IBN
Închide
Ceban Cristina Andrei
Cuvinte-cheie (70): operation of ships (1), protecting the marine environment (1), shipping (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 7

Conceptul şi determinarea criminalitatăţii internaţionale
Ceban Cristina1, Popovici Mihai-Claudiu21
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 8 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile și obligațiile statelor neriverane din zona economică exclusivă
Ceban Cristina, Braila Maxim
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea Republicii Moldova în vederea combaterei criminalităţii internaţionale
Ceban Cristina, Popovici Mihai-Claudiu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie asupra monografiei „Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”. Autori: Valeriu KUCIUK și Victor PUȘCAȘ
Ceban Cristina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 2 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări juridice a factorilor de mediu in plan național și internațional in domeniu securității ecologice
Ceban Cristina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări vizând protecţia stratului de ozon şi lupta contra efectului de seră
Ceban Cristina, Triboi-Mihăiță Cristinel
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 8 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rights and duties of the non-coastal states in the exclusive economic zone
Ceban Cristina, Braila Maxim
University of European Studies of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Uniunea europeană şi problema imigraţiei
Ceban Cristina, Botnarenco Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Integrarea economică Europeană
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3147-1-8.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Managementul crizelor politice- factor determinant al stabilitatii
Țurcanu Alina, Ceban Cristina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi factori de risc asupra securităţii în societatea informaţională
Ceban Cristina, Tărîţă Orest
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul intensificării globalizării
Ceban Cristina, Richicinschi Iurie
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Fabricarea pâinii cu adaos de materii vegetale
Boeştean Olga, Ceban Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Regimul juridic privind protecţia resurselor de apă: Calitatea apei şi ecosistemele acvatice
Ceban Cristina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Проблема сохраненияи рационального использования водных ресурсов Республики Молдова
Чебан Кристина
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia juridical a pădurilor şi a vegetaţiei forestiere şi impactul reducerii pădurii asupra schimbărilor climatice şi a mediului înconjurător
Ceban Cristina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Dezvoltarea economică durabilă şi protecţia mediului înconjurîtor: Probleme globale ale umanităţii
Ceban Cristina, Burian Alexandru
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic de protecţie a mediului marin prin reglementări internaţionale
Ceban Cristina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Protecţia mediului în activitatea de exploatare a atmosferei şi a cosmosului
Ceban Cristina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Dileme politice ale extinderii Uniunii Europene spre Est
Ceban Cristina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19