IBN
Închide
Iordachi Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Towards a circular economy – country practices and government policy decisions
Iordachi Victoria1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Competitiveness and sustainable development in the context of European integration
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Circular economy as a new industrial paradigm
Iordachi Victoria
National Institute for Economic Research of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(4) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circular economy as a new industrial paradigm
Iordachi Victoria
National Institute for Economic Research of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COVID-19 and the response of central monetary authorities
Iordachi Victoria1 , Timuş Angela1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial inclusion role in the times of Covid-19 pandemics
Iordachi Victoria1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-103. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial literacy development in the Republic of Moldova: perspectives and challenges
Ciobu Stela1 , Iordachi Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of the circular economy principles in the Republic of Moldova
Timuş Angela , Iordachi Victoria
National Institute for Economic Research of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of circular economy principles in new pandemic realities
Iordachi Victoria1 , Timuş Angela1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Time to go circular: circular economy as a new industrial paradigm
Perciun Rodica , Iordachi Victoria
National Institute for Economic Research of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waste management - best practices for the Republic of Moldova
Iordachi Victoria1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Abordările teoretice moderne ale corupției bancare
Iordachi Victoria1 , Luchian Ivan2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corupția transnațională în Republica Moldova
Luchian Ivan1 , Iordachi Victoria2
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human resources development in commercial banks – theoretical approaches and practical aspects
Luchian Ivan1 , Iordachi Victoria2
1 International Institute of Management,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul implementării Basel III asupra sectorului bancar din Uniunea Europeană
Ciobu Stela1 , Iordachi Victoria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities of using tax multipliers for stabilization in transition economies
Cociug Victoria1 , Timuş Angela2 , Iordachi Victoria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Threats to macroeconomic stability under the impact of international capital movement
Iordachi Victoria1 , Ciobu Stela2 , Clichici Dorina3
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 Institute for World Economy
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Adaption of trading platforms to digital age
Iordachi Victoria , Timuş Angela
National Institute for Economic Research, ASM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of illegal capital flows in the Republic of Moldova
Petrova Tatiana1 , Iordachi Victoria1 , Clichici Dorina2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Institute for World Economy
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Patent system of taxation for small business: Country experience of introducing Special Tax Regimes
Iordachi Victoria
National Institute for Economic Research, ASM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of presumptive taxation in facilitating small business tax compliance
Iordachi Victoria1 , Tirlea Mariana-Rodica2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 „Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017. Descarcări-34. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20