IBN
Закрыть

88Publicaţii

2539Descărcări

68415Vizualizări

Luchian Ivan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 50. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 11.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 31
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 10
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2024 - 2

Modern aspects of banking ethics
Luchian Ivan , Lachi Cristina
Moldova State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 24 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The concept and dominant trends of digitization in banking
Luchian Ivan
Moldova State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 24 May, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 5

Actual global trends of sharing economy
Luchian Ivan1 , Doncev Traian2
1 Moldova State University,
2 Most Organic
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-21-5.
Disponibil online 6 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual global trends the of sharing economy
Luchian Ivan
Moldova State University
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global development trends in banking technologies
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 International Institute of Management IMI-NOVA,
2 Moldova State University
Journal of Financial and Monetary Economics
Nr. 11 / 2023 / ISSN 2537-3269 / ISSNe 2392-9685
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile eticii digitale în activitatea bancară
Luchian Ivan , Filip Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice și economice
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The main trends of logistics in the circular economy
Luchian Ivan1 , Doncev Traian2
1 Moldova State University,
2 Most Organic
Journal of Financial and Monetary Economics
Nr. 11 / 2023 / ISSN 2537-3269 / ISSNe 2392-9685
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Aspectele specifice ale războaielor valutare actuale
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele financiare actuale ale Republicii Moldova
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current investment activity trends in the Republic of Moldova
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 International Institute of Management IMI-NOVA,
2 Moldova State University
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția dezechilibrelor financiare globale în condițiile crizei pandemice
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-52. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele actuale ale activitatii investitionale în Republica Moldova
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei pandemice globale asupra economiei Republicii Moldova
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Evoluția activității investiționale în Republica Moldova În condițiile crizei pandemice
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunile moderne asupra gestiunii calității produselor bancare
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Money Psychology - Modern Science With Ancient Roots
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 International Institute of Management IMI-NOVA,
2 Moldova State University
Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management
Ediţia 16. 2021. Istambul. ISBN 978-619-203-308-8.
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele actuale ale gestiunii calității produselor bancare
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul corupției asupra procesului de integrare europeană a Republicii Moldova
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Competitiveness and sustainable development in the context of European integration
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Esența piramidei bogăției globale
Luchian Ivan1 , Bîrca Iulita2 , Birca Mihaela3
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Colegiul Hunter al Universității orășenești din New York
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații bancare și crize
Panfil Cristina1 , Luchian Ivan2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the updated model of global imbalances synergy
Luchian Ivan
International Institute of Management IMI-NOVA
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele financiare ale crizei pandemice actuale
Luchian Ivan
Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-63. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele internaționale în domeniul investițiilor străine
Bîrca Iulita1 , Luchian Ivan2 , Țîrlea Mariana Rodica3
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
3 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Modern approaches on fiscal management
Luchian Ivan , Ţepordei Aurelia
International Institute of Management IMI-NOVA
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul guvernanţei corporative în procesul inovaţional
Panfil Cristina1 , Luchian Ivan2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături definitorii și caracteristici ale sistemului bancar și ale pieței produselor bancare
Panfil Cristina , Luchian Ivan
Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-150. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Abordările teoretice moderne ale corupției bancare
Iordachi Victoria1 , Luchian Ivan2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-1258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corupția transnațională în Republica Moldova
Luchian Ivan1 , Iordachi Victoria2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaziunea fiscală din Republica Moldova ca impediment al integrării europene
Luchian Ivan , Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human resources development in commercial banks – theoretical approaches and practical aspects
Luchian Ivan1 , Iordachi Victoria2
1 International Institute of Management IMI-NOVA,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele evaziunii fiscale în Republica Moldova
Luchian Ivan , Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-122. Vizualizări-1591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele evoluţiei pieței produselor bancare
Panfil Cristina , Luchian Ivan
National Institute for Economic Research, ASM
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Abordările conceptuale moderne ale investițiilor alternative
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amnistia fiscală: esenţa, experienţa internaţională şi a Republicii Moldova
Luchian Ivan , Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depozitele bancare ca obiect al procesului inovaţional
Luchian Ivan1 , Panfil Cristina2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Banca Naţională a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-76. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile internaționale pe piața cardurilor bancare
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-98. Vizualizări-1126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeană a Republicii Mold ova și problema corupției
Luchian Ivan
Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piața produselor bancare în Republica Moldova
Panfil Cristina , Luchian Ivan
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Abordările conceptuale ale gestiunii calității produselor bancare 
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-77. Vizualizări-1074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordările teoretice ale sustenabilității politicii fiscal
Luchian Ivan , Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial mechanisms of financial crises
Luchian Ivan1 , Bălan George2
1 International Institute of Management IMI-NOVA,
2 Romanian-German University of Sibiu
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global trends of alternative investments
Luchian Ivan1 , Tvircun Alexandra2
1 International Institute of Management IMI-NOVA,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 September, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele internaţionale ale procesului inovaţional in băncile comerciale
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 10 April, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Globalization and financial crises
Luchian Ivan
International Institute of Management IMI-NOVA
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization as financial crises premise
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 International Institute of Management IMI-NOVA,
2 Moldova State University
Journal of Financial and Monetary Economics
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2537-3269 / ISSNe 2392-9685
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile bancare și problemele respectării drepturilor consumatorilor
Luchian Ivan1 , Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investment portfolio management peculiarities of non-state pension funds
Luchian Ivan1 , Potlog Cristina2
1 International Institute of Management IMI-NOVA,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 10

Armonizarea versus competiţie fiscală în Uniunea Europeana
Luchian Ivan
Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-169. Vizualizări-2172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capcanele financiare ale inovaţiilor bancare
Luchian Ivan1 , Ciobanu Lilian2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 4 June, 2014. Descarcări-60. Vizualizări-1005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrele financiare internaționale ca elemente de bază ale globalizării
Luchian Ivan
Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015. Descarcări-33. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 88