IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2014
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-17 12:26
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 1)11
  2018  (1 din 1)16
  2017  (1 din 1)12
  2016  (1 din 1)22
  2015  (2 din 1)35
  2014  (2 din 1)59
  2013  (1 din 1)49
  2012  (1 din 1)35
imagine

pISSN: 1857-3630
eISSN: 1857-3630
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:
  • C (2015.01.29-2016.05.25)
Analele INCE constituie o publicaţie ştiinţifică anuală, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor Institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică şi sociologie. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole2391924044706235168
Volume1016732516
Total2492091365222

Vizualizări   2579Descărcări   47

Conţinutul numărului de revistă

Corelarea politicilor agroalimentare cu politica economică a ţarii: aspect metodologic8-15

CZU: 338.439.02(478)

JEL: E2, E6, Q0

Stratan Alexandru
Dezvoltarea rurală din perspectiva cercetărilor de istoriografie agrară16-22

CZU: 338.43(498-22)(091)

JEL: N01, R0, Q01

Doboş Sebastian
Tratări ale esenţei, conţinutului şi căilor de asigurare şi sporire a competitivităţii economice23-26

CZU: 339.137.2:338(478)

JEL: O01, O03, O16, O21

Macari Vadim
Научная методология обоснования и осуществления интеграционных процессов в аграрной экономике27-31

CZU: 338.43.02(477)

JEL: Q0, Q1, Q12

Коваленко Виталий , Мазур Анатолий
Evoluţia strategiilor alternative ale politicii monetar-creditare orientate spre stabilizarea inflaţiei32-36

CZU: 338.23:336.74

JEL: E0, E31, E42, E5

Iliadi Gheorghe , Dodon Svetlana
Piaţa funciară a Republicii Moldova ca obiectul investiţiilor autohtone şi a celor străine37-40

CZU: [330.322.1+339.727.22]:332.7(478)

JEL: O1,O3, Q11, Q15, Q16

Bajura Tudor , Gandacova Svetlana
Aspecte ale cooperării interstatale a Republicii Moldova cu statele-membre ale CSI în domeniul inovăriI41-45

CZU: 001.895:338(478+4/5)

JEL: O1, O31, O50

Percinschi Natalia , Maier Lidia
Проблемы инновационного развития растениеводства в Украине46-48

CZU: 001.895:338.436(477)

JEL: Q01, Q02, Q5

Ширма Владимир
Опережающее падение валовой добавленной стоимости в промышленности и сельском хозяйстве49-51

CZU: 330.36.01:[338.45+338.439]

JEL: L5, Q1, Q11

Пойсик Михаил
Организационно-экономические основы использования ресурсного потенциала при выращивании зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями Киевской oбласти52-55

CZU: 338.431:633.1(477)

JEL: Q1, Q2, Q15

Кривошея-Гунько Инна
Некоторые аспекты определения эффективности использования инноваций56-60

CZU: 001.895:338

JEL: O3, O4, Q53, Q55

Гусликова Наталья
Experienţa Uniunii Europene privind reforma sectorului vitivinicol61-65

CZU: 338.43:663.2(4)

JEL: O14, O19, O52, Q0, Q1

Iaţişin Tatiana
Rolul instituţiilor în dezvoltarea sectorului de producţie a laptelui66-68

CZU: 338.439:637.1

JEL: Q1,O2,O4,O14

Ignat Anatolie
Porumbul – cultura principală a agriculturii din Republica Moldova69-71

CZU: 633.15(478)

JEL: Q0, Q2, O47, E23

Vasilaşcu Ion , Graur Tatiana
Formele parteneriatului social în cadrul dialogului social în Republica Moldova72-74

CZU: [316.334+328.184+334.7](478)

JEL: I 0, I 2, I 3, H53

Vinogradova Natalia
Componentele şi principiile de realizare a controlului intern în instituţiile publice75-77

CZU: [336.148+657.6]:351.72

JEL: H0, H5, H53

Tofan Tatiana
Диверсификация видов деятельности в аграрном секторе экономики78-80

CZU: 338.33:631.1.016(477)

JEL: G1, R2,O4, Q1

Добрянская Наталья , Попович Василий
Costul normat al producţiei de fructe în diferite categorii de gospodării81-84

CZU: 338.512:631.115:634.1(478)

JEL: G1, L23, O13, R2

Bajura Tudor , Mladinoi Vasile , Pîntea Maria , Procudin Mihail
Politici de stabilizare macroeconomică în Republica Moldova85-86

CZU: 338.22(478)

JEL: E0, E3, E31

Cucirevii Vladimir
Abordări privind inovaţiile, procesul şi managementul inovaţional în literatura de specialitate87-93

CZU: 001.895+005.591.6

JEL: A1, M10, O31, O32, I 1

Duca Daniela
Piaţa telecomunicaţiilor din Republica Moldova: dinamica dezvoltării, probleme, perspective94-99

CZU: 338.47:654.1(478)

JEL: D10, L6, O3

Gaburici Chiril
Finanţarea protecţiei sociale în Republica Moldova: probleme şi oportunităţi101-104

CZU: 336.531.2:364(478)

JEL: G0, G3, H55, I 3

Manole Tatiana
Определение внешних и внутренних угроз финансовой безопасности Республики Молдова105-109

CZU: 338.242(478)

