IBN
Închide
Ţepordei Aurelia
Cuvinte-cheie (43): datoria publică (2), impozit (2), contribuabil (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Evaluarea serviciilor de dezvoltare profesională în vederea asigurării calității acestora
Ţepordei Aurelia
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Modern approaches on fiscal management
Luchian Ivan, Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Datoria publică a Republicii Moldova – tendinţe şi probleme
Ţepordei Aurelia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestiunea deficitului bugetar al Republicii Moldova in contextul integrarii Europene
Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele evaziunii fiscale în Republica Moldova
Luchian Ivan, Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul auditului intern al sistemului de management al calității furnizorului serviciilor de instruire
Ţepordei Aurelia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Amnistia fiscală: esenţa, experienţa internaţională şi a Republicii Moldova
Luchian Ivan, Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calității proceselor de instruire a personalului din serviciul public
Ţepordei Aurelia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Abordările teoretice ale sustenabilității politicii fiscal
Luchian Ivan, Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea politicii de dezvoltare regională prin intermediul activităţilor de instruire
Ţepordei Aurelia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Evaluarea activităţilor de dezvoltare profesională a personalului
Ţepordei Aurelia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţelor profesionale ale Funcţionarilor Publici din Republica Moldova
Ţepordei Aurelia
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(71) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Motivarea nonfinanciară a funcţionarilor din administraţia publică
Ţepordei Aurelia
Administrarea Publică
Nr. 1(65) / 2010 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Motivarea nonfinanciară a funcţionarilor din administraţia publică
Ţepordei Aurelia
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Mecanismul de coordonare a activităţilor de perfecţionare profesională a personalului din administraţia publică
Ţepordei Aurelia
Administrarea Publică
Nr. 2(58) / 2008 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 6 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Perfecţionarea funcţionarilor publici-studiu comparat
Ţepordei Aurelia
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(45) / 2005 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16