IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători" Culegere de articole selective,
Chișinău, Moldova, 27-28 aprilie 2018
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Volum, serie, parte, nr: Ediţia a XVI-a
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-75-926-7
CZU: [33+34]:378.633(478-25)(082) S 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (48)Tehnică (12)Filologie (3)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (240)Drept (27)Pedagogie (4)Medicină (4)Sociologie (31)Ştiinţe politice (15)Administrare publică (11)Ştiinţe agricole (2)Chimie (1)Psihologie (11)Istorie (1)Farmacie (1)Studiul artelor, culturologie (2)Geografie (4)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)