IBN
Închide

39Publicaţii

366Descărcări

17832Vizualizări

Boeştean Olga
Cuvinte-cheie (164): grape seed (4), ulei (3), oil (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 6. Teze/Rezumate în culegeri - 8. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 5
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2024 - 4

  A Study on the Fruiting and Correlation between the Chemical Indicators and Antimicrobial Properties of Hippophae rhamnoides L.
Netreba Natalia , Sandulachi Elisaveta , Macari Artur , Popa Sergiu , Rîbinţev Ion , Sandu Iuliana , Boeştean Olga , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Horticulturae
Vol. 10, / 2024 / ISSN 2311-7524
Disponibil online 25 March, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Breadmaking Quality Parameters of Different Varieties of Triticale Cultivars
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Popa Nicolae2 , Paiu Sergiu1 , Boeştean Olga1 , Bulgaru Viorica1 , Lyatamborg S.3 , Lupashku Galina A.3 , Codina Georgiana Gabriela2
1 Technical University of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Foods
Vol. 13, / 2024 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 22 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Functional pates fortified with vegetable extracts
Netreba Natalia , Boeştean Olga , Ghendov-Moşanu Aliona
Technical University of Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 17 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valorificarea semințelor de struguri în producția de biscuiți funcționali
Covaci Ecaterina , Boeştean Olga , Netreba Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 5

  CapitoluL III. valorificarea substanțelor biologic active si a biopolimerilor din deșeuri agroindustriale
Gurev Angela , Ceșko Tatiana , Baerle Alexei , Dragancea Veronica , Ghendov-Moşanu Aliona , Sturza Rodica , Netreba Natalia , Boeştean Olga , Haritonov Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară
Chişinău: 2023.
Disponibil online 13 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul IV. Modelarea matematică și optimizarea proceselor de deshidratare a produselor vegetale
Balan Mihail , Vişanu Vitali , Ţislinscaia Natalia , Ivanov Leonid , Balan Tatiana , Melenciuc Mihail , Popescu Victor , Gîdei Igor , Sandu Andrei Victor , Netreba Natalia , Boeştean Olga , Ţurcanu Dinu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară
Chişinău: 2023.
Disponibil online 13 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Effect of Bioactive Compounds from Pumpkin Powder on the Quality and Textural Properties of Shortbread Cookies
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Netreba Natalia1 , Balan Greta2 , Cojocari Daniela2 , Boeştean Olga1 , Bulgaru Viorica1 , Gurev Angela1 , Popescu Liliana1 , Deseatnicova Olga1 , Reşitca Vladislav1 , Socaciu Carmen3 , Pintea Adela Mariana3 , Sanikidze Tamar4 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
4 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Foods
Vol. 12, / 2023 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 25 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Effect of functional plant extract from grape seeds on the quality of boiled cream with milk
Netreba Natalia , Gurev Angela , Dragancea Veronica , Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The effect of grape seed oil fortification with extracts of natural antioxidants
Dragancea Veronica , Gurev Angela , Sturza Rodica , Haritonov Svetlana , Netreba Natalia , Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 July, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

