IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)26
  2020  (2 din 2)40
  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • Exclusă (2021.06.25)
  • B (2017.10.26-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole10077301571526334866
Volume29297871555
Total103675994416818

Vizualizări   678Descărcări   49

Conţinutul numărului de revistă

Parametric representation and bifurcation analysis of the cubic equation solutions with application to the phase transitions

3-6

CZU: 536.76:517.957

Barsuk Alexander A. , Paladi Florentin

Structuri fotosensibile pe bază de semiconductori calcogenici sticloşi din sistemul As-Se-S pentru înregistrarea informaţiei optice

7-10

CZU: 539.216:535.8+537.311.322

Prilepov Vladimir , Nasedchina Nadejda , Spoială Dorin , Chiriţa Arcadii

Детектирование спектров флюоресценции растений с удаленной дистанции

11-14

CZU: 535.37:681.7

Chiriţa Arcadii , Наседкина Надежда , Прилепов Владимир

Sinteza și morfologia structurilor β-Ga2O3-Ga2S3

15-22

CZU: 539.216:535.44+621.785.9

Sprînceanu Veaceslav

Utilizarea tehnologiilor cloud pentru sisteme paralele de calcul performant

23-37

CZU: 004.738.5

Antohi Ion

Securitatea informației vis-à-vis de securitatea informațională

38-47

CZU: 004.056

Bragaru Tudor , Briceag Valentin , Malcoci Viorel , Galaicu Valeriu

Mecanismul de funcționare a organizațiilor de microfinanțare orientate spre mediul de afaceri

48-51

CZU: 336.773:658.9

Doga-Mîrzac Mariana

Benchmarking-ul ofertelor educaționale în domeniul turismului la nivel european

52-63

CZU: 378.46:[338.48+640.4](4)

Buzdugan Adriana , Hămuraru Maria

O abordare privind rezolvarea problemei comis-voiajorului cu ajutorul metodei potenţialelor

64-68

CZU: 519.863

Terzi Dmitri

Emigrația și efectele ei în Republica Moldova

69-74

CZU: 314.743(478)

Nirean Elena , Coreţchi Boris

Teorii și politici anticriză în contextul economiei mondiale

75-81

CZU: [338.124.2+338.24](100)

Dolgopol Angela

Ocuparea forței de muncă în mediul rural al Republicii Moldova și factorii destabilizatori

82-90

CZU: 331.526(478-22)

Nirean Elena , Bujor Tatiana

Analiza corelației dintre faliment, nivelul corupției și cel al guvernanței publice în țările Uniunii Europene și în Republica Moldova

91-97

CZU: 330.341:328.185(4-672+478)

Muntean Neli , Balteş Nicolae , Muntean Iulian

Trăsături definitorii și caracteristici ale sistemului bancar și ale pieței produselor bancare

98-107

CZU: 336.7

Panfil Cristina , Luchian Ivan

Metodologia evaluării nivelului competențional al  angajaților întreprinderilor din sfera alimentației publice

108-115

CZU: 005.962.13:640.4

Tabunșcic Olga

Particularitățile mixului de marketing în instituțiile de învățământ superior

116-119

CZU: 378:658.8

Şişcan Ecaterina

Анализ подходов к пониманию сущности KPI как основы для построения BSC

120-127

CZU: 005.6

Завалий Татьяна

Imaginea inovațională: metodologii internaționale de cercetare a activității inovaționale a Republicii Moldova

128-137

CZU: 001.895:339.94

Saharneanu Liliana

Организация, методика, понятие и сущность комплаенс–контроля

138-142

CZU: 336.71:657.6+005.25

Covali Olga

Potenţialul centrelor de inovare din Republica Moldova în dezvoltarea strategiei „economia digitală”  pentru ţările parteneriatului estic

143-148

CZU: [33:004.738.5](4-11)]:061.6(478)

Tirşu Valentina , Tutunaru Sergiu

Managementul finanțelor publice – abordări conceptuale

149-152

CZU: 336.13:005

Gheorghița Eugenia

Model de evaluare a potențialilor clienți ai instituțiilor de credit, beneficiari ai finanțării prin factoring

153-158

CZU: 336.717

Bumbac Daniela , Hâncu Lilian

Clusters as catalysts of the economy competitiveness

159-163

CZU: 332.1

Isac Claudia

Măsurarea stabilității financiare din România utilizând un indice agregat

164-168

CZU: 336:330.34(498)

Dandara-Tăbăcaru Daniela