IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(29) pentru cuvîntul-cheie "expertise"

Unele aspecte procesuale ale expertului judiciar reeșind din prevederile legii nr. 68 din 2016

Baltaga Ecaterina
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale prevenirii erorilor în procesul elaborării și realizării politicii în domeniul expertizei judiciare

Rusnac Constantin
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul și importanța constatărilor tehnico-științifice și medico-legale оn procesul de cercetare și descoperire a infracțiunilor

Rusu Vitalie1, Spatari Mariana1, Spatari Vitalie2
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Role of Interdisciplinary Subjects in Interdisciplinary Education

Griţac Tatiana
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-procesuale cu privire la expert şi specialist în aplicarea cunoştinţelor speciale în procesul penal

Baltaga Ecaterina
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durata incapacității temporare de muncă asociată cu exacerbarea BPOC.

Condraţchi Diana, Pisarenco Serghei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bronhopneumopatia obstructivă cronică ca cauză de incapacitate temporară de muncă.

Condraţchi Diana, Martîniuc Constantin, Pisarenco Serghei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auditul decontărilor cu personalul privindremunerarea muncii

Grumeza Dumitru
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza conceptelor: evaluarea și expertiza propunerilor de proiecte din sfera științei și inovării

Boaghi Viorica
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persoana care poate fi supusă unei expertize psihologic-judiciare în cadrul procesului penal

Russu Ruslan
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispunerea efectuării expertizei psihologicjudiciare în cadrul procesului penal

Russu Ruslan
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul atestaţional al personalului știinţific și știinţifico-didactic într-un etalaj de modernizare

Callo Tatiana, Cuciureanu Gheorghe, Daniliuc Aliona
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отвод эксперта, специалиста в уголовном производстве Украины – миф или реальность

Drobciak Liudmila
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(42) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Separate methods of implementation of state control of the legitimate trafficking of drugs

Şevciuk Oleksandr
Yaroslav Mudryi National Law University
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1-2(29) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile aplicării cunoștințelor speciale la cercetarea infracțiunilor de trafic de ființe umane

Jitariuc Vitalie
Legea şi Viaţa
Nr. 12(336) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al specialistului şi al expertului la efectuarea controlului vamal
Ţurcan Pavel, Ciobanu Octavian
Legea şi Viaţa
Nr. 1(301) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 January, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Меры по повышению качества жизни лиц с ограниченными возможностями (на примере АТО Гагаузия)

Horozov Serghei, Horozova Larisa
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мифы техносциентизма в постиндустриальном мире

Ghija Andrei
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul sistemului de determinare a dizabilităților din Republica Moldova

Pînzari Stela
Revista Economia Socială
Nr. 1(1) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 25 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Куда движется арбитраж: есть ли у него друзья и враги?

Beloglavek Aleksandr
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(216-218) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29