IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)37
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15229253411288913092
Volume66638792092
Total158898922014981

Vizualizări   1111Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1016 din 13 septembrie 2004 cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală“ 1-1

CZU: 347.779(478)

Formarea sistemului naţional de inovare – temelia economiei bazate pe cunoaştere şi a dezvoltării durabile 5-9

CZU: 001.895:338

Rotaru Anatol , Roşca Alfreda , Sidorco Angela
Forţa creaţiei – în beneficiul societăţii 10-13

CZU: 001.895:338

Găină Boris
Conflictul dintre marci şi nume de domen – o problemă de bază a societăţii digitale 14-16

CZU: 347.77:004

Taran Nicolae , Jalbă Violeta
Noutatea invenţiei şi utilizarea anterioară 17-22

CZU: 347.77.012

Guşan Ala
Reglementarea juridică a denumirilor de firmă 23-27

CZU: 347.774

Hmeli Diana
Genetica şi bioetica 28-30

CZU: 347.771:[575+58]

Bordeianu Rita
Brevet european – brevet naţional: concept unitar 31-34

CZU: 347.771(498+4)

Andrei Ana
Înregistrarea internaţională: imperativul integrării economice 35-38

CZU: 347.772/773(100)

Influenţa factorilor tehnologici asupra proprietăţilor calitative ale vinurilor spumante clasice 39-45

CZU: 663.223

Taran Nicolae , Antohi Maria , Soldatenco Eugenia , Feiger Lilia
Posibilităţile şi perspectivele selecţiei gametice privind rezistenţa la osmotice 46-49

CZU: 631.52:635.64:551.5

Saltanovici Tatiana , Cravcenco Anatol , Bejenari Valentina , Rojnevschi Maria
Cercetări privind folosirea microundelor la uscarea vişinelor 50-53

CZU: 664.8.047:634.233

Lupaşco Andrei , Dicusar Galina , Ghendov-Moşanu Aliona , Lupu Olga
Structurile inovaţionale pe mapamond şi perspectiva dezvoltării lor în Republica Moldova (1) 54-58

CZU: 001.895:338(478)

Buzdugan Artur
Alexandr Şamşurin: savant şi umanist 59-61

CZU: 54(478)(092)

Batîr Dumitru
Astrofizicianul Nicolae Donici – un Einstein al Moldovei 62-64

CZU: 52(478)(092)

Cucereavîi Mihai
Un deceniu de transformări 65-68

CZU: 347.235:528.44+349.418

Crigan Ştefan , Nour Dan
Cercetări asupra speciilor de rogoz (Carex l.) 69-71

CZU: 581.1

Toderaş Lidia
Aspecte epidemiologice ale criptosporidiozei la copiii cu BDA 72-76

CZU: 616.34-008.314.4-036.22-053.2

Stancu Mihai
Recomandările conferinţei ştiinţifice republicane “valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a economiei naţionale ” 77-78

CZU: 001.895:338(478)(063)

Ştiinţa împotriva terorismului 79-79
Laureaţii premiului naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii pe anul 2004 80-81
Conferinţa internaţională „Probleme actuale din domeniul PPI“ 81-82

CZU: 347.77(063)

Seminar-training organizat de OMPI 82-84

CZU: 347.779(100)(063)

Acord de colaborare AGEPI – departamentul vamal 84-84
Simpozionul „Protecţia proprietăţii industriale în contextul noilor reglementări“ 85-85
Ediţiile AGEPI la salonul naţional de carte didactica 85-85
Întrunirea amelioratorilor din Republică 86-87
Omul care a inventat secolul 21 (continuare la nr. 2, 2004) 88-91

CZU: 53(498)(092)

Josanu Efim
Dicţionar explicativ de proprietate industrială 92-93

CZU: 347.77(038)

Epigrame de marcă 94-94

CZU: 821.135.1-7