Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1659 29
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-01 08:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:378.21 (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1144)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2559)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe, MARUSIC, Galina, MINCIUNĂ, Vitalie, CALLO, Tatiana, PIŞCENCO, Marina, DANILIUC, Aliona. Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2019, nr. 1(52), pp. 15-23. ISSN 1857-0461. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2905026
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor

Scientific attestation in 2018: under the sign of reforms

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.2905026
CZU: 001.891:378.21

Pag. 15-23

Cuciureanu Gheorghe, Marusic Galina, Minciună Vitalie, Callo Tatiana, Pişcenco Marina, Daniliuc Aliona
 
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
 
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2019


Rezumat

The article analyzes the process of attestation of scientific and scientific-didactic personnel in the Republic of Moldova in 2018. The results of the attestation, influenced by the processes of reforming of education and research, are described by several criteria: title type, scientific field, institution fi led and so on. The conclusion is that the attestation process has been relaunched, but some tendencies and problems remain in the evaluation process, as previously mentioned.

În articol se analizează procesul de atestare a personalului științific și științifico-didactic în Republica Moldova în anul 2018. Rezultatele atestării, infl uențate de procesele de reformare a domeniilor educației și cercetării, sunt descrise după mai multe criterii: tipul titlului, domeniul științific, instituția care a înaintat dosarul ș. a. Se constată relansarea procesului de atestare, dar și menținerea unor tendințe și probleme în procesul de evaluare, semnalate anterior.

Cuvinte-cheie
doctorate, scientific titles, scientific-didactic titles, expertise,

doctorat, titluri științifi ce, titluri științifi co-didactice, expertiză