IBN
Închide

56Publicaţii

173Descărcări

16859Vizualizări

Toma Simion Ion
Cuvinte-cheie (60): microorganisms (5), plant nutrition (4), trace elements (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 1

Conţinutul carbohidraţior în organele viţei de vie în funcţie de aplicarea simultană a microelementelor şi diferitor metaboliţi bacterieni
Veliksar Sofia, Lemanova Natalia, Tudorache Gheorghe, Gladei Mihai, Toma Simion
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Changes in the nitrate reductase and peroxidase activity in the leaves and leaf apoplast of sugar beet plants under applications of MICROCOM-T fertilizer, suspensions and metabolites of microorganisms
Lisnic Svetlana, Toma Simion, Coretscaia Iulia, Lemanova Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of fertilizers with different form of nitrogen on soybean plant productivity at soil water deficiency
Emnova Ecaterina1, Iacobutsa Maria2, Vozian Valeriu2, Toma Simion1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Selectia Research Institute of Field Crops
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Increasing of vine resistance to unfavorable growing conditions by using of trace elements and microorganisms compositions
Veliksar Sofia1, Toma Simion1, Lemanova Natalia1, David Tatiana1, Tudorache Gheorghe1, Carpenco Elena2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of trace elements on the vitis vinifera L. resistance to the wintering
Veliksar Sofia, Toma Simion, Tudorache Gheorghe, David Tatiana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunsul specific şi nespecific al plantelor la acţiunea stresului hidric şi termic: relaţiile interactive dintre status-ul apei şi protecţia antioxidantă
Ştefîrţă Anastasia, Leahu Igor, Toma Simion
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-29. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Conţinutul de Fe, Cu, Mn, Zn, Pb şi activitatea nitratreductazei în plante în dependenţă de poluarea solului cu Pb şi Cu. Aplicarea sulfaţilor
Lisnic Stelian1, Toma Simion1, Lupan Aurelia2, Coreţcaia Iulia1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 29 August, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of trace elements and microorganisms on the content of carbohydrates in grapevine organs
David Tatiana, Veliksar Sofia, Lemanova Natalia, Toma Simion, Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of trace elements and microorganisms on the content of carbohydrates in grapevine organs
David Tatiana, Veliksar Sofia, Lemanova Natalia, Toma Simion, Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of micronutrients and metabolites of microorganisms on nutritive status of grape
Veliksar Sofia, Lemanova Natalia, Toma Simion, David Tatiana, Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of micronutrients and metabolites of microorganisms on nutritive status of grape
Veliksar Sofia, Lemanova Natalia, Toma Simion, David Tatiana, Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nitrate reductase and peroxidase activity in sugar beet leaves under application of trace elements and temporal water stress
Lisnic Stelian, Toma Simion, Lemanova Natalia, Coretscaia Iulia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 3-a. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 17 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ферментативная активность в ризосфере сои при почвенной засухе
Емнова Е., Тома С., Дарабан О., Бызган Я.
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 July, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 11

Acad. Vasile MICU la 75 de ani
Duca Gheorghe, Toma Simion, Palii Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of trace elements ans microorganisms on the grapeseed germination and growth of cuttings
Veliksar Sofia, Lemanova Natalia, Toma Simion, Bîrsa Elena
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa îngrăşămintelor minerale şi a regimului hidric asupra activităţii biologice a solului rizosferic al plantelor de soia
Daraban Oxana, Bozgan Iana, Emnova Ecaterina, Toma Simion
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee eficiente de aplicare a fertilizantului “MICROM-T” la cultivarea sfeclei de zahar, majorarea recoltei si continutul de zahar din rizocarpi
Lisnic Svetlana, Toma Simion, Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova: 1 ianuarie 2013
Canţer Valeriu1, Toma Simion1, Minciună Vitalie12, Bileţchi Lucia1
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Активность нитратредуктазы и пероксидазы у сахарной свеклы в зависимости от применения препарата микроком-т, микроорганизмов и кратковременного водного стресса
Лисник С., Тома С., Леманова Н., Корецкая Ю.
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние микроорганизмов и комплекса микроэлементов на рост и развитие саженцев винограда
Великсар София , Леманова Н., Тома С., Коробка В.
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56