JEL: G0, G3, G32

Петрова Татьяна , Перчун Родика
Competitivitatea industriei alimentare prin prisma logisticii transporturilor110-116

CZU: 339.137.2:664:656

JEL: L7, L9, L66

Gribincea Corina
Aspecte teoretice ale procesului de modernizare şi istoricul dezvoltarii sistemelor agricole117-122

CZU: 338.43.01

JEL: Q1, Q12, R11

Lucaşenco Eugenia
Bugetul de stat ca component de bază al finanţelor publice123-125

CZU: 336.14(478)

JEL: G0, H6, H61, H68, H72

Morozniuc Ion
Presiunea fiscală – un element esenţial în asigurarea stabilităţii financiare a statului126-133

CZU: 336.225

JEL: H2, H25, H71, E26

Perciun Rodica , Popa Viorica
Identificarea unor riscuri în domeniul finanţelor publice cu impact asupra stabilităţii financiare a Moldovei134-137

CZU: 330.131.7:336.1(478)

JEL: G32, H3, H63, H81

Rodionov Nelli
Трудовая миграция: проблемы и реалии139-146

CZU: 331.556.4+314.7

JEL: J1, J6, R23

Стратан Александр , Савельева Галина , Котельник Вера , Захаров Светлана
Сравнительный анализ уровней относительной бедности в странах ЕС и Республике Молдова147-151

CZU: 330.59(4+478)

JEL: I 3, J3, P46, P52

Рожко Анатолий , Стременовская Зоя
Атипичные формы занятости на мировом рынке труда152-154

CZU: 331.52(100)

JEL: H55, M59, J2, J8

Колесникова Татьяна
Dependenţa sărăciei de tipul gospodăriilor casnice în Republica Moldova şi ţările Uniunii Europene155-158

CZU: 330.59(478+4)

JEL: I 3, J12, R2, Z13

Vinogradova Valentina
Impactul sărăciei asupra stării de sănătate a populaţiei159-162

CZU: 330.59:614.2(478)

JEL: I 1, I 3, I 5

Ciobanu Eleonora
Сравнительная оценка жилищных условий населения стран ЕС и Республики Молдова163-166

CZU: 332.8:365.22(478+4)

JEL: I 0, I 3, R3

Христюк Любовь
Evoluţia familiei în Republica moldova din perspectiva celei de-a doua tranziţii demografice167-173

CZU: 314.6(478)

JEL: J 0, J 1, J 12

Gagauz Olga
Динамика численности и структуры населения приднестровья174-179

CZU: 314.15:314.9(478)

JEL: J 0, J 1, J 11, J 61

Кивачук Анна
Abordarea comparativă a diferitor sisteme de recompensare a personalului la nivelul organizaţiilor180-186

CZU: 331.224.6

JEL: J 30, J3, I 3

Bîrcă Alic
Experienţa internaţională în domeniul promovării politicilor de ocupare a forţei de muncă în contextul îmbătrînirii demograficei187-192

CZU: 331.526-053.88(100)

JEL: J 1, J8, J26, J32, J51

Savelieva Galina , Taragan Raisa , Tomceac Ana
Трудовая структура населения Республики Молдова: социально-демографический анализ193-197

CZU: [331.52+314.17](478)

JEL: J 01, J 1, J 2, J 21

Пищенко Марина
Оценка основных параметров относительной бедности населения Республики Молдова198-202

CZU: 314.15:330.59(478)

JEL: I3, J3, J31, J32

Рожко Анатолий , Стременовская Зоя
Fenomenul discriminării de gen pe piaţa muncii din Republica Moldova203-206

CZU: 305:331.5(478)

JEL: J2, J7, J15, J21

Pantea Larisa
Caracteristicile eficienţei economice – abordări din punctul de vedere economico-statistic208-211

CZU: 330.131

JEL: I0, I3, P17

Cristian Irina
Metode statistice de calculare a inflaţiei de bază pentru Republica Moldova212-214

CZU: 311.3:336.748.12(478)

JEL: E3, E31, E4, E52, G17

Motelică Vitalie
Unele proprietăţi statistice şi factori spre considerare în modelarea econometrică a inflaţiei în RM215-217

CZU: 330.43:336.748.12(478)

JEL: E3, E31, E5, E54

Motelică Vitalie
Estimarea prin metode statistice şi econometrice a gradului de persistenţă a inflaţiei în Republica Moldova218-220

CZU: [311.3+330.43]:336.748.12(478)

JEL: C4, E31, E5, E54

Motelică Vitalie
Statistical analysis of monetary policy effects on households and firms in Republic of Moldova221-226

CZU: 311.3:338.23:336.74(478)

JEL: C4, E31, E5, E54, E60, F31

Mija Simion
Money power in predicting inflation the case of the Republic of Moldova227-234

CZU: 330.43:336.748.12(478)

JEL: E31, E41, E47, E52

Slobozian Dorin , Ungureanu Mihai
Factorii care influenţează evoluţia preţului la carburanţi. unele aspecte ce vor facilita procesul de creare a unui model econometric de prognoză a IPC al carburanţilor235-237

CZU: 338.51:665.6/.7(478)

JEL: C5, E3, E31, L42, L71

Moroşan Dmitri
Statistical analysis of the business cycles. nominal and real aspects238-241

CZU: 330.34:334.7(478)

JEL: C4, E02, E3

Crasovschi Alexandru