Istoria dreptului de autor în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
305 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-28 11:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.78(478)(091) (1)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (951)
SM ISO690:2012
ŢÎGANAŞ, Ion. Istoria dreptului de autor în Republica Moldova . In: Intellectus. 2012, nr. 2, pp. 5-13. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Istoria dreptului de autor în Republica Moldova

CZU: 347.78(478)(091)
Pag. 5-13

Ţîganaş Ion
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Autorul lucrării realizează o incursiune în istoria dreptului de autor a Republicii Moldova în contextul necesităţilor actuale, când ţara are nevoie de reglementări legale care să menţină un echilibru între interesele tuturor celor antrenaţi în activitatea din domeniul dreptului de autor, respectându-se interesele statului, societăţii, titularilor de drepturi şi consumatorilor de opere ce constituie obiectul drepturilor de autor.

The author of the paper makes a foray into the history of copyright of the Republic of Moldova in the context of current needs, when the country needs legal regulations to maintain a balance between the interests of all those involved in activities related to copyright, respecting the interests of the state, society, right holders and consumers of works that are the object of copyright.