IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-19 07:29
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 2)34
  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)116
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1810-7087
Intellectus
Categoria:
  • B (2022.09.23-2026.09.23)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole15861180365186921357232
Volume69789292441
Total1655125929421133

Vizualizări   1127Descărcări   20

Conţinutul numărului de revistă

Conferinţa inovaţională „Rolul inovaţiilor pentru sporirea competitivităţii economiei naţionale”4-5

CZU: 001.895:338(478)

Rolul proprietății intelectuale în promovarea și valorificarea inovațiilor6-15

CZU: [347.77+001.894](478)

Bolocan Lilia , Munteanu Svetlana
Politicile actuale privind susţinerea activităţii de inovare şi transfer tehnologic în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale Republicii Moldova16-21

CZU: 001.895:338(478)

Godoroja Dumitru
Drepturile de proprietate industrială şi mijloacele de asigurare a acestora22-25

CZU: 347.77(478)

Moisei Andrei , Popescu Rodica
Исторические аспекты охраны выражений фольклора26-31

CZU: 347.785:398(091)

Бодюл Татьяна
Mărcile şi libera concurenţă32-37

CZU: 347.772(478)

Leviţchi Simion
Indicaţiile geografice – o oportunitate pentru promovarea produselor autohtone tradiționale38-42

CZU: 347.77:911.3:33(478)

Mogol Natalia
Justificarea şi avantajele denumirilor de origine în raport cu marca comercială pentru produsele agroalimentare43-49

CZU: 347.772.033(478)

Melnic Violeta
Unele aspecte privind contrafacerea mărcilor în mediul online50-54

CZU: 343.533:004

Ursu Tatiana
Industria creativă sau motorul intelectual al economiei55-63

CZU: 001.895:338(478)

Ţîganaş Ion
Valoarea drepturilor de proprietate intelectuală64-65

CZU: 347.77(478)

Albu Svetlana
Инновационная деятельность и патентная активность населенных пунктов в Украине66-69

CZU: 001.89:347.012(477)

Ищенко Ю.
Dezvoltarea inovaţională a ştiinţei în Republica Moldova: probleme şi soluţii70-75

CZU: 001.895:338(478)

Stratan Alexandru
Dezbateri: modificări la Legea învăţământului. De ce fel de doctorat are nevoie Republica Moldova?76-81

CZU: 378.2(478)

Canţer Valeriu , Cuciureanu Gheorghe
Factori de susţinere şi dezvoltare a creativităţii tehnice autohtone ca vector activ în relansarea economică (1)82-86

CZU: [001.894:338+347.77](498)

Sandu Ion , Stănilă Alexandru
Rigla multifuncţională Virus87-89

CZU: 615.47:616.36-002-071

Spînu Constantin , Spînu Igor
Particularităţile producerii circuitelor integrate flexibil-rigide90-94

CZU: 621.382.049.77(478)

Gangan Silvia , Rotaru Mihail , Dubrovin Iurie , Popescu Nicolae
Исследования по получению и стандартизации растительных экстрактов, используемых в качестве вторичных стандартов95-103

CZU: 615.322.07:661.123

Касьян Анна , Valica Vladimir , Касьян Игорь , Унгуряну Ион , Gangan Silvia , Ротару Михаил , Dubrovin Iurie , Popescu Nicolae
Studiul procesului de amestecare în planuri longitudinale şi transversale104-111

CZU: 693.542.5

Lozan Alexandru
Speciile de nevertebrate din fauna Republicii Moldova cu statut de protecţie internaţională112-121

CZU: 502.7:592(478)

Cocîrţă Petru , Gliga Olesea