domeniul proprietății intelectuale
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Imaginaţia creativă – instrument de edificare a prosperităţii
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 17 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Brevetarea invenţiilor în străinătate – instrument important al integrării economice şi tehnologice a Republicii Moldova în spaţiul european şi mondial
Badâr Iurie , Guşan Ala , Mihai Adela
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 4 June, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori cercetare-dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Badâr Iurie, Botnaru Viorica, Bujor Lilia, Cojocaru Igor, Cojocaru Irina, Cuciureanu Gheorghe, Cujba Rodica, Petrov (Cotun) Cristina, Lemeţ Elizaveta, Rusanovschi Vitalie, Musteaţă Aurel, Guzun Mihail, Friptuleac Lilian, Rusu Andrei, Grecu Mihai, Ungureanu Elena, Holban Ion, Mihalachi Svetlana, Minciună Vitalie, Roşca Alfreda, Ţurcan Nelly, Cazacu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2014 / ISBN 978-9975-3020-0-5
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea şi evoluţia protecţiei juridice a patrimoniului cultural
Badâr Iurie , Badâr Veronica
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul brevetării invenţiilor în străinătate în contextul mondializării economiei Republicii Moldova
Badâr Iurie , Guşan Ala , Mihai Adela
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Proprietatea intelectuală în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Principalele etape ale Constituirii Sistemului Naţional de Protecţie a Proprietăţii Intelectuale in Republica Moldova
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele etape ale constituirii Sistemului Naţionale de Protecţie a Proprietăţii Intelectuale în Republica Moldova (2)
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Dimensiuni economice ale dreptului de autor şi drepturilor conexe (1)
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 2 August, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni economice ale dreptului de autor şi drepturilor conexe (2)
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 18 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia cercetărilor economice a problemelor inovării şi brevetării
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(5) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-1086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 5

Abordari conceptuale şi terminologice ale dimensiuniei economice a proprietăţii intelectuale (2)
Badâr Iurie
Intellectus
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale şi terminologice ale dimensiunii economice a proprietăţii intelectuale
Badâr Iurie
Intellectus
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferin|a interna|ională privind învăţămîntul în domeniul PI
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea brandului de ţară – un imperativ al timpului
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Devenirea capitalului intelectual şi dematerializarea activităţilor economice
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 4 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-1071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Evaluarea în domeniul proprietăţii intelectuale (2) (din experien|a locală)
Badâr Iurie , Cravcenco Raisa
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2005 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Aspecte economice ale protecţiei prin brevet
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 4 / 2004 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea în domeniul proprietăţii intelectuale (1) (Din experienţa acumulată în Republica Moldova)
Badâr Iurie , Cravcenco Raisa
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 4 / 2004 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Crearea sistemului de evaluare a PI în contextul promovării transferului tehnologic
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2003 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Intelectualizarea activităţilor economice în devenire
Badâr Iurie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2002 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 24 of 24