IBN
Închide
Dodon Svetlana Vladimir
Cuvinte-cheie (33): deficit (3), echilibrul bugetar (2), echilibru bugetar (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 3

Directions of government debt management modernization through state securities market of the Republic of Moldova
Dodon Svetlana
National Institute for Economic Research
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open Innovation: the preconditions of their creation and strategies
Percinschi Natalia, Dodon Svetlana
National Institute for Economic Research
Intellectus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 September, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principles and approaches applied in the development of open innovation mechanisms
Percinschi Natalia, Dodon Svetlana
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Argumentarea necesităţii echilibrului bugetar
Dodon Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea teoretică a unor bariere de ordin politic, instituţional şi social care duc la creşterea deficitelor bugetare
Dodon Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea cheltuielilor bugetare prin intermediul parteneriatului public-privat
Dodon Svetlana, Percinschi Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea deficitului bugetar ca premisa iniţială şi necesitatea predominantă a realizării creşterii economice
Dodon Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Căile de perfecţionare a aspectelor conceptuale privind echilibrarea bugetară
Dodon Svetlana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echilibrare bugetară
Dodon Svetlana, Iliadi Gheorghe
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia strategiilor alternative ale politicii monetar-creditare orientate spre stabilizarea inflaţiei
Iliadi Gheorghe, Dodon Svetlana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Evoluţia teoriilor şi modelelor aplicative europene privind echilibrul bugetar.
Iliadi Gheorghe, Dodon Svetlana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza evoluţiei teoriilor privind echilibrul bugetar şi a modelelor moderne de programare a acestuia
Iliadi Gheorghe, Dodon Svetlana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Bazele teoretice privind echilibrul bugetar şi conceptele moderne de programare a lui
Iliadi Gheorghe, Dodon Svetlana, Manoli Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13