IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-22 02:23
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)26
  2020  (2 din 2)40
  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • Exclusă (2021.06.25)
  • B (2017.10.26-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole10079285702312134866
Volume29363621770
Total103696493224891

Vizualizări   1442Descărcări   27

Conţinutul numărului de revistă

Structura automorfismelor grupurilor cristalografice de categoria G305-11
Lungu Alexandru , Branişte Marina
Линейные точечные группы симметрии классических и n – мерных эвклидовых пространств при n ≥ 412-21
Палистрант Александр
Младшие гемисимморфные пространственные группы трех независимых родов преобразований антисимметрии, (221)-симметрии и (221/)-симметрии22-31
Палистрант Александр , Şeneşeuţcaia Alla
Air quality in a conference room with smoking32-36
Ivan Constantin
Conceptul sistemului suport pentru expertiza proiectelor37-50
Melnic Boris , Căpăţână Gheorghe , Cojocaru Igor , Miroliubov Trifan , Sitari Anatol
Sisteme informatice pentru prelucrarea rezultatelor anchetării populaţiei51-55
Căpăţână Gheorghe , Organ Alexandru
Modelarea proceselor de instruire bazate pe reprezentarea cunoştinţelor în format digital56-63
Magariu Nicolae , Pleşca Natalia
Realizarea practică a modelului cognitive de restabilire a imaginii scenei64-73
Mardare Igor
Modeling and predicting of risk financial loss in information systems74-77
Objelean Alexandru
Математическая модель инс Event-Thread78-84
Киор Александр
Învăţământ electronic deschis la distanţă: repere de organizare şi funcţionare85-90
Bragaru Tudor
Factori de succes ai integrării şi valorificării TI&C în educaţie91-95
Bragaru Tudor
Analiza desfăşurării consumului în timp96-102
Teleucă Lina
CSI: 16 ani de activitate103-106
Baltag Ion
Regionalizarea ca instrumentar al politicii de divizare în entităţi teritoriale şi cadru de planificare, evaluare şi implementare a politicii economice regionale107-113
Ursachi Eugen
Dezvoltarea social-economică teritorială durabilă şi esenţa ei114-118
Florea Serafim
Integrare economică regională. Moldova în cadrul GUAM119-121
Badan Nicolae
Aspecte teoretico-metodologice ale evaluării eficienţei economice şi sociale a sporirii nivelului de securitate şi sănătate în muncă al angajaţilor122-125
Gamanjii Alexandru
Securitatea economică a Republicii Moldova: unele probleme şi căi de soluţionare126-128
Şoimu Oxana , Trofimov Victoria
Reguli formale şi informale în procesul de transformare post-socialistă129-139
Chavance Bernard
Динамика европейской интеграции: теоретические закономерности140-142
Дилан Нели
Impactul aderării României la Uniunea Europeană: posibilităţi de aplicare pentru Republica Moldova143-150
Castraveţ Lucia
Relaţia evoluţie economică – mediu ambient în contextul dezvoltării durabile151-152
Dolgopol Angela
Investiţiile în capitalul uman în contextul creării noii economii153-155
Trofimov Victoria , Cuşnir Angela
Analiza fluxurilor forţei de muncă a ţărilor partenere în relaţiile export-import156-164
Sava Elena , Gribincea Alexandru , Romanescu GeorgeOctavian
Abordarea conceptuală a cunoaşterii ca ingredient forte al societăţii informaţionale168-170
Hămuraru Maria
Ritmul de dezvoltare a ţărilor în economia mondială171-174
Sava Elena , Gribincea Alexandru
Aspectele productive ale transferurilor angajaţilor de peste hotare175-177
Guzun Victor
Viziuni contemporane asupra competitivităţii economiei naţionale178-181
Ignatiuc Diana
Securitatea energetică a secolului XXI în contextul globalizării182-185
Şoimu Oxana
Analiza potenţialului de majorare a comerţului intraregional în ţările Europei de sud-est186-188
Badan Nicolae
Некоторые аспекты синергетики и их применение в социально-экономических системах189-194
Пищенко Марина , Rotaru Anatol
Şocurile externe şi efectele de interdependenţă a ţărilor Europei centrale şi de est195-200
Deleu Corina
Economia mondială ca ştiinţă. Obiectul ei de studiu. Metodologia ştiinţei mondoeconomice201-207
Galaju Ion
Outsourcing: dimensiuni globale208-212
Lobanov Natalia
Principii de modelare a riscului băncii comerciale213-217
Enicov Igor
Modelarea activităţii băncii comerciale prin reţele Petri hibride temporizate218-225
Enicov Igor , Guţuleac Emilian
Abordări conceptuale ale impunerii veniturilor şi capitalurilor din activitatea economică internaţională226-229
Hîncu Rodica , Criclivaia Diana
Дебиторская задолженность предприятия и пути ее оптимизации230-235
Stratulat Natalia
Valoarea proprietăţii şi logica fuzzy236-240
Albu Svetlana
Antreprenoriat – expresie a creativităţii241-243
Braşovschi-Velenciuc Victoria
Business management244-246
Luca Florin Alexandru , Irimia MihaiP.
Реорганизация предприятий и другие методы реформирования бизнеса: анализ и проблемы классификации247-250
Polomoşnîh Alexandr
Alternative strategice de marketing privind dezvoltarea turismului intern în Republica Moldova251-254
Moldovan-Batranac Viorelia , Cavcaliuc Ina
The use of shock tactics in HIV/AIDS prevention advertisings255-259
Gaugaş Tatiana
Chess and hard negociations in business260-262
Luca Florin Alexandru
Characteristics of tangible fixed assets revaluation263-265
Irimia MihaiP.
Topical issues related to tangible fixed assets depreciation266-268
Irimia MihaiP. , Luca Florin Alexandru
Значимость кадастровой информации: опыт исследования269-294
Guţu Vladimir , Guţu Dumitru , Guţu Olga