IBN
Închide

37Publicaţii

527Descărcări

23663Vizualizări

Daniliuc Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 6

Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Creativitatea în jurnalism
Vol.5. 2023. Chişinău. ISBN 978- 9975-149-28-0.
Disponibil online 15 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Pişcenco Marina , Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific manifestations as part of the evaluation and administration of research in the year 2022
Daniliuc Aliona , Pişcenco Marina , Vrabie Valeria
National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP)
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific manifestations as part of the evaluation and administration of research in the year 2022
Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 20 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Specificaţii meritologice în atestarea-2021 a personalului știinţific și știinţifico-didactic
Callo Tatiana , Vrabie Valeria , Minciună Vitalie , Daniliuc Aliona , Pişcenco Marina , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Procesul atestaţional al personalului știinţific și știinţifico-didactic într-un etalaj de modernizare
Callo Tatiana , Cuciureanu Gheorghe , Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-1208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019
Cuciureanu Gheorghe , Pişcenco Marina , Callo Tatiana , Daniliuc Aliona , Minciună Vitalie
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-1438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Cuciureanu Gheorghe , Marusic Galina , Minciună Vitalie , Callo Tatiana , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-1577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica conceptului de securitate economică
Daniliuc Aliona1 , Gribincea Alexandru2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-7-4.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici paternaliste pe piaţa ţărilor emergente ca un mecanism de mobilizare a economiei naţionale și a populaţiei
Daniliuc Aliona
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Politica de inovare – nucleul dezvoltării economico-sociale durabile a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere
Daniliuc Aliona
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea economică a Republicii Moldova: amenințări și perspective
Daniliuc Aliona
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul inovaţional al Republicii Moldova şi impactul său la dezvoltarea economiei competitive
Daniliuc Aliona , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Dimensiunea inovatoare în asigurarea competitivității militar-economice
Daniliuc Aliona1 , Gribincea Alexandru2 , Sandu Maxim2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-1013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aplicarea politicilor de securitate social-economica pe piata zonelor transfrontaliere
Daniliuc Aliona
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.28. 2016. Iași, România. ISBN 978-606-685-476-4.
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul inovațiilor asupra securității naționale
Gribincea Alexandru1 , Daniliuc Aliona2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multinational Corporation as a Regional Economic Security Network
Daniliuc Aliona
Military Academy of the Armed Forces “Alexandru cel Bun”
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 26 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Comerţul exterior şi aportul misiunilor externe ale Danemarcei
Gribincea Alexandru1 , Tăbăcaru Ludmila2 , Daniliuc Aliona3
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Federaţia Moldovenească de Fotbal,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa diplomaţiei economice în promovarea intereselor în cadrul securităţii economice
Daniliuc Aliona1 , Gribincea Alexandru2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-7-0.
Disponibil online 31 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența diplomaţiei economice în promovarea intereselor în cadrul securităţii economice
Daniliuc Aliona1 , Gribincea Alexandru2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 1 March, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul şi importanţa efectuării diagnosticului managerial în sistemul militar din Republica Moldova
Daniliuc Aliona
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 4-6. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 9 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Dezvoltarea e-turismului şi perspectivele lui
Gribincea Alexandru1 , Bîrca Iulita2 , Daniliuc Aliona3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-50. Vizualizări-1124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International economic cooperation: aspects of strategic development
Moraru Victor1 , Gribincea Alexandru1 , Daniliuc Aliona2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Legea şi politologia
Nr. 25 / 2014 / ISSN 1987-5533
Disponibil online 14 July, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa internaţională a ţărilor emergente, aspecte investiţionale
Daniliuc Aliona1 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-56. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnarea Acordului de Liber Schimb cu UE - о nouă perspectivă pentru competitivitatea produselor moldoveneşti
Robu Tudor , Daniliuc Aliona , Gribincea Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1077
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Aplicarea politicilor paternaliste pe piaţa ţărilor emergente ca un produs investiţional omogen
Gribincea Alexandru1 , Daniliuc Aliona2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea economică internaţională în cadrul ţărilor emergente
Daniliuc Aliona , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-45. Vizualizări-1042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea funcţionării domeniului productiv din Moldova
Daniliuc Aliona , Maximilian Silvestru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 2(84) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O modalitate de cuantificare a competitivităţii produselor finale
Daniliuc Aliona1 , Maximilian Silvestru1 , Gribincea Corina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Intellectus
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia cooperării economice internaţionale: Aspecte metodologice
Daniliuc Aliona , Maximilian Silvestru , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль международного кооперирования и инвестиционного сотрудничества в устойчивом развитии экономики страны
Морару Виктор1 , Грибинча Александр1 , Daniliuc Aliona2
1 Академия наук Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Legea şi politologia
Nr. 22 / 2013 / ISSN 1987-5533
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Cooperaţia de consum din Republica Moldova în contextul globalizării
Daniliuc Aliona
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici internaţionale în managementul depozitelor bancare
Soltan Ana , Curchi Aliona , Daniliuc Aliona
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-66. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile dezvoltării cooperaţiei de consum din moldova, locul acestora în economia mondială
Gribincea Alexandru , Daniliuc Aliona
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Locul şi importanţa efectuării diagnosticului economico-managerial în sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova
Daniliuc Aliona
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37