IBN
Închide
Bîrca Iulita
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2022 - 3

Evaluarea riscului în sistemul bancar în contextul comitetului BASEL
Manole Tatiana , Bîrca Iulita
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk assessment in the banking system in the context of the basel committee
Manole Tatiana , Bîrca Iulita
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study on the sustainable development through investments of the project "Iulita's Roses Garden"
Țîrlea Mariana Rodica1 , Bîrca Iulita2
1 „Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Conceptual aspects and the most used practices in obtaining the reliability of entity value estimation
Bîrca Iulita12 , Țîrlea Mariana Rodica3 , Ganea Victoria4 , Buzu Olga5
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
3 „Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest,
4 State University of Moldova,
5 Technical University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creditul bancar – sursǎ de cofinanțare pentru proiectul „Grǎdina de trandafiri a iulitei”Partea I-a
Țîrlea Mariana Rodica1 , Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Aspecte privind strategia actuală de dezvoltare a proiectului “Gradina de trandafiri a Iulitei”
Țîrlea Mariana Rodica1 , Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of green economy in the Republic of Moldova
Manole Tatiana1 , Bîrca Iulita2
1 Technical University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia OCDE post-criză și COVID-19: impactul asupra dezvoltării durabile
Rimah Haj1 , Bîrca Iulita2 , Gribincea Alexandru1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esența piramidei bogăției globale
Luchian Ivan1 , Bîrca Iulita2 , Birca Mihaela3
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Colegiul Hunter al Universității orășenești din New York
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția conceptelor teoretice privind entitatea economică și estimarea valorii globale a ei prin prisma dezvoltării durabile
Bîrca Iulita
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Univers strategic
Nr. 2(42) / 2020 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanṭa mắsurắrii ratelor financiare pentru acordarea creditelor bancare (Partea I)
Țîrlea Mariana Rodica1 , Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Univers strategic
Nr. 1(41) / 2020 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova
Gangan Svetlana1 , Doga Valeriu2 , Bîrca Iulita2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-93. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele internaționale în domeniul investițiilor străine
Bîrca Iulita1 , Luchian Ivan2 , Țîrlea Mariana Rodica3
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
3 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Finanţarea proiectului de investiţii „Grădina de trandafiri a Iulitei” prin credit bancar
Țîrlea Mariana Rodica1 , Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Governance efficiency in conditions of the world economy globalization and digitalization
Ushakov Denis1 , Sigidov Yuriy2 , Gribincea Alexandru3 , Bîrca Iulita4 , Mashal Lama5
1 Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok,
2 Kuban State Agrarian University,
3 Free International University of Moldova,
4 National Institute for Economic Research of Moldova,
5 Universitatea Ben-Gurion din Negev
Journal of Advanced Research in Law and Economics
Nr. 8(10) / 2019 / ISSN 2068-696X
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul „Grădina de trandafiri a Iulitei”. Aspecte manageriale ṣi condiţii legislative actuale
Tirlea Mariana-Rodica1 , Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical considerations on creditation of small and medium-sized enterprises
Țîrlea Mariana Rodica1 , Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Univers strategic
Nr. 1(37) / 2019 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Aspecte practice privind creditarea start-up-urilor nou ḯnfinṭate (prima parte)
Tirlea Mariana-Rodica1 , Bîrca Iulita2 , Birca Mihaela3
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Colegiul Hunter al Universității orășenești din New York
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea micilor fermieri prin finanţări europene. Proiectul „Grădina de trandafiri a Iulitei”
Tirlea Mariana-Rodica1 , Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul impozitării microîntreprinderilor
Tirlea Mariana-Rodica1 , Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44