IBN
Închide

245Publicaţii

805Descărcări

57707Vizualizări

Ţapcov Victor115Ciumacov Iurie60Petrenko Piotr59Graur Vasile52Rudic Valeriu48Garbuz Olga31Zariciuc Elena27Rusnac Roman22Gudumac Valentin21Balan Greta19Usataia Irina18Bîrcă Maria16Burduniuc Olga16Poirier Donald16Pahontu Elena Mihaela15Lozan-Tîrşu Carolina15Şova Sergiu14Cotovaia Aliona12Barbă Nicanor12Bulimaga Valentina11Toderaş Ion11Bulimestru Ion10Noviţchi Ghenadie10Roşu Tudor10Rusnac Anna10Zosim Liliana9Batîr Ludmila9Mitkevici N.9Tagadiuc Olga8Ţurcanu Ştefan8Andronache Lilia8Paholniţcaia Anastasia8Prisacari Viorel7Barbă Alic6Popa Nelea6Riblet Fabrice6Helm Lothar6Merbach Andre6Căpăţînă Tatiana6Simonov Iurii5Botnaru Maria5Stavila Vitalie5Bocelli Gabriele5Popovschi Lilia5Truhina Irina5Ilies Diana-Carolina5Duca Gheorghe4Sofroni Dumitru4Chiriac Tatiana4Elenciuc Daniela4Cepoi Liliana4Buraciova Svetlana4Samusi Nina4Cebotari Valentina4Roscov-Arcan Elena4Jalbă Angela4Roy Jenny4Pantea Valeriana4Sargun Artur4Boronciuc Gheorghi3Roşca Nicolae3Sardari Veronica3Balan Ion3Balan Roman3Cardaniuc Corina3Ciobanu Veronica3Crudu Valeriu3Guţu Lilian3Sofroni Larisa3Stratan Valentina3Efremova Nadejda3Casian Neonila3Popuşoi Ana3Costes Jean-Pierre3Tripac Irina3Rosca Sergiu3Anton Emil3Erhan Tatiana3Buzu Ion3Codiţă Tatiana3Julea Felicia3Sameţ Nina3Eftodii Sergiu3Ureche Virgil3Ancuţa Eugen3Jalba Svetlana3Cebotari Diana3Mezey Reka-Ștefana3Perreault M.3Wignacourt Jean-Pierre3Rudi Ludmila2Antoseac Boris2Ciochină Valentina2Codreanu Svetlana2Batîr Dumitru2Chirilov Alexandru2Miscu Vera2Melnic Elena2Buzan Vladimir2Gdaniec Maria2Scopelliti Rosario2Cazacova Iulia2Forni Alessandra2Ciornea Victor2Djur (Maxacova) Svetlana2Negoiu Maria2Galmadi Natalia2Furdui Teodor2Ciumac Daniela2Ciornea Valeriu2Didilica Ina2Malic Elena2Smaglii Vadim2Fuior Arcadie2Floquet Sebastian2Cariati Elena2Lucenti Elena2Erhan T.2Vasilca M.2Nicolenco Nicoleta2Gradisteanu Maria2Bukarciuk L.2Stefan-van Staden Raluca-Ioana2Borta A.2Galmadi A.2Pogorea Elena2Roussel Pascal2Colţun Maricica1Lupaşcu Andrei1Revenco Mihail1Turtă Constantin1Guţu Iacob1Vlad Pavel1Lupaşcu Tudor1Filippova Irina1Dizdari Anna1Ungureanu Laurenţia1Bulhac Ion1Reva Veaceslav1Jalbă Alexandru1Procopişin Larisa1Isac-Guţul Tatiana1Lozan Vasile1Mereuţă Ion1Varmari Nina1Gliga Olesea1Roşca Ion1Teleuţă Alexandru1Popa Alexei1Bairac Natalia1Şveţ Inna1Ştîrba Olga1Parii Angela1Bejenari Natalia1Bogaiciuc Lilia1Galeev R.1Voronkova V1Jeanneau Erwann1Toderici Valeriu1Pantea Valeria1Postolachi Olga1Bodrug Mihai1Pasculescu Simona1Balan Diana1Andronic Olesea1Jovmir Tudor1Popa Vasile1Lupaşcu Lucian1Melnic Alexandra1Paholco Chiril1Sandu Ion1Boeva Maria1Popa Tatiana1Sandu IrinaCrinaAnca1Bârcă Maria1Oprean Camelia1Gheorghiţă Cristina1Zatic Ana1Bernic Valentin1Luca Constantin1Olaru Octavian-Tudorel1Barba Nina1Nicolenco Aliona1Mihalciuc Olga1Savcin Serghei1Fiodorov Nicolai1Socea Laura-Ileana1Barbuceanu Stefania-Felicia1Socea Bogdan1Rusnac Ana1Damian Ina1Bruduniuc Olga1Lipkovsky A.1Şișcanova N.1Ciuneaeva Anastasia1Milentiev A.1Diurici E.1Moldovan E.1Cernobai A.1Badea Mihaela1Bratu Ovidiu Gabriel1Ghileţchi Natalia1Iliescu Veronica1Cazanji Irina1Elenciuc D.1Cornei Nicoleta1Bîrsanu Irina1Ulchina Ianina1Zarovnaia Alina1Rusu Virginia1Baerle Natalia1Dubalar A.1Moldovan Aliona1Bejenari Nadejda1Mentre Olivier1Tancret Nathalie1Petcenco Irina1Anachii A.1Modrea Valentina Mihaela1Tatarciuc I.1Paraschivescu Codruța1Gdanets Maria1Bezer Silivia1Capet Frederic1Vannier Rose-Noelle1Cîrcu Viorel1Suponitskii K.1Spînu S.1Candu N.1Olan O.1Emandei Cristina1Whitmire Kenton1Mingalieva L.1
Gulea Aurelian Petru
Cuvinte-cheie (246): coordination compounds (9), compuşi coordinativi (7), Antimicrobial activity (6)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 64. Publicaţii la conferinţe din RM - 168. Publicaţii peste hotare - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 10

