IBN
Închide
Ciobanu Mihail
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 16.
Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 12

2023 - 3

Challenges to access educational institutions
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail , Savcenco Silvia
National Institute for Economic Research, AESM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges to access educational institutions
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail , Savcenco Silvia
National Institute for Economic Research, AESM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-21-5.
Disponibil online 7 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культурные ваучеры как средство облегчения доступа молодежи и детей к культурным мероприятиям
Чобану Михаил
Молдавская экономическая академия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Virtual summer camps for children as a complementary option to the camps with physical presence
Ciobanu Mihail
University of European Studies of Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual aspects regarding the socioeconomic term of child in difficulty
Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența internațională în aplicarea voucherelor culturale pentru copii și tineri
Ciobanu Mihail , Savcenco Silvia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International experience in the application of cultural vouchers for children and young people
Ciobanu Mihail , Savcenco Silvia
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International experience in the support measures for refugee children
Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 7. 2022. Pitesti. .
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării homeschooling-ului în Republica Moldova
Savcenco Silvia , Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.43. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-30. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent evolutions of some indicators regarding social protection in the Republic of Moldova
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situation of Refugees from Ukraine in the Republic of Moldova
Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-29. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

A methodological analysis of child vulnerability assessment tools
Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3486-4-5.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice privind evaluarea situaţiei economico-sociale a copiilor aflaţi în dificultate
Ciobanu Mihail
Școala Doctorală Științe Economice, USM
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptive case management as a tool of assessment of issues of children in difficulty
Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cardurile de reduceri ca măsură de susținere socio-economică a familiilor cu mulți copii
Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of the economic inequality level in the Republic of Moldova and in EU countries.
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail , Țirigan Sergiu
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua paradigmă a comportamentului consumatorilor în perioada pandemiei COVID-19
Gutium Tatiana1 , Ciobanu Mihail2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 2(116) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socioeconomic situation of children in the Republic of Moldova: recent evolution and trends
Ciobanu Mihail , Savcenco Silvia
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Support measures for children in difficulty during Covid-19 pandemic
Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 6. 2021. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 13

Analiza cheltuielilor de consum ale populației RM pentru procurarea bunurilor de folosință îndelungată în perioada pandemiei COVID-19
Ciobanu Mihail , Savcenco Silvia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of the public spending policy on the social protection of children in difficulty in the Republic of Moldova
Ciobanu Mihail12
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Economia Contemporană
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of the public spending policy on the social protection of children in difficulty in the Republic of Moldova
Ciobanu Mihail12
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 5. 2020. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attitudes of moldovan employees towards some issues concerning the employment by gender in the Republic of Moldova
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica numărului copiilor aflaţi în situaţie de risc în Republica Moldova
Percinschi Natalia , Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dinamicii numărului copiilor rămași fără ocrotire părintească în Republica Moldova
Ciobanu Mihail
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența Federației Ruse în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol
Ciobanu Mihail , Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International experience in developing circular economy-friendly goods and services for children
Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovan residential sector during COVID-19 crisis
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Population welfare growth as the main purpose of the circular economy
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația familiilor și copiilor vulnerabili în perioada pandemiei covid-19 în Republica Moldova
Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The experience of CIS countries in supporting agricultural sector during COVID-19 crisis
Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of Covid-19 on the dwelling sector in the Republic of Moldova
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Evaluation of performance indicators of green economy in the transport sector of the Republic of Moldova
Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial assistance for the small and medium-sized enterprises’ transition effort to “green economy” in the Republic of Moldova
Gribincea Corina , Ungur Cristina , Ciobanu Mihail , Lucaşenco Eugenia
University of European Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația social-economică a gospodăriilor casnice cu copii în Republica Moldova
Ciobanu Mihail
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of Covid-19 pandemic on the Moldovan labour market
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail , Gutium Mircea
National Institute for Economic Research of Moldova
Romanian Journal of Labour and Social Studies (RJLSS)
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2601-257X
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Dinamica indicatorilor principali ai pieţei forţei de muncă din Republica Moldova
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 11 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori și tendinţe privind veniturile și cheltuielile populaţiei Republicii Moldova
Colesnicova Tatiana , Moscalu Olga , Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal restrictions for women on labour market in ex-USSR countries in the context of fostering gender equality
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal restrictions regarding women in context of fostering gender equality in EU countries
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Analiza indicatorilor de activitate ai IMM-urilor după forme de proprietate în Republica Moldova.  
Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the attitude of Moldovan employed people towards the ongoing reform on abolishment of employment record books
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research, ASM
Romanian Journal of Labour and Social Studies (RJLSS)
Nr. 1 / 2017 / ISSN 2601-257X
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica sectorului industrial în regiunea de dezvoltare sud a Republicii Moldova
Ciobanu Mihail , Moscalu Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Support measures for families with many children in Baltic countries and Republic of Moldova
Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research, ASM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-1592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Employment of disabled people in the Republic of Moldova: analysis and perspectives
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail , Stratan Dumitru
National Institute for Economic Research, ASM
Romanian Journal of Labour and Social Studies (RJLSS)
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2601-257X
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remunerarea muncii in Republica Moldova: analiză și tendințe
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail , Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-77. Vizualizări-1084
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 46 of 46