IBN
Închide
Panfil Cristina
Cuvinte-cheie (73): banking system (3), innovation (3), bank innovations (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Consumer protection in the banking industry
Panfil Cristina
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații bancare și crize
Panfil Cristina1, Luchian Ivan2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Rolul guvernanţei corporative în procesul inovaţional
Panfil Cristina1, Luchian Ivan2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul promovării procesului inovaţional bancar în condiţiile socioeconomice actuale în Republica Moldova
Panfil Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The peculiarities and stages of the innovation process in the banking system
Panfil Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături definitorii și caracteristici ale sistemului bancar și ale pieței produselor bancare
Panfil Cristina, Luchian Ivan
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Inovaţiile în sistemele de plată în Republica Moldova
Panfil Cristina
Academy of Sciences of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele evoluţiei pieței produselor bancare
Panfil Cristina, Luchian Ivan
National Institute for Economic Research
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Depozitele bancare ca obiect al procesului inovaţional
Luchian Ivan1, Panfil Cristina2
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Banca Naţională a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea prin diferenţiere - avantaj competitiv al întreprinderilor
Panfil Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piața produselor bancare în Republica Moldova
Panfil Cristina, Luchian Ivan
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The concept and premises of bank innovations
Panfil Cristina
National Institute for Economic Research
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Alternatives for bank loans on Moldovan market
Panfil Cristina
National Institute for Economic Research
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Conceptele modernizării procesului de asigurare a stabilităţii financiar-economice prin gestiunea dezechilibrelor
Iliadi Gheorghe, Panfil Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul falimentului băncilor asupra economiei Republicii Moldova
Panfil Cristina, Bîrca Iulita
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Responsabilitatea penala la minori aspecte de imaturitate cronologica, cognitiva şi psihosociala
Panfil Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16