IBN
Închide

28Publicaţii

347Descărcări

15061Vizualizări

Daniliuc Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Procesul atestaţional al personalului știinţific și știinţifico-didactic într-un etalaj de modernizare
Callo Tatiana , Cuciureanu Gheorghe , Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019
Cuciureanu Gheorghe , Pişcenco Marina , Callo Tatiana , Daniliuc Aliona , Minciună Vitalie
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Cuciureanu Gheorghe , Marusic Galina , Minciună Vitalie , Callo Tatiana , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica conceptului de securitate economică
Daniliuc Aliona1 , Gribincea Alexandru2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-7-4.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici paternaliste pe piaţa ţărilor emergente ca un mecanism de mobilizare a economiei naţionale și a populaţiei
Daniliuc Aliona
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Politica de inovare – nucleul dezvoltării economico-sociale durabile a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere
Daniliuc Aliona
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea economică a Republicii Moldova: amenințări și perspective
Daniliuc Aliona
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Dimensiunea inovatoare în asigurarea competitivității militar-economice
Daniliuc Aliona1 , Gribincea Alexandru2 , Sandu Maxim2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul inovaţional al Republicii Moldova şi impactul său la dezvoltarea economiei competitive
Daniliuc Aliona , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aplicarea politicilor de securitate social-economica pe piata zonelor transfrontaliere
Daniliuc Aliona
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.28. 2016. Iași, România. ISBN 978-606-685-476-4.
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multinational Corporation as a Regional Economic Security Network
Daniliuc Aliona
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 26 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Comerţul exterior şi aportul misiunilor externe ale Danemarcei
Gribincea Alexandru1 , Tăbăcaru Ludmila2 , Daniliuc Aliona3
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Federaţia Moldovenească de Fotbal,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența diplomaţiei economice în promovarea intereselor în cadrul securităţii economice
Daniliuc Aliona1 , Gribincea Alexandru2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 1 March, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul şi importanţa efectuării diagnosticului managerial în sistemul militar din Republica Moldova
Daniliuc Aliona
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secțiunile 4-6. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 9 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Dezvoltarea e-turismului şi perspectivele lui
Gribincea Alexandru1 , Bîrca Iulita2 , Daniliuc Aliona3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International economic cooperation: aspects of strategic development
Moraru Victor1 , Gribincea Alexandru1 , Daniliuc Aliona2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Free International University of Moldova
Legea şi politologia
Nr. 25 / 2014 / ISSN 1987-5533
Disponibil online 14 July, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa internaţională a ţărilor emergente, aspecte investiţionale
Daniliuc Aliona1 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-46. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnarea Acordului de Liber Schimb cu UE - о nouă perspectivă pentru competitivitatea produselor moldoveneşti
Robu Tudor , Daniliuc Aliona , Gribincea Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Aplicarea politicilor paternaliste pe piaţa ţărilor emergente ca un produs investiţional omogen
Gribincea Alexandru1 , Daniliuc Aliona2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea economică internaţională în cadrul ţărilor emergente
Daniliuc Aliona , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-41. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28