IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-05 15:51
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole14857892291120712911
Volume65566541398
Total155084588312605

Vizualizări   838Descărcări   3

Conţinutul numărului de revistă

Ştiin|a şi inovarea – fundamentul medicinii moderne 5-12

CZU: 001.891:378.2:61(478)

Ababii Ion, Prisacari Viorel
Stabilirea gradului de confuzie pentru mărcile similare 13-20

CZU: 347.772

Moisei Andrei
Dreptul la nume al autorului operelor de artă, literatură sau ştiinţă 21-24

CZU: 347.78.01(478)

Chiroşca Dorian
Distinctivitatea – condiţie obligatorie pentru protecţia mărcii 25-29

CZU: 347.772.033

Obrişte Natalia
Condiţii de noutate privind înregistrarea desenelor şi modelelor industriale 30-34

CZU: 347.773(478)

Furculiţă Julieta
Seminarul „Implicaţiile extinderii mărcii comunitare ca urmare a aderării României la UE“ 35-37

CZU: 347.772(498+4)

Leviţchi Simion
Structurile memoriei asociative în problemele de restabilire a imaginilor 38-41

CZU: 004.932

Mardare Igor
Aspectul agrochimic al cultivării grîului de toamnă preţios şi puternic 45-48

CZU: 631.4:633.11(478)

Andrieş Serafim
Bлияние вариации частоты высокочастотного поля на электрофизические параметры абрикосов 49-51

CZU: 664.8.047:634.21

Lupaşcu Andrei, Дикусар Галина, Тарлев Василе, Lupu Olga
Proiect „Urban Turbine“ 52-54

CZU: 620.92+621.311.24

Poleacov Mihail
Unele proprietăţi pentru razele sferelor exînscrise ale tetraedrului 55-61

CZU: 514.113.4

Popov Igor, Bairac Radu
Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia (2) 62-66

CZU: 51(478)(092)

Dulgheru Valeriu
Metoda de extragere a parametrilor tranzistorului metal-oxid-semiconductor 67-69

CZU: 621.382.049.77

Rusanovschi Vitalie
Aspecte epidemiologice ale strongiloidozei 70-73

CZU: 616.995.1-036.22

Stancu Mihai, Dumbrava Vlada-Tatiana, Cojocaru-Toma Maria, Juc Victoria
Colaborare internaţională în domeniul inovaţiei şi transferului de tehnologii 74-74
Revista electronică „Problemele energeticii regionale“ 74-74
“Buletinul Academiei de Ştiin|e a Moldovei. Ştiin|e medicale” 75-75
Rotaru Tatiana
Valorificarea optimală a resurselor de sol 75-77

CZU: 631.4(478)

Balteanschi Dumitru
Antonie Ablov, spirit ce naşte comori 78-80

CZU: 54(478)(092)

Batîr Dumitru
Noduri pe firul amintirilor sau o viaţă dăruită oamenilor 81-84

CZU: 51(478)(092)

Gajim Ştefan
Schimb de experienţă AGEPI-OSIM în domeniul informaticii 85-85
Seminar în probleme de proprietate intelectuală pentru agenţii economici din raionul Teleneşti 86-86
Salonul internaţional de invenţii şi tehnologii noi „Novoe vremea“ 87-87

CZU: 659.152:001.894(100)

Un nou site pentru inventatori: www.infoinvent.md 88-88
Surse alternative de energie: un nou proiect (implementarea pompei hidraulice universale) 89-89

CZU: 620.92

Carnauhov Anatol, Hanganu Ion
Cele mai importante zece realizări ştiinţifice ale anului 2004 90-90

CZU: 001.894

Dicţionar explicativ de proprietate intelectuală (continuare din nr.2, 2005) 95-96

CZU: 347.77(038)

Epigrame de marcă 97-97

CZU: 821.135.1-7

Dr. Eugen Staşcov la 50 de ani. Itinerar marcat de căutări şi împliniri 98-99

CZU: 62(478)(092)