IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)10
  2020  (2 din 2)24
  2019  (2 din 2)23
  2018  (2 din 2)20
  2017  (3 din 4)43
  2016  (4 din 4)58
  2015  (4 din 4)89
  2014  (4 din 4)96
  2013  (4 din 4)101
  2012  (4 din 4)98
  2011  (4 din 4)113
  2010  (4 din 4)25
  2009  (3 din 4)57
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B+ (2020.06.26-2024.06.26)
  • B (2017.10.26-2020.06.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole757591079893374032452
Volume41420181648
Total79863309710581

Vizualizări   1424Descărcări   55

Conţinutul numărului de revistă

Perspectivele dezvoltării economiei regionale din Orientul Mijlociu şi Asia Centrală în contextul reducerii preţurilor la produsele petroliere 7-15

CZU: 338.51:665.61(5-15+478)

JEL: A11, F21, F23, N25

Kara Bestenigar, Gribincea Alexandru
Insolvabilitatea întreprinderii: implicaţii economice şi juridice 16-25

CZU: 658.14/.17:347.736

JEL: G3, G33, G00, H62, H69

Botnari Nadejda, Timuş Angela, Botnari Veaceslav
Managementul în economia cunoaşterii 26-31

CZU: 005:338

JEL: D80, D83, D20, L10, M12, M14, M19

Isachi Silvia-Elena, Chiţiga Georgiana
Potenţialul turismului rural al Republicii Moldova 32-42

CZU: 338.48(478-22)

JEL: L83, L84, P49, R50, L59

Certan Simion, Certan Ion
Procesul de creare a valorii în cadrul unei întreprinderi prin prisma distribuţiei resurselor materiale 43-47

CZU: 658.14/.17

JEL: G3, G32, O14, O10

Sula Victor
Industria hotelieră din municipiul Chişinău – realităţile perioadei postcriză 48-53

CZU: 640.41(478-22)

JEL: O14, L8, L83, N7

Barcari Igor, Gurgui Amalia, Gribincea Alexandru
Problemele asigurării securităţii energetice şi perspectivele de dezvoltare a Republicii Moldova în spaţiul economic şi energetic al Mării Negre 54-58

CZU: 620.9(478)

JEL: Q14, Q47, Q49, H50

Andreeva Tatiana
Centrele financiare internaționale ca elemente de bază ale globalizării 59-63

CZU: 339.7

JEL: F30, F36, F6, F69

Luchian Ivan
Consolidarea parteneriatelor pentru o energie sigură, durabilă și competitivă 64-71

CZU: 620.9:061.1EU

JEL: E23, O22, O39, F29

Popescu Mariana, Gribincea Corina
Stabilirea unui sistem național de inovare ca o condiţie de creştere a competitivităţii ţărilor în economia globală 72-84

CZU: 001.895:338(478)+339.9

JEL: F6, F63, O31, O38

Duşcov Raisa
Securitatea naţională şi diminuarea riscurilor ciberameninţărilor 85-103

CZU: 338(478)+339:004.056

JEL: F52, F23, F1, F59, G3

Bădărău Elena
Politica inovării în Republica Moldova în contextul angajamentelor uniunii inovării 104-110

CZU: 001.895:338(478)

JEL: O30, O34, O38, O39

Cuciureanu Gheorghe, Minciună Vitalie
Autoevaluarea potenţialului intelectual al autorităţilor publice din Republica Moldova 111-116

CZU: 316.343.652:35.08(478)

JEL: M15, M12, M50, M59

Sturza Alexei
Cu privire la unele posibilităţi de modelare a eficienţei proiectelor parteneriatelor public-private 117-122

CZU: 330.322.5:334.722.26

JEL: G18, G21, G23, G28, G34, G38

Buşmachiu Eugenia, Potlog Ion
Modele moderne de control financiar intern 123-132

CZU: 336.148+657.6

JEL: M42, M49

Caprian Iulia, Cojocaru Maria
Procesul de finanţare a businessului mic şi mijlociu în Republica Moldova 133-133

CZU: 336.77:334.72.012.63/.64

Ganea Victoria
The financing process of small and medium business in the Republic of Moldova 134-134

CZU: 336.77:334.72.012.63/.64

Ganea Victoria