  Caracteristica comparativa a proprietaților fizico-chimice ai semințelor de struguri chardonnay și pinot
Netreba Natalia , Boeştean Olga , Gurev Angela , Dragancea Veronica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Colour-the marker maturity fruite of sea buckthorn berries
Dianu Irina , Macari Artur , Netreba Natalia , Baerle Alexei , Boeştean Olga , Sandu Iuliana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Comparative characteristics of raw materials for functional fruit chips
Netreba Natalia , Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evoluția conținutului acizilor organici în timpul maturizării cătinii albe (Hippophae rhamnoides)
Boeştean Olga , Netreba Natalia , Macari Artur , Gurev Angela , Dianu Irina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Properties of winemaking by-products of Feteasca Neagra grape seeds
Gurev Angela1 , Dragancea Veronica1 , Baerle Alexei1 , Netreba Natalia1 , Boeştean Olga1 , Haritonov Svetlana1 , Găină Boris2
1 Technical University of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(17) / 2022 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proprietățile extractelor hidrofile din semințele de struguri autohtoni Moldova
Gurev Angela , Dragancea Veronica , Netreba Natalia , Boeştean Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Species diversity of the microbiota of sea buckthorn berries
Netreba Natalia , Sandu Iuliana , Macari Artur , Boeştean Olga , Baerle Alexei , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thе рhytораthоgеniс miсrоbiоtе оf sеа buсkthоrn аnd its imрасt оn сrор рrоduсtivity
Sandulachi Elisaveta , Netreba Natalia , Macari Artur , Sandu Iuliana , Boeştean Olga , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Physical properties of grape seeds
Netreba Natalia , Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proprietăţile fizice şi organoleptice ale fructelor de cătina albă Hippophae rhamnoides L. cultivată în Republica Moldova
Macari Artur , Netreba Natalia , Boeştean Olga , Sandu Iuliana , Dianu Irina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prospects for using sea buckthorn berries for healthy food production
Sandu Iuliana , Macari Artur , Netreba Natalia , Boeştean Olga , Sandulachi Elisaveta , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Wine waste as a source of non-conventional resources in the food industry
Boeştean Olga , Netreba Natalia , Gurev Angela , Dragancea Veronica
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Caracteristicile fizico-chimice ale semințelor de struguri feteasca neagră cultivați pe diferite podgorii din centrul țării
Gurev Angela , Boeştean Olga , Dragancea Veronica , Mindru Anastasia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-074-9.
Disponibil online 28 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Comparative study of the legislative-normative acts in the control of nitrates in leafy greens
Macari Artur , Radu Oxana , Subotin Iurie , Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impact of dairy ingredients on wheat flour dough rheology and bread properties
Iuga Mădălina1 , Boeştean Olga2 , Ghendov-Moşanu Aliona2 , Mironeasa Silvia1
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 Technical University of Moldova
Foods
Vol. 9, / 2020 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potential application of hippophae rhamnoides in wheat bread production
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Cristea Elena1 , Patraș Antoanela2 , Sturza Rodica1 , Pădureanu Silvica2 , Deseatnicova Olga1 , Turculeț Nadejda1 , Boeştean Olga1 , Niculaua Marius3
1 Technical University of Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
3 Research Centre for Oenology Iaşi - Romanian Academy Iași branch
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 25, / 2020 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 5 April, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

  Contribution of eastern european countries to the world information process in the field of food science
Dikusar Galina , Netreba Natalia , Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Drying kinetics of apricots kernels
Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 25, Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Features of the production of apricot kernels as a secondary raw material for the food industry
Boeştean Olga , Boaghe Eugenia , Dikusar Galina , Netreba Natalia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imbogăţirea pîinii preparată din făină de grîu cu fibre de hrişcă
Boeştean Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The dynamics of scientific research in the area of food science in Eastern Europe
Dikusar Galina , Netreba Natalia , Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 25, Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Utilizarea amarantului în panificaţie
Boeştean Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 4 February, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Use of nettle roots to manufacture bakery products
Boeştean Olga , Ghendov-Moşanu Aliona , Ţărnă Ruslan
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Posibilităţi de utilizare a făinii de boboase în tehnologia panificaţiei
Zestrea Rodica , Popescu Varvara , Boeştean Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

  Capitalization of hydroalcoholic extracts from the aronia fruits as a source of antioxidants for functional foods
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Sturza Rodica1 , Boeştean Olga1 , Patraș Antoanela2
1 Technical University of Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Posibilităţile utilizării făinii de boboase în tehnologia panificaţiei
Zestrea Rodica , Popescu Varvara , Boeştean Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Using vegetal additives in the field of bakery
Boeştean Olga , Ghendov-Moşanu Aliona
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

  Fabricarea pâinii cu adaos de materii vegetale
Boeştean Olga , Ceban Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-30. Vizualizări-1061
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fruits of Aronia Melanocarpa (michx.) Elliot as object of drying
Ghendov-Moşanu Aliona , Boeştean Olga , Dikusar Galina , Ţărnă Ruslan
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 28 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potatoes – the source of improvement the quality of bread
Boeştean Olga , Ghendov-Moşanu Aliona , Ţărnă Ruslan
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39