IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 09:34
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)15
  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole956381095757529715
Volume2720810633
Total9834019058208

Vizualizări   939Descărcări   10

Conţinutul numărului de revistă

Structura automorfismelor grupurilor cristalografice de categoria G30 5-11
Lungu Alexandru, Branişte Marina
Линейные точечные группы симметрии классических и n – мерных эвклидовых пространств при n ≥ 4 12-21
Палистрант Александр
Младшие гемисимморфные пространственные группы трех независимых родов преобразований антисимметрии, (221)-симметрии и (221/)-симметрии 22-31
Палистрант Александр, Şeneşeuţcaia Alla
Air quality in a conference room with smoking 32-36
Ivan Constantin
Conceptul sistemului suport pentru expertiza proiectelor 37-50
Melnic Boris, Căpăţână Gheorghe, Cojocaru Igor, Miroliubov Trifan, Sitari Anatol
Sisteme informatice pentru prelucrarea rezultatelor anchetării populaţiei 51-55
Căpăţână Gheorghe, Organ Alexandru
Modelarea proceselor de instruire bazate pe reprezentarea cunoştinţelor în format digital 56-63
Magariu Nicolae, Pleşca Natalia
Realizarea practică a modelului cognitive de restabilire a imaginii scenei 64-73
Mardare Igor
Modeling and predicting of risk financial loss in information systems 74-77
Objelean Alexandru
Математическая модель инс Event-Thread 78-84
Chior Alexandru
Învăţământ electronic deschis la distanţă: repere de organizare şi funcţionare 85-90
Bragaru Tudor
Factori de succes ai integrării şi valorificării TI&C în educaţie 91-95
Bragaru Tudor
Analiza desfăşurării consumului în timp 96-102
Teleucă Lina
CSI: 16 ani de activitate 103-106
Baltag Ion
Regionalizarea ca instrumentar al politicii de divizare în entităţi teritoriale şi cadru de planificare, evaluare şi implementare a politicii economice regionale 107-113
Ursachi Eugen
Dezvoltarea social-economică teritorială durabilă şi esenţa ei 114-118
Florea Serafim
Integrare economică regională. Moldova în cadrul GUAM 119-121
Badan Nicolae
Aspecte teoretico-metodologice ale evaluării eficienţei economice şi sociale a sporirii nivelului de securitate şi sănătate în muncă al angajaţilor 122-125
Gamanjii Alexandru
Securitatea economică a Republicii Moldova: unele probleme şi căi de soluţionare 126-128
Şoimu Oxana, Trofimov Victoria
Reguli formale şi informale în procesul de transformare post-socialistă 129-139
Chavance Bernard
Динамика европейской интеграции: теоретические закономерности 140-142
Дилан Нели
Impactul aderării României la Uniunea Europeană: posibilităţi de aplicare pentru Republica Moldova 143-150
Castraveţ Lucia
Relaţia evoluţie economică – mediu ambient în contextul dezvoltării durabile 151-152
Dolgopol Angela
Investiţiile în capitalul uman în contextul creării noii economii 153-155
Trofimov Victoria, Cuşnir Angela
Analiza fluxurilor forţei de muncă a ţărilor partenere în relaţiile export-import 156-164
Sava Elena, Gribincea Alexandru, Romanescu GeorgeOctavian
Abordarea conceptuală a cunoaşterii ca ingredient forte al societăţii informaţionale 168-170
Hămuraru Maria
Ritmul de dezvoltare a ţărilor în economia mondială 171-174
Sava Elena, Gribincea Alexandru
Aspectele productive ale transferurilor angajaţilor de peste hotare 175-177
Guzun Victor
Viziuni contemporane asupra competitivităţii economiei naţionale 178-181
Ignatiuc Diana
Securitatea energetică a secolului XXI în contextul globalizării 182-185
Şoimu Oxana
Analiza potenţialului de majorare a comerţului intraregional în ţările Europei de sud-est 186-188
Badan Nicolae
Некоторые аспекты синергетики и их применение в социально-экономических системах 189-194
Pişcenco Marina, Rotaru Anatol
Şocurile externe şi efectele de interdependenţă a ţărilor Europei centrale şi de est 195-200
Deleu Corina
Economia mondială ca ştiinţă. Obiectul ei de studiu. Metodologia ştiinţei mondoeconomice 201-207
Galaju Ion
Outsourcing: dimensiuni globale 208-212
Lobanov Natalia
Principii de modelare a riscului băncii comerciale 213-217
Enicov Igor
Modelarea activităţii băncii comerciale prin reţele Petri hibride temporizate 218-225
Enicov Igor, Guţuleac Emilian
Abordări conceptuale ale impunerii veniturilor şi capitalurilor din activitatea economică internaţională 226-229
Hîncu Rodica, Criclivaia Diana
Дебиторская задолженность предприятия и пути ее оптимизации 230-235
Stratulat Natalia
Valoarea proprietăţii şi logica fuzzy 236-240
Albu Svetlana
Antreprenoriat – expresie a creativităţii 241-243
Braşovschi-Velenciuc Victoria
Business management 244-246
Luca FlorinAlexandru, Irimia MihaiP.
Реорганизация предприятий и другие методы реформирования бизнеса: анализ и проблемы классификации 247-250
Polomoşnîh Alexandr
Alternative strategice de marketing privind dezvoltarea turismului intern în Republica Moldova 251-254
Moldovan-Batranac Viorelia, Cavcaliuc Ina
The use of shock tactics in HIV/AIDS prevention advertisings 255-259
Gaugaş Tatiana
Chess and hard negociations in business 260-262
Luca FlorinAlexandru
Characteristics of tangible fixed assets revaluation 263-265
Irimia MihaiP.
Topical issues related to tangible fixed assets depreciation 266-268
Irimia MihaiP., Luca FlorinAlexandru
Значимость кадастровой информации: опыт исследования 269-294
Гуцу Владимир, Guţu Dumitru, Guţu Olga