IBN
Închide

68Publicaţii

1257Descărcări

38659Vizualizări

Luchian Ivan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 49. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Evoluția activității investiționale în Republica Moldova În condițiile crizei pandemice
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of corruption on the European integration process of the Republic of Moldova
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Competitiveness and sustainable development in the context of European integration
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Esența piramidei bogăției globale
Luchian Ivan1 , Bîrca Iulita2 , Birca Mihaela3
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Colegiul Hunter al Universității orășenești din New York
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații bancare și crize
Panfil Cristina1 , Luchian Ivan2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the updated model of global imbalances synergy
Luchian Ivan
International Institute of Management
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele financiare ale crizei pandemice actuale
Luchian Ivan
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele internaționale în domeniul investițiilor străine
Bîrca Iulita1 , Luchian Ivan2 , Țîrlea Mariana Rodica3
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
3 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Modern approaches on fiscal management
Luchian Ivan , Ţepordei Aurelia
International Institute of Management
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul guvernanţei corporative în procesul inovaţional
Panfil Cristina1 , Luchian Ivan2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături definitorii și caracteristici ale sistemului bancar și ale pieței produselor bancare
Panfil Cristina , Luchian Ivan
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Abordările teoretice moderne ale corupției bancare
Iordachi Victoria1 , Luchian Ivan2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corupția transnațională în Republica Moldova
Luchian Ivan1 , Iordachi Victoria2
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaziunea fiscală din Republica Moldova ca impediment al integrării europene
Luchian Ivan , Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human resources development in commercial banks – theoretical approaches and practical aspects
Luchian Ivan1 , Iordachi Victoria2
1 International Institute of Management,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele evaziunii fiscale în Republica Moldova
Luchian Ivan , Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-62. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele evoluţiei pieței produselor bancare
Panfil Cristina , Luchian Ivan
National Institute for Economic Research, ASM
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Abordările conceptuale moderne ale investițiilor alternative
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amnistia fiscală: esenţa, experienţa internaţională şi a Republicii Moldova
Luchian Ivan , Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depozitele bancare ca obiect al procesului inovaţional
Luchian Ivan1 , Panfil Cristina2
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Banca Naţională a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-37. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile internaționale pe piața cardurilor bancare
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-40. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 68