Sinteza și proprietățile antibacteriene și antifungice ale compușilor coordinativi ai Fe(III) cu 4-ciclohexiltiosemicarbazona 4-benzoil-3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-onă
Rusnac Roman1, Bîrcă Maria1, Şova Sergiu1, Cotovaia Aliona1, Gulea Aurelian1, Balan Greta2, Burduniuc Olga3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complecși Ln(III)-Bi(III) în baza ionilor trietilentetraaminhexaacetat - precursori moleculari pentru oxizii micști BiLnO3
Popa Nelea, Bulimestru Ion, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nickel(II) Complexes with Pentane-2,4-dione Bis(4-allylthiosemicarbazone)
Gulea Aurelian1, Graur Vasile1, Chumakov Yurii23, Petrenko Peter A.2, Garbuz Olga14, Tsapkov Victor1, Gudumac Valentin5
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 Gebze Institute of Technology, Cayirova,
4 Institute of Zoology,
5 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 1(90) / 2020 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 14 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novel 2-formylpyridine 4-allyl-S-methylisothiosemicarbazone and Zn(II), Cu(II), Ni(II) and Co(III) complexes: Synthesis, characterization, crystal structure, antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activity
Balan Greta1, Burduniuc Olga1, Usataia Irina2, Graur Vasile2, Chumakov Yurii34, Petrenko Peter A.3, Gudumac Valentin1, Gulea Aurelian2, Pahontu Elena Mihaela5
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Applied Physics,
4 Gebze Technical University,
5 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Applied Organometallic Chemistry
Nr. 3(34) / 2020 / ISSN 0268-2605
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și cercetarea proprietăților anticancer ale combinațiilor coordinative în baza cuprului (II) și 4-({2-[(piridin-2-IL) metiliden]hidrazincarbotioil}amino)benzoat de etil
Rusnac Ana, Garbuz Olga, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazone ale 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehidei
Gulea Aurelian, Ţapcov Victor, Cebotari Diana, Garbuz Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, Structure and Biological Activity of Coordination Compounds of Copper, Nickel, Cobalt, and Iron with Ethyl N'-(2-Hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioate
Gulea Aurelian1, Usataia Irina1, Graur Vasile1, Chumakov Yurii23, Petrenko Peter A.2, Balan Greta4, Burduniuc Olga45, Tsapkov Victor1, Rudic Valeriu6
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 Gebze Institute of Technology, Cayirova,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 National Agency for Public Health,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 4(90) / 2020 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 4 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiol-disulfide metabolism in kidney tissue at the administration of some copper coordination compounds
Sardari Veronica1, Pantea Valeriana1, Gulea Aurelian2, Tagadiuc Olga1, Andronache Lilia1, Şveţ Inna1, Tsapkov Victor2, Gudumac Valentin1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение содержания белка и фикобилипротеинов в условиях накопления германия (IV) в биомассе цианобактерии Spirulina platensis при выращивании на среде с германий - содержащими соединениями.
Джур Светлана1, Бульмага Валентина2, Зосим Лилиана2, Рудь Людмила1, Чепой Лилиана1, Кирияк Татьяна1, Гуля Аурелиан2, Рудик Валерий1
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Молдавский Государственный Университет
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продуктивность и аккумуляция германия (IV) цианобактерией Spirulina platensis при выращивании на среде с добавлением германий - содержащих соединений
Джур Светлана1, Бульмага Валентина2, Зосим Лилиана2, Рудь Людмила1, Кирияк Татьяна1, Чепой Лилиана1, Гуля Аурелиан2, Рудик Валерий1
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Молдавский Государственный Университет
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 19

