IBN
Închide
Buşmachiu Eugenia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

New trends in the development of corporate finance
Buşmachiu Eugenia
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-1222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Cu privire la unele posibilităţi de modelare a eficienţei proiectelor parteneriatelor public-private
Buşmachiu Eugenia , Potlog Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Diagnosticul proiectelor investiţionale privind alimentarea cu apa in localitaţile rurale din RM
Bîzgu Ion1 , Timuş Ana1 , Buşmachiu Eugenia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa popularizării informaţiei în scopul contracarării fenomenului evaziunii şi fraudei fiscale în Republica Moldova
Buşmachiu Eugenia , Severin Valeriu
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(80) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul financiar în cadrul implementării proiectelor investiţionale privind alimentarea cu apă în Republica Moldova
Buşmachiu Eugenia , Botnari Nadejda , Timuş Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul impozitelor indirecte la formarea veniturilor bugetului de stat
Buşmachiu Eugenia , Ignat Marcelina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-422. Vizualizări-2765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 6

Aspecte financiar-contabile privind marca întreprinderii
Buşmachiu Eugenia , Cechina Ecaterina
Academia de Studii Economice din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 August, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind descentralizarea fiscală în Republica Moldova
Buşmachiu Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea fiscală şi calitatea guvernării în societatea cunoaşterii
Buşmachiu Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(42) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi factorii care influenţează procesul de estimare a activităţii băncilor comerciale
Buşmachiu Eugenia , Borta Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(75) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea dintre managementul financiar şi mediul de control –factor de succes al sistemului intern de control
Buşmachiu Eugenia , Deli Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul antifraudă fiscală în RM
Severin Valeriu , Chimacovschi Aliona , Buşmachiu Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12