IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2014
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-18 21:11
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (1 din 1)16
  2017  (1 din 1)12
  2016  (1 din 1)22
  2015  (2 din 1)35
  2014  (2 din 1)59
  2013  (1 din 1)49
  2012  (1 din 1)35
imagine

pISSN: 1857-3630
eISSN: 1857-3630
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:
  • C (2015.01.29-2016.05.25)
Analele INCE constituie o publicaţie ştiinţifică anuală, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor Institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică şi sociologie. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole228913542413224157
Volume97143301
Total237984972714

Vizualizări   879Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Potenţialul inovaţional şi impactul inovaţiilor asupra performanţelor intreprinderii 7-10

CZU: 001.895:334.7

JEL: O31, H2, E23, D13, D24, L32

Stratan Alexandru
Stimulation of production quality of light industry enterprises in the system of influence of the main factors and their groups of indicators on integration processes 11-16

CZU: 658.56:67/68

JEL: H25, E23, D13, D24

Saviţchii Andrii
Piaţa produselor alimentare a Republicii Moldova: realizări şi neajunsuri 17-20

CZU: 338.439.4(478)

JEL: Q1, H2, L10, L23, L29, O30, Q11, Q16

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Таможенно-тарифное регулирование в системе экспортно-импортной деятельности предприятий легкой промышлености и ее факторов активизации 21-27

CZU: 339.543.66:67/68

JEL: H23, H25, H29, F5, F29

Conev Serghei
Молдавские стартапы: проблемы становления и развития 28-31

CZU: 334.021.1:004(478)

JEL: C60, C69, C79, C89

Гусликова Наталья
Новый курс промышленной и инновационной политики франции: основные направления и приоритеты 32-38

CZU: 001.895:338.45(44)

JEL: O30, O32, O32, O19, O43, F3

Cernouţan Elena
Condiţiile materiale de perfecţionare a structurii forţei de muncă in mediul rural 39-44

CZU: [331.55+316](477-22)

JEL: E31, J21, J62, R10

Riaboconi Vasili
Создание зон свободной торговли с EC и Tурцией –потенциальные риски 45-51

CZU: 339.543.64(478+4+560)

JEL: F36, F35, F37, F40, F59

Пойсик Михаил
Abordări conceptuale privind calitatea 52-53

CZU: 005.6:338

JEL: ZO, L15, L10, L23

Oleiniuc Maria
Влияние неравенства в благосостоянии на доступ к образованию 54-58

CZU: 330.59+37.0

JEL: I 2, I 3, J 3, R 2

Виноградова Валентина
Analiza factorilor şi formelor de parteneriat public-privat in Republica Moldova 59-64

CZU: 334.7(478)

JEL: H4. L30, L32, J48

Vinogradova Natalia
Contribuţia unor intreprinderi autohtone la asigurarea securităţii alimentare a Republicii Moldova 65-70

CZU: 338.439.6(478)

JEL: Q0, L32, L66, H2

Condrea Elena
Infrastructura de susţinere a inovării şi transferului tehnologic şi rolul ei in dezvoltarea imm-urilor inovative in Republica Moldova 71-79

CZU: 338.22:001.895:334.01

Maier Lidia, Bîrca Iulita
Pescuitul fluvial recreativ in Uniunea Europeană 80-84

CZU: 639.21(4)

Betivu Danaia
Bazele conceptual-metodice ale reglementării guvernamentale a stabilităţii factorilor inflaţionişti in economiile de tranziţie 86-91

CZU: 338.23:336.748.12

Iliadi Gheorghe
Evoluţia şi problemele actuale ale eticii bancare 92-96

CZU: 336.71

Luchian Ivan
Politicile monetare şi valutare ale Bancii Naţionale a Moldovei 97-102

CZU: 336.711:338.23(478)

Morozniuc Ion
Abordările de stress-test in sistemul bancar moldovenesc 103-105

CZU: 336.71(478)

JEL: E5, E6, G0, G2, G3

Perciun Rodica, Colesnicov Alexandru, Colesnicova Tatiana
Optimizarea deficitului bugetar ca premisa iniţială şi necesitatea predominantă a realizării creşterii economice 106-111

CZU: 336.143.232:338.1

JEL: E2, E29, H6, H62, H68

Dodon Svetlana
Stabilizarea finanţelor publice – factor important pentru dezvoltarea economiei naţionale 112-117

CZU: 336.14:338.1(478)

JEL: G0, H6, H61, H68, H72

Morozniuc Ion, Iaţişin Tatiana
Analiza costurilor tarifare la cultivarea florii-soarelui in Republica Moldova 118-121

CZU: 338.512:633.85(478)

JEL: Q12, J32, O13, P23, P22;

Vasilaşcu Ion, Betivu Danaia
Evaluarea gradului de inegalitate in bunăstărea populaţiei Republicii Moldova 123-128

CZU: 330.59:303.52(478)

JEL: I 3, R2, R51, J17, J31,

Rojco Anatolii
Variabilele economice ca o premiză a securităţii demografice in Republica Moldova 129-136

CZU: 314.17:33(478)

JEL: J 1, J 11, I 32, I 28,

Savelieva Galina
Оценка уровня субъективной бедности в Республике Молдова 137-141

CZU: 330.59:303.52(478)

JEL: C5, C4, I 13, R2

Колесникова Татьяна
Analiza inegalităţii in utilizarea activelor economice ale gospodăriilor casnice din Moldova 142-145

CZU: 330.59:304.9(478)

JEL: Q1, R1, R2

Hristiuc Liubovi
Evaluarea inegalităţii accesului la serviciile de protecţie a sănătăţii 146-150

CZU: 614.2(478)

Ciobanu Eleonora
Analiza cadrului legislativ al Republicii Moldova privind turismul viti-vinicol 151-154

CZU: 338.48:663.2:347.7(478)

JEL: Q 0, Q1, Q5, O1, K4

Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Анализ неравенства по располагаемым доходам населения Республики Молдова 155-160

CZU: 330.59:303.52(478)

JEL: I 3, R2, I 30, I 4

Стременовская Зоя, Garabajii Ecaterina
Unele concepte şi caracteristici ale imbătrânirii 161-166

CZU: 314.144

JEL: J1, J18, J19

Tomceac Ana, Taragan Raisa
Влияние переводов из-за границы на неравенство в благосостоянии населения Республики Молдова 167-170

CZU: [330.59+336.717.11](478)

JEL: I 3, R2, J61, I 31

Стременовская Зоя
Aziluri de bătrani ca forma instituţională a asistenţei sociale a persoanelor in etate 171-173

CZU: 364.02(478)

JEL: I 3, I 30, I 38

Garabajii Ecaterina
Evaluarea cadrului legislativ pentru dezvoltarea serviciilor sociale şi medicale a persoanelor varstnice din Republica Moldova 174-179
Taragan Raisa, Tomceac Ana
Statistica comerţului internaţional: starea actuală şi perspective 181-188

CZU: 311.3:339.5(478)

JEL: C1, C15, N7

Colţea Traian, Bîrca Iulita, Gribincea Alexandru
Specificul procesului de prognozare a evoluţiei economiei naţionale in actuala situaţie politico-economică 189-195

CZU: 338.27(478)

JEL: E17, E27, C00, C01

Toacă Zinovia, Olărescu Zaharia