IBN
Închide
Antoci Liudmila
Cuvinte-cheie (68): tomato (16), Pollen (13), variability (12)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 9.
Teze/Rezumate în culegeri - 4. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2023 - 5

3. Particularitățile gametofitului mascul de tomate în condiții de patogeneză virală și stres abiotic
Saltanovici Tatiana , Andronic Larisa , Antoci Liudmila , Buldumac Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Abordări biotehnologice și genetice de evaluare și valorificare a genofondurilor de culturi cerealiere și tomate
Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023. ISBN 978-9975-62-605-7..
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea termorezistenței descendenților de tomate obținuți de la plantele infectate cu virusuri
Antoci Liudmila , Saltanovici Tatiana , Buldumac Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul infecțiilor virale asupra activității gametofitului masculin de tomate
Saltanovici Tatiana , Andronic Larisa , Antoci Liudmila , Buldumac Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The particularities of the tomato male gametophite in conditions of water deficiency
Buldumac Ana , Saltanovici Tatiana , Andronic Larisa , Antoci Liudmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние темпераратуры на изменчивость признаков мужского гаметофита потомств вирусинфицированных генотипов томата
Салтанович Татьяна , Андроник Лариса , Antoci Liudmila , Булдумак Ана
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Effects of abiotic stress factors on functional parameters of tomato pollen under viral infection
Saltanovici Tatiana , Andronic Larisa , Antoci Liudmila , Doncilă Ana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea termorezistenței descendenților de tomate obținuți de la plantele infectate cu virusuri
Saltanovici Tatiana , Andronic Larisa , Antoci Liudmila , Doncilă Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacția gametofitului masculin de tomate la acțiunea fitopatogenilor virali
Saltanovici Tatiana , Andronic Larisa , Antoci Liudmila , Doncilă Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Screening for heat-resistance of pollen in progeny of virus-infected tomato genotypes
Saltanovici Tatiana , Doncilă A. , Andronic Larisa , Antoci Liudmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Активность мужского гаметофита в потомстве вирусоинфицированных томатов в условиях водного дефицита
Салтанович Татьяна , Андроник Лариса , Antoci Liudmila , Дончилэ А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реакция мужского гаметофита томата на действие вирусных фитопатогенов
Antoci Liudmila , Салтанович Татьяна , Дончилэ А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку
Ediția 8. 2022. с. Крути, Чернігівська обл.. .
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Analysis of the pollen under the conditions of abiotic and biotic stress factors
Saltanovici Tatiana , Andronic Larisa , Antoci Liudmila , Doncilă Ana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul infecției virale și deficitului hidric asupra variabilității gametofitului masculin la tomate
Antoci Liudmila , Saltanovici Tatiana , Doncilă Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество мужского гаметофита гибридов томата в условиях повышенной температуры
Antoci Liudmila , Салтанович Татьяна
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комплементарное влияние вирусных агентов и температуры на реакцию мужского гаметофита томата
Салтанович Татьяна , Antoci Liudmila , Андроник Лариса , Дончилэ А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфофункциональные признаки мужского гаметофита томата в условиях вирусного патогенеза
Салтанович Татьяна , Андроник Лариса , Antoci Liudmila , Дончилэ А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Овощи России
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2072-9146 / ISSNe 2618-7132
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности мужского гаметофита томата в условиях вирусного патогенеза и водного дефицита
Салтанович Татьяна , Antoci Liudmila , Дончилэ А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Impactul temperaturilor înalte asupra valorilor caracterelor polenului la tomate
Antoci Liudmila
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 24. 2020. Chișinău. .
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние водного дефицита на изменчивость мужского гаметофита зерновых колосовых культур
Салтанович Татьяна , Лупашку Галина , Antoci Liudmila
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование пыльцевого анализа для характеристики устойчивости сортов томата в условиях абиотических стрессов
Салтанович Татьяна , Antoci Liudmila
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка реакции мужского гаметофита томата на действие патогенов Alternaria Spp.
Салтанович Татьяна , Antoci Liudmila , Дончилэ А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Genetic variability of tomato genotypes obtained in vitro, based on sustainability and productivity
Saltanovici Tatiana , Siromyatnikov Iu. , Antoci Liudmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selectarea genotipurilor rezistente la temperaturi înalte și deficitul hidric după variabilitatea polenului
Antoci Liudmila
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Influence of hydric deficit on the variability masculin gametofit at cereal crops
Saltanovici Tatiana , Lupashku Galina A. , Antoci Liudmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oценка устойчивости к альтернариозу сортов томата по признакам мужского гаметофита
Antoci Liudmila , Салтанович Татьяна
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evidenţierea genotipurilor de tomate rezistente la stresul hidric prin analiza grăuncioarelor de polen
Saltanovici Tatiana , Antoci Liudmila
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea reacţiei gametofitului masculin a genotipurilor de tomate după rezistenţa la patogenii fungici Alternaria Spp
Antoci Liudmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Testarea genotipurilor de tomate în baza gradului de rezistență la patogenii de Alternaria SPP. la etapa polenului matur
Antoci Liudmila
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариабельность мужского гаметофита регенерантов томата в условиях повышенной температуры и недостатка влаги
Салтанович Татьяна , Сыромятникова Юля , Antoci Liudmila
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка устойчивости гибридов F1 и сортов томата к альтернариозу методами гаметной селекции
Салтанович Татьяна , Antoci Liudmila
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.2. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-016-6.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Evaluation and selection of tomato forms resistant to gydric insufficiency
Antoci Liudmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea genotipurilor rezistente prin aplicarea metodelor de analiză a gametofitului masculin la tomate
Saltanovici Tatiana , Antoci Liudmila , Botnari Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Intellectus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 25 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Оценка засухоустойчивости генотипов томата на стадии проростков
Antoci Liudmila
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Impactul temperaturilor înalte asupra rezistenţei polenului genotipurilor de tomate
Antoci Liudmila , Cravcenco Anatol
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de evaluare a rezistentei polenului de tomate la actiunea factorilor nefavorabili ai mediului ambiant
Antoci Liudmila
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Использование признаков мужского гаметофита для анализа генетики стрессоустойчивости генотипов
Кравченко Анатол , Салтанович Татьяна , Antoci Liudmila
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Корреляционный и регрессионный анализ признаков мужского гаметофита томатов
Кравченко Анатол , Antoci Liudmila
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Intellectus
Nr. 4 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37