IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "doctorat"

Cine este doctorandul din Republica Moldova?

Cuciureanu Gheorghe12, Cernăuţeanu Victor1
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismele sociale ale reproducerii stratificării populației

Călcâi Gheorghe
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-917
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe in susţinerea tezelor de doctorat in Republica Moldova

Cuciureanu Gheorghe12
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-1345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incursiune în istoria psihologiei: rolul Institutului de Științe ale Educației

Bolboceanu Aglaida
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi considerente privind provocările pentru studiile doctorale din Republica Moldova

Cuciureanu Gheorghe12
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea străluceşte prin omenie. In memoriam acad. Valeriu Canţer
Cuciureanu Gheorghe
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doctoral studies in the context of the education system reform in the Republic of Moldova

Ciorbă Constantin
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competenţelor filologice: concept, sistem, praxis

Şleahtiţchi Maria
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor

Cuciureanu Gheorghe, Marusic Galina, Minciună Vitalie, Callo Tatiana, Pişcenco Marina, Daniliuc Aliona
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita?

Cuciureanu Gheorghe12, Holban Ion12, Minciună Vitalie12
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 November, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul academic ca factor de asigurare a continuitaţii si interconexiunii dintre ciclurile invaţamantului superior
Şevciuc Maia, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior: demersuri şi acţiuni manageriale
Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum universitar din perspectiva continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior
Guţu Vladimir
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Științele juridice în contextul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova

Cuciureanu Gheorghe12
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14