Capitalul intelectual in contextul noii economii bazate pe cunoastere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
733 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-09 08:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:338(478) (8)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (879)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1905)
SM ISO690:2012
ROŞCA, Alfreda. Capitalul intelectual in contextul noii economii bazate pe cunoastere. In: Intellectus. 2006, nr. 4, pp. 28-32. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2006 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Capitalul intelectual in contextul noii economii bazate pe cunoastere

CZU: 001.891:338(478)
Pag. 28-32

Roşca Alfreda
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Science and education are not „consumption” establishments as sometimes considered, but factors of multiplication and development of the intellectual resources, modernizers of the society. Those domains represent a specific production medium where it is created the most expensive goods for the manking – the intellectual property, the strategic source for settlement of society global problems.