IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(26) pentru cuvîntul-cheie "expertiză"

Aspecte ale prevenirii erorilor în procesul elaborării și realizării politicii în domeniul expertizei judiciare

Rusnac Constantin
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-procesuale cu privire la expert şi specialist în aplicarea cunoştinţelor speciale în procesul penal

Baltaga Ecaterina
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durata incapacității temporare de muncă asociată cu exacerbarea BPOC.

Condraţchi Diana, Pisarenco Serghei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bronhopneumopatia obstructivă cronică ca cauză de incapacitate temporară de muncă.

Condraţchi Diana, Martîniuc Constantin, Pisarenco Serghei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expertiza fenomenului de dizabilitate a populaţiei în vârstă aptă de muncă şi morbidităţii profesionale
Ferdohleb Alina1, Mamaliga Narcisa2, Tapu Livia3
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile utilizării expertului în misiunea de audit

Grumeza Dumitru, Ratcov Maria
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza conceptelor: evaluarea și expertiza propunerilor de proiecte din sfera științei și inovării

Boaghi Viorica
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia cercetărilor cu caracter medico-legal în Moldova
Baciu Gheorghe
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(2) / 2012 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispunerea efectuării expertizei psihologicjudiciare în cadrul procesului penal

Russu Ruslan
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte juridice de constatare a încălcării unui drept la marcă

Chiroşca Dorian
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul atestaţional al personalului știinţific și știinţifico-didactic într-un etalaj de modernizare

Callo Tatiana, Cuciureanu Gheorghe, Daniliuc Aliona
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile aplicării cunoștințelor speciale la cercetarea infracțiunilor de trafic de ființe umane

Jitariuc Vitalie
Legea şi Viaţa
Nr. 12(336) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre sisteme de expertiză diferite şi unele direcţii necesare de dezvoltare a sistemului din România

Alămoreanu Sorin1, Di Maio Donata2, Gattamorta Claudia2
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expertiza ecologico-judiciară – parte componentă a științelor integraționale ,,PASCO” în Republica Moldova: realizări și perspective

Avornic Gheorghe, Aşevschi Valentin, Evtodiev Silvia, Evtodiev Igor
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul sistemului de determinare a dizabilităților din Republica Moldova

Pînzari Stela
Revista Economia Socială
Nr. 1(1) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 25 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Куда движется арбитраж: есть ли у него друзья и враги?

Beloglavek Aleksandr
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(216-218) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții de ordin doctrinar privind deosebirile și asemănările dintre expertizele judiciare și constatările tehnico-științifice și medico-legale

Rusu Vitalie1, Ursu Ion2
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desfigurarea iremediabilă a feței și/sau a regiunilor adiacente – reflecții juridico-penale și medico-legale

Grosu Serghei1, Banaru Anatolie2
Revista Procuraturii Repubicii Moldova
Nr. 5 / 2020 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor

Cuciureanu Gheorghe, Marusic Galina, Minciună Vitalie, Callo Tatiana, Pişcenco Marina, Daniliuc Aliona
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia evaluării calităţii vieţii în mediul educaţional: rolul expertizei în elaborarea şi validarea instrumentelor de evaluare
Platon Carolina, Bolea Zinaida, Turchina Tatiana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26