IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-13 23:23
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)23
  2018  (2 din 2)20
  2017  (3 din 4)43
  2016  (4 din 4)58
  2015  (4 din 4)89
  2014  (4 din 4)96
  2013  (4 din 4)101
  2012  (4 din 4)98
  2011  (4 din 4)113
  2010  (4 din 4)25
  2009  (3 din 4)57
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole723304521536470829220
Volume3825501812
Total7613300226176

Vizualizări   847Descărcări   43

Conţinutul numărului de revistă

Reflecţii asupra comerţului agroalimentar moldovenesc prin prisma opţiunilor de integrare 9-16

CZU: 338.439.5:339.562/564(478)

JEL: F13, F15, Q17

Stratan Alexandru
Piaţa mondială de ingrijire a sănătăţii 17-26

CZU: 336.531.2:61(100)

JEL: I 10, I 11, I 13, I 15, I 19

Forna Norina, Gribincea Alexandru
Considerente cu privire la integrarea economică a Republicii Moldova 27-36

CZU: 338(478):339.92:061.1EU

JEL: F15, F42, G38

Certan Simion, Certan Ion
Particularităţle de dezvoltare a fermelor-pilot de testare şi pregătire din Lituania 37-43

CZU: 63(474.5)

JEL: D4, D41, H2, L26, L32, M1

Gargasas Audrius, Stulginskis Aleksandras, Ramanauskas Julius
Particularităţile asigurării investiţionale a dezvoltării construcţiei obiectelor sociale din zonele rurale ale Ucrainei 44-47

CZU: 330.322:332.02(477-22)

JEL: G18, L74, O18, R22

Azhaman Irina
Metodologia calculării preţului de cost in transporturile rutiere 48-56

CZU: 338.51:656.13

JEL: E62, E63, H2, H21, H25, H71, P43

Sârbu Ion, Chirmici Vasile
Cadrul instituţional şi juridico-normativ de reglementare a concurenţei in Rpublica Moldova 57-63

CZU: 339.137.2:332(478)

JEL: D41, D42, D40, L43

Belostecinic Grigore, Duca Dragoş, Rabosapca Irina
Economia de consum şi alternativele ei 64-66

CZU: 330.567.4

JEL: O14, O4, O25

Rusu Gheorghe, Bumbu Mihai
Principalii factori determinanţi ai productivităţii sectoarelor agricole din Lituania şi Germania: care este rolul programelor de dezvoltare? 67-72

CZU: 338.43(474.5+430)

JEL: Q12, Q17, H3, L26

Krisciukaitiene Irena, Schwarz Gerald
Principii de funcţionare a politicii inovaţionale in scopul activizării creşterii economice 73-84

CZU: 001.895:338.1

JEL: O10, O31, O38, O21

Ganea Victoria, Bujor Oleg, Grozav Diana
Aplicarea MBV la realizarea strategiei de către intreprinderile din Rusia la diverse etape de formare a conceptuluI 85-92

CZU: 005.21:658.14/17(470)

JEL: M11, M16, M23

Tarasova Janna
Dezvoltarea sectorului agricol in contextul globalizării economice 93-95

CZU: 338.43(477)

JEL: F6, F15, Q01, Q1, Q13, Q19

Zaharcenco Oleg
Problemele dezvoltării economice a Ucrainei in spaţiul Integrării Europene 96-98

CZU: 330.3(477)

JEL: F15, F36, F52, F20

Baieva Victoria
Crizele financiare: concepte, forme şi canale de transmisie 99-103

CZU: 338.124.4(100)

JEL: G01, G15, G17, G21

Luchian Ivan, Gherboveţ Sergiu
Structura loialităţii faţă de consumator a pieţelor fermierilor in Lituania 104-108

CZU: 338.439.54:366.1(474.5)

JEL: F63, L23, N2, N5, N54

Pileliene Lina
Semnarea Acordului de Liber Schimb cu UE - о nouă perspectivă pentru competitivitatea produselor moldoveneşti 109-115

CZU: 339.543.6:338(478:4)

JEL: O1, O14, O20, O50

Robu Tudor, Daniliuc Aliona, Gribincea Alexandru
Activitatea funcţiunilor societăţilor comerciale din judeţul Maramureş 116-122

CZU: 334.7(498)

JEL: G10, G2, G24, G34, H32

Sârbu Ion, Bretan Florin-Ioan
Studii ale managementului inovaţional: spre imbunătăţirea calităţii 123-128

CZU: 001.895:378.2(474.5)

JEL: I21, O32

Stasys Rimantas, Ramanauskas Julius
Justificarea perspectivelor de dezvoltare a activităţii inovaţionale 129-134

CZU: 001.895:338+330.4

JEL: C43, C44, C52, C53, O31, O33

Gribincea Alexandru, Maximilian Silvestru, Todorova Ludmila
Cadrul legislativ şi normativ privind infiinţarea şi activitatea intreprinderilor mici şi mijlocii 135-142

CZU: 334.72.012.63/.64:347.7

JEL: L20, L26, L51

Mîrzac Mariana
Mecanismul de formare a managementului de criză in activităţile agricole din Găgăuzia 143-145

CZU: 338.43.02:631.152(478)

JEL: Q00, Q02, Q12, Q14

Curaxina Svetlana
Opţiunea aplicării strategiilor manageriale de creştere organizaţională prin configurare 146-152

CZU: 005.21

JEL: M10, M12, M2, M21, M29

Chirinciuc Iurie
Identificarea etapelor de dezvoltare şi a problemelor in activitatea sectorului de construcţii din Republica Moldova 153-156

CZU: 338.45:69(478)

JEL: D2, D4, E2, L1, L2

Cozma Radu, Sverdlic Valentin
Particularităţile atragerii capitalului de risc in cadrul parteneriatelor publicprivate 157-161

CZU: 330.322.16:334.72

JEL: G18, G21, G23, G28, G34, G38

Potlog Ion
Fenomenul fraudei de tip carusel privind taxa pe valoarea adăugată 162-166

CZU: 336.226.322+336.227.2

JEL: H25, H29, C73, C79, F1

Luchian Ivan
Rolul echipelor in creşterea performanţei organizaţiei 167-171

CZU: 005.7:334.72

JEL: D2, D4, E2, L1, L2

Guzun Stela
Implementarea inovaţiilor in afaceri in Republica Moldova 172-184

CZU: 001.895:334.7(478)

JEL: O30, O31, O39, P42,P47, Q55

Maier Lidia
Problemele de bază ale subvenţionării sectorului agricol in Republica Moldova 185-189

CZU: 338.434(478)

JEL: Q1, Q12, Q16, Q19

Beda Oxana
Concurenţa: E-com versus comerţul tradiţional 190-200

CZU: 339:004.738.5+339.16

JEL: F10, F15, F18, F19

Bădărău Elena
Implicarea participanţilor pieţei in intervenţiile de cereale ale UE in Ungaria 201-208

CZU: 339.13:633.1(4:439)

JEL: Q11, Q12, Q13, Q19

Nogradi Judit
RECENZIE la cartea dlui ION SARBU, dr.hab., prof. Univ. „Администрирование предпринимательства в условиях рыночных отношений (обзор)” 209-209

CZU: 334.72:005

Aculai Elena, Doga Valeriu