IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "doctorat"
Cine este doctorandul din Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe12, Cernăuţeanu Victor1
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismele sociale ale reproducerii stratificării populației
Călcâi Gheorghe
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-1184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe in susţinerea tezelor de doctorat in Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe12
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-2341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiune în istoria psihologiei: rolul Institutului de Științe ale Educației
Bolboceanu Aglaida
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-1150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi considerente privind provocările pentru studiile doctorale din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe12
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-1972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea străluceşte prin omenie. In memoriam acad. Valeriu Canţer
Cuciureanu Gheorghe
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctoral studies in the context of the education system reform in the Republic of Moldova
Ciorbă Constantin
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiile doctorale în Republica Moldova: noi mecanisme, noi provocări
Manic Stelian1, Cuciureanu Gheorghe2, Manic Ludmila1
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor filologice: concept, sistem, praxis
Şleahtiţchi Maria
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tezele de excelență ca reflectare a cercetărilor doctorale și postdoctorale din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe12, Donici Valentina3
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(70) / 2023 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Cuciureanu Gheorghe, Marusic Galina, Minciună Vitalie, Callo Tatiana, Pişcenco Marina, Daniliuc Aliona
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-1588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita?
Cuciureanu Gheorghe12, Holban Ion12, Minciună Vitalie12
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 November, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-1100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul academic ca factor de asigurare a continuitaţii si interconexiunii dintre ciclurile invaţamantului superior
Şevciuc Maia, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior: demersuri şi acţiuni manageriale
Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum universitar din perspectiva continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior
Guţu Vladimir
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Științele juridice în contextul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe12
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16