IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2014
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-11 17:54
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (1 din 1)
  2017  (1 din 1)
  2016  (1 din 1)
  2015  (2 din 1)
  2014  (2 din 1)
  2013  (1 din 1)
  2012  (1 din 1)
imagine

pISSN: 1857-3630
eISSN: 1857-3630
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:
  • C (2015.01.29-2016.05.25)
Analele INCE constituie o publicaţie ştiinţifică anuală, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor Institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică şi sociologie. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole228819812047224157
Volume95885274
Total237878662321
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   794Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Corelarea politicilor agroalimentare cu politica economică a ţarii: aspect metodologic 8-15
Stratan Alexandru
Dezvoltarea rurală din perspectiva cercetărilor de istoriografie agrară 16-22
Doboş Sebastian
Tratări ale esenţei, conţinutului şi căilor de asigurare şi sporire a competitivităţii economice 23-26
Macari Vadim
Научная методология обоснования и осуществления интеграционных процессов в аграрной экономике 27-31
Коваленко Виталий, Mazur Anatolii
Evoluţia strategiilor alternative ale politicii monetar-creditare orientate spre stabilizarea inflaţiei 32-36
Iliadi Gheorghe, Dodon Svetlana
Piaţa funciară a Republicii Moldova ca obiectul investiţiilor autohtone şi a celor străine 37-40
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Aspecte ale cooperării interstatale a Republicii Moldova cu statele-membre ale CSI în domeniul inovăriI 41-45
Percinschi Natalia, Maier Lidia
Проблемы инновационного развития растениеводства в Украине 46-48
Ширма Владимир
Опережающее падение валовой добавленной стоимости в промышленности и сельском хозяйстве 49-51
Пойсик Михаил
Организационно-экономические основы использования ресурсного потенциала при выращивании зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями Киевской oбласти 52-55
Crivoşeia-Gunico Inna
Некоторые аспекты определения эффективности использования инноваций 56-60
Гусликова Наталья
Experienţa Uniunii Europene privind reforma sectorului vitivinicol 61-65
Iaţişin Tatiana
Rolul instituţiilor în dezvoltarea sectorului de producţie a laptelui 66-68
Ignat Anatolie
Porumbul – cultura principală a agriculturii din Republica Moldova 69-71
Vasilaşcu Ion, Graur Tatiana
Formele parteneriatului social în cadrul dialogului social în Republica Moldova 72-74
Vinogradova Natalia
Componentele şi principiile de realizare a controlului intern în instituţiile publice 75-77
Tofan Tatiana
Диверсификация видов деятельности в аграрном секторе экономики 78-80
Добрянская Наталья, Попович Василий
Costul normat al producţiei de fructe în diferite categorii de gospodării 81-84
Bajura Tudor, Mladinoi Vasile, Pîntea Maria, Procudin Mihail
Politici de stabilizare macroeconomică în Republica Moldova 85-86
Cucirevii Vladimir
Abordări privind inovaţiile, procesul şi managementul inovaţional în literatura de specialitate 87-93
Duca Daniela
Piaţa telecomunicaţiilor din Republica Moldova: dinamica dezvoltării, probleme, perspective 94-99
Gaburici Chiril
Finanţarea protecţiei sociale în Republica Moldova: probleme şi oportunităţi 101-104
Manole Tatiana
Определение внешних и внутренних угроз финансовой безопасности Республики Молдова 105-109
Petrova Tatiana, Perciun Rodica
Competitivitatea industriei alimentare prin prisma logisticii transporturilor 110-116
Gribincea Corina
Aspecte teoretice ale procesului de modernizare şi istoricul dezvoltarii sistemelor agricole 117-122
Lucaşenco Eugenia
Bugetul de stat ca component de bază al finanţelor publice 123-125
Morozniuc Ion
Presiunea fiscală – un element esenţial în asigurarea stabilităţii financiare a statului 126-133
Perciun Rodica, Popa Viorica
Identificarea unor riscuri în domeniul finanţelor publice cu impact asupra stabilităţii financiare a Moldovei 134-137
Rodionov Nelli
Трудовая миграция: проблемы и реалии 139-146
Стратан Александр, Савельева Галина, Cotelnic Vera, Захаров Светлана
Сравнительный анализ уровней относительной бедности в странах ЕС и Республике Молдова 147-151
Рожко Анатолий , Стременовская Зоя
Атипичные формы занятости на мировом рынке труда 152-154
Colesnicova Tatiana
Dependenţa sărăciei de tipul gospodăriilor casnice în Republica Moldova şi ţările Uniunii Europene 155-158
Vinogradova Valentina
Impactul sărăciei asupra stării de sănătate a populaţiei 159-162
Ciobanu Eleonora
Сравнительная оценка жилищных условий населения стран ЕС и Республики Молдова 163-166
Hristiuc Liubovi
Evoluţia familiei în Republica moldova din perspectiva celei de-a doua tranziţii demografice 167-173
Gagauz Olga
Динамика численности и структуры населения приднестровья 174-179
Кивачук Анна
Abordarea comparativă a diferitor sisteme de recompensare a personalului la nivelul organizaţiilor 180-186
Bîrcă Alic
Experienţa internaţională în domeniul promovării politicilor de ocupare a forţei de muncă în contextul îmbătrînirii demograficei 187-192
Savelieva Galina, Taragan Raisa, Tomceac Ana
Трудовая структура населения Республики Молдова: социально-демографический анализ 193-197
Пищенко Марина
Оценка основных параметров относительной бедности населения Республики Молдова 198-202
Рожко Анатолий , Стременовская Зоя
Fenomenul discriminării de gen pe piaţa muncii din Republica Moldova 203-206
Pantea Larisa
Caracteristicile eficienţei economice – abordări din punctul de vedere economico-statistic 208-211
Cristian Irina
Metode statistice de calculare a inflaţiei de bază pentru Republica Moldova 212-214
Motelică Vitalie
Unele proprietăţi statistice şi factori spre considerare în modelarea econometrică a inflaţiei în RM 215-217
Motelică Vitalie
Estimarea prin metode statistice şi econometrice a gradului de persistenţă a inflaţiei în Republica Moldova 218-220
Motelică Vitalie
Statistical analysis of monetary policy effects on households and firms in Republic of Moldova 221-226
Mija Simion
Money power in predicting inflation the case of the Republic of Moldova 227-234
Slobozian Dorin, Ungureanu Mihai
Factorii care influenţează evoluţia preţului la carburanţi. unele aspecte ce vor facilita procesul de creare a unui model econometric de prognoză a IPC al carburanţilor 235-237
Moroşan Dmitri
Statistical analysis of the business cycles. nominal and real aspects 238-241
Crasovschi Alexandru