IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2014
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-30 08:38
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2020  (1 din 1)11    CZU
 2020  (1 din 1)11    
Nr. 1 11CZU
 2018  (1 din 1)16    
Nr. 1 16CZU
 2017  (1 din 1)12    
Nr. 1 12CZU
 2016  (1 din 1)22    
Nr. 1 22CZU
 2015  (2 din 1)35    
Nr. 2 16CZU
Nr. 1 19CZU
 2014  (2 din 1)59    
Nr. 2 25CZU
Nr. 1 34CZU
 2013  (1 din 1)49    
Nr. 1 49CZU
 2012  (1 din 1)35    
Nr. 1 35CZU
imagine

pISSN: 1857-3630
eISSN: 1857-3630
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:
  • C (29.01.2015-25.05.2016)
Analele INCE constituie o publicaţie ştiinţifică anuală, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor Institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică şi sociologie. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole2393097508204235168
Volume1020921579
Total2493306718783

Vizualizări   2437Descărcări   37

Conţinutul numărului de revistă

Fenomenul reexporturilor în Republica Moldova 6-17

CZU: 339.564(478)

Stratan Alexandru , Fală Alexandru , Clipa Victoria
Глобализация экономики знаний России: динамика и структура иностранных инвестиций 18-21

CZU: 339.727.22:338(470)

Унтура Г.
Pământul agricol – obiectul principal al recensământului general agricol din primăvara anului 2011 22-24

CZU: 332.7:631.4(478)

Bajura Tudor , Gandacova Svetlana
Направления стратегического управления предприятием в условиях рыночной экономикиИ 25-29

CZU: 005.21:334.7

Стратан Александр , Баранова Елена
Esenţa şi conţinutul economic al noii paradigme de creştere economică durabilă şi calitativă 30-35

CZU: 338.1

Macari Vadim
Некоторые аспекты анализа состояния инновационной деятельности 36-39

CZU: 001.895:338

Гусликова Наталья
Элементы методологии cтратегического управления предприятиями аграрного сектора экономики Республики Молдова 40-47

CZU: 338.436:631.11(478)

Баранова Елена
Технопарки в Республике Молдова 48-52

CZU: 330.341.1:334.02(478)

Перчинская Наталья
Eficientizarea mediului de reclamă în Republica Moldova 53-56

CZU: 659.1(578)

Ghiţiu Lilia
Sectorul energetic al Republicii Moldova – actualitate şi tendinţe de dezvoltare 57-59

CZU: 338.45:620.9(478)

Frăsîneanu Pantelemon
Turismul vitivinicol – factor important în dezvoltarea viticulturii 60-63

CZU: 338.48:663.2(478-22)

Iaţişin Tatiana
Monitorizarea dezvoltării mediului concurenţial pe pieţele agroalimentare 64-67

CZU: 338.439.4:339.137.2(478)

Condrea Elena
Marketingul în viaţa economică – esenţă şi necesitatea promovării 68-72

CZU: 339.138:338

Deliu Angela , Prodan Olga , Frăsîneanu Pantelemon , Brodesco Lilian
Sinteza evoluţiei teoriilor privind echilibrul bugetar şi a modelelor moderne de programare a acestuia 74-79

CZU: 330.36:336.14

Iliadi Gheorghe , Dodon Svetlana
Изучение рынка – как основа плановой деятельности предприятия 80-82

CZU: 339.13.017:658.5(477)

Попович Ольга
Abordările moderne ale bulelor financiare 83-87

CZU: 338.124.4(100)

Luchian Ivan
Repere de evaluare a stabilităţii financiare a sectorului bancar 88-93

CZU: 336.71

Timuş Angela , Bordian Ala
Metode de evaluare şi gestiune a riscului de credit în cadrul băncilor comerciale 94-101

CZU: 330.131.7:336.713

Perciun Rodica , