Биохимическая трансформация СО2 и водорода при метаногенезе
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
392 6
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-28 09:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.2+628.355 (1)
Microbiologie generală (70)
Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului (120)
SM ISO690:2012
КОВАЛЁВА, Ольга; КОВАЛЁВ, Виктор. Биохимическая трансформация СО2 и водорода при метаногенезе. In: Intellectus. 2017, nr. 2, pp. 100-106. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Биохимическая трансформация СО2 и водорода при метаногенезе

CZU: 579.2+628.355
Pag. 100-106

Ковалёва Ольга1, Ковалёв Виктор2
 
1 Институт химии Академии наук Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 26 iulie 2017


Rezumat

Биохимическая трансформация СО2 и водорода при метаногенезе. Представлена теоретическая интерпретация биогазовых биохимических процессов и обоснован комплексный инновационный подход по снижению выбросов СО2, образующегося в процессах брожения биомассы, который в присутствии электролитического водорода в анаэробных условиях трансформируется в биометан. Это существенно снижает содержание углекислого газа в продуктах анаэробного сбраживания биомассы, но и повышает калорийность биогаза, а также позволяет снизить воздействие вредных выбросов на окружающую среду.

Transformarea biochimică a СО2 şi a hidrogenului оn procesul de metanogeneză. În lucrare este prezentată interpretarea teoretică a proceselor biochimice de formare a biogazului şi este fundamentată o abordare inovaţională complexă în vederea reducerii emisiilor de СО2, care se formează în procesele de fermentare a biomasei. În prezenţa hidrogenului electrolitic și în condiţii anaerobe, gazul respectiv se transformă în biometan. Acest fapt face posibilă reducerea esenţială a dioxidului de carbon în produsele de fermentare anaerobă a biomasei, sporind, totodată, valoarea calorifică a biogazului, ceea ce permite să fie diminuat impactul toxic asupra mediului ambiant.

Biochemical transformation of СО2 and hydrogen during methanogenesis. A theoretical interpretation is given of the biochemical biogas formation processes and a complex innovative approach is justified on СО2 emissions reduction, which is resulted from biomass digestion processes. This gas, in the presence of electrolytical hydrogen, under anaerobic conditions is transformed in biomethane. This allows of decreasing essentially the carbon dioxide contents in the products of biomass anaerobic digestion, at the same time raising the caloric value of biogas. The impact of toxic emissions on environment is thus also decreased.