Modificări ale Legii României nr. 84/1998 cu implicaţii în procedura de soluţionare a contestaţiilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
207 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-02-25 11:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.772(498) (1)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (951)
SM ISO690:2012
SOLZARU, Carmen. Modificări ale Legii României nr. 84/1998 cu implicaţii în procedura de soluţionare a contestaţiilor . In: Intellectus. 2012, nr. 2, pp. 59-64. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Modificări ale Legii României nr. 84/1998 cu implicaţii în procedura de soluţionare a contestaţiilor

CZU: 347.772(498)
Pag. 59-64

Solzaru Carmen
 
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Autorul articolului, care este şi membru al Comisiei de Contestaţii a OSIM, examinează în mod detaliat modificările intervenite în Legea României nr. 84/1998 şi implicaţiile acestora în procedura de soluţionare a contestaţiilor, concluzionând că drepturile cu privire la o marcă nu decurg din faptul eliberării unui certificat, ci din înregistrarea mărcii în baza unei decizii OSIM, soarta certificatelor fiind aceeaşi ca şi în cazul în care intervine o hotărâre de anulare a înregistrării unei mărci.

The author of this article, who is also member of the OSIM Appeals Board, examines in detail the amendments made in the Romanian Law no. 84/1998 and their implications in the procedure for settlement of appeals, concluding that the rights on a trademark does not arise from the fact of issue of a certificate, but from the trademark registration under a OSIM decision, the fate of certificates being the same as in the case where a decision to cancel the registration of a mark intervenes.