IBN
Închide
Popescu Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Instalație robustă pentru întreprinderile din sectorul agrar
Popescu Victor , Malai Leonid , Balan Mihail , Volconovici Onorin , Malai Cristian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Надежная установка для домашних хозяйств
Попеску Виктор , Малай Леонид , Волконович Онорин , Малай Кристян
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Cпособ определения факторов влияющих на процесс функционирования распределительных систем
Попеску Виктор
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Estimarea parametrilor sistemului fiabil pentru prelucrarea produselor agricole
Popescu Victor , Malai Leonid
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Facteurs qui influence la fiabilite des systemes de distribution d’energie electrique dans le secteur agricole
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 13 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Systeme fiable pour la transformation des produits d’origine agricole
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Analiza fiabilităîii sistemelor electrice
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 17 June, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of Short-circuit Currents in Distributive Electric Networks
Popescu Victor
State Agrarian University of Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 September, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea nivelului de fiabilitate a sistemelor electrice
Popescu Victor , Rotari Viorel
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of Influence Factors of Quality of Electricity Supply
Popescu Victor
State Agrarian University of Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instalaţie pentru Tratarea Produselor Agricole cu Impulsuri de Tensiune Înaltă
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 7 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Analiza factorilor de influenţă asupra indicatirilor de fiabilitate a reţelelor electrice
Volentiri Ivan , Popescu Victor , Bodarev Ghenadie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea nivelului de influenţă a factorilor aleatori asupra calităţii şi fiabilităţii alimentării cu energie electrică
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(24) / 2014 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea impactului factorilor de influenţă asupra fiabilităţii reţelelor electrice
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 July, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reliability Analysis of Electric Networks of Different Voltage Levels
Popescu Victor
State Agrarian University of Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratarea produselor agricole cu ajutorul desărcărilor de tensiune înaltă
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-31. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aprecierea calităţii de funcţionare a echipamentelor electrotehnice şi a reţelelor de alimentare cu energie electrică
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Behavior of factors of influence on the process of distribution of electricity
Popescu Victor
State Agrarian University of Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuţiile deconectărilor din reţelele electrice
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 10

Analiza factorilor de influenţă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Erhan Fiodor , Popescu Victor , Voinescu Dinu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33