IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-22 14:42
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)22    CZU
 2023  (1 din 2)22    
Nr. 1 22CZU
 2022  (2 din 2)34    
Nr. 2 18CZU
Nr. 1 16CZU
 2021  (2 din 4)68    
Nr. 3-4 31CZU
Nr. 1-2 37CZU
 2020  (2 din 4)80    
Nr. 3-4 38CZU
Nr. 1-2 42CZU
 2019  (2 din 4)52    
Nr. 3-4 31CZU
Nr. 1-2 21CZU
 2018  (4 din 4)68    
Nr. 4 14CZU
Nr. 3 19CZU
Nr. 2 16CZU
Nr. 1 19CZU
 2017  (4 din 4)72    
Nr. 4 15CZU
Nr. 3 18CZU
Nr. 2 20CZU
Nr. 1 19CZU
 2016  (4 din 4)75    
Nr. 4 15CZU
Nr. 3 21CZU
Nr. 2 20CZU
Nr. 1 19CZU
 2015  (4 din 4)83    
Nr. 4 21CZU
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 21CZU
Nr. 1 19CZU
 2014  (4 din 4)81    
Nr. 4 21CZU
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 19CZU
Nr. 1 19CZU
 2013  (4 din 4)77    
Nr. 4 20CZU
Nr. 3 19CZU
Nr. 2 19CZU
Nr. 1 19CZU
 2012  (4 din 4)72    
Nr. 4 19CZU
Nr. 3 17CZU
Nr. 2 19CZU
Nr. 1 17CZU
 2011  (4 din 4)56    
Nr. 4 0
Nr. 3 18CZU
Nr. 2 20CZU
Nr. 1 18CZU
 2010  (1 din 4)1    
Nr. 2 1
 2007  (2 din 4)68    
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 34CZU
 2006  (4 din 4)136    
Nr. 4 35CZU
Nr. 3 34CZU
Nr. 2 33CZU
Nr. 1 34CZU
 2005  (4 din 4)125    
Nr. 4 29CZU
Nr. 3 29CZU
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 33CZU
 2004  (4 din 4)117    
Nr. 4 29CZU
Nr. 3 30CZU
Nr. 2 32CZU
Nr. 1 26CZU
 2003  (4 din 4)116    
Nr. 4 28CZU
Nr. 3 33CZU
Nr. 2 31CZU
Nr. 1 24CZU
 2002  (4 din 4)72    
Nr. 4 18CZU
Nr. 3 23CZU
Nr. 2 15CZU
Nr. 1 16CZU
 2001  (6 din 4)133    
Nr. 6 22CZU
Nr. 5 23CZU
Nr. 4 21CZU
Nr. 3 23CZU
Nr. 2 22CZU
Nr. 1 22CZU
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1810-7087
Intellectus
Categoria:
  • B (2022.09.23-2026.09.23)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole16081350402221081378253
Volume70884402617
Total1678143884224725

Vizualizări   1348Descărcări   26

Conţinutul numărului de revistă

Republica Moldova şi Uniunea Europeană au semnat Acordul privind protecţia Indicaţiilor Geografice 4-4

CZU: 347.77:911.3:33(478+4)

Istoria dreptului de autor în Republica Moldova 5-13

CZU: 347.78(478)(091)

Ţîganaş Ion
Apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe 14-17

CZU: 347.78(478)

Platon Lilian
Основные юридические принципы защиты конвенционного авторского права 18-23

CZU: 347.78.01

Кирошка Дориан
Strategia dezvoltării motoarelor cu combustie până în anul 2050 (2) 24-29

CZU: 621.43:629.3

Spătaru Leonid
Examinarea cererilor problematice de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi întinderea protecţiei acordate 30-41

CZU: 347.773.3(478)

Goremîchina Ludmila , Şaitan Alexandru
Elaborarea şi implementarea softului specializat pentru depunerea online a cererilor de protecţie a OPI 42-45

CZU: 347.77:004(478)

Rusanovschi Vitalie , Onişoru Veaceslav , Duca Vladimir
Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova. Evoluţii şi provocări 46-50

CZU: [343.533+347.77](478)

Sibov Liviu
Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală. Activitatea Comisiei de Contestaţii AGEPI 51-58

CZU: 347.77.03(478)

Bodarev Luminiţa
Modificări ale Legii României nr. 84/1998 cu implicaţii în procedura de soluţionare a contestaţiilor 59-64

CZU: 347.772(498)

Solzaru Carmen
Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor ştiinţifice: abordarea sistemico-sinergetică 65-70

CZU: [001.818+001.891]:378.2(478)

Pişcenco Marina
Laureaţii Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2011” 71-73

CZU: 378.245(478)

Rotaru Tatiana
Интеллектуальная собственность как основа инновационного развития 74-79

CZU: [001.895:338+347.77](478)

Тодорова Людмила
Evoluţia sistemului educaţional în societatea informaţională modernă 80-86

CZU: 37.025:004.89

Dicusar Laura , Dicusar Ion
Estimarea influenţei factorilor aleatorii asupra fiabilităţii sistemelor electrice de distribuţie 87-93

CZU: 621.311.019.3(478)

Popescu Victor
Fabricarea pâinii cu adaos de materii vegetale 94-97

CZU: 664.642.2(478)

Boeştean Olga , Ceban Cristina
Elaborarea tehnologiilor de obţinere a preparatelor cu conţinut de germaniu în baza biomasei de spirulină 98-101

CZU: 579.222:582.232.2

Rudic Valeriu , Bulimaga Valentina , Djur (Maxacova) Svetlana
Frecvenţa traumatismului lienal 102-105

CZU: 617.55-001-08

Belic Olga , Spinei Larisa , Aramă Efim , Nacu Viorel
Practica judiciară în domeniul PI 106-109

CZU: 347.772(478)

Popescu Rodica , Zavalistii Ana