Cercetarea relației structură–activitate a compușilor coordinativi ai Cu(II) cu benzoat de etil-4-tiosemicarbazone-2-formil(acetil și benzoil)piridinei asupra microorganismelor Acinetobacter bamannii și E.coli
Rusnac Anna, Balan Greta, Ţapcov Victor, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination compound as inhibitor of superoxid radical.
Garbuz Olga1, Pantea Valeria2, Usataia Irina3, Graur Vasile3, Tsapkov Victor3, Sardari Veronica2, Tagadiuc Olga2, Gudumac Valentin2, Gulea Aurelian3
1 Institute of Zoology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination compounds of some 3D metals with salicylidene-4-allyl-s-benzylisothiosemicarbazide
Gulea Aurelian1, Gradisteanu Maria1, Usataia Irina1, Tsapkov Victor1, Graur Vasile1, Chumakov Yurii2, Petrenko Peter A.2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de sinteză a unor izotiocianați alifatici, aromatici, heterociclici
Rusnac Roman, Nicolenco Nicoleta, Zarovnaia Alina, Rusu Virginia, Bîrcă Maria, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular inhibitor of HL-60 cancer cells' proliferation based on 2-{[2-(prop-2-en-1-ylcarbamothioyl) hydrazinylidene]-methyl} pyridinium nitrate
Gulea Aurelian1, Graur Vasile1, Cazanji Irina1, Tsapkov Victor1, Chumakov Yurii2, Petrenko Peter A.2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novel thiosemicarbazone acetamide derivatives and their copper complexes: synthesis, characterization and potential biological activity
Rusnac Roman, Barba Nicanor, Tsapkov Victor, Gulea Aurelian
State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polyfunctional inhibitors based on some 3D metal coordination compounds with substituted salicylidene- and picolidene-4-allyl-S-alkylisothiosemicarbazides
Gulea Aurelian1, Graur Vasile1, Usataia Irina1, Tsapkov Victor1, Garbuz Olga1, Chumakov Yurii2, Petrenko Peter A.2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu inovativ de sporire a conţinutului de polizaharide acide la cianobacteria Spirulina platensis
Zosim Liliana1, Bulimaga Valentina1, Rudic Valeriu2, Gulea Aurelian1, Ţapcov Victor1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza tiosemicarbazonelor noi pe baza unor azachalcone
Botnaru Maria, Rusnac Roman, Baerle Natalia, Ţapcov Victor, Şova Sergiu, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and antifungal properties of new copper (II) complexes with n-cyclohexyl-2-[(pyridin-2-yl) methylidene] hydrazine-1-carbothioamide
Nicolenco Nicoleta1, Rusnac Roman1, Burduniuc Olga2, Tsapkov Victor1, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 National Agency for Public Health
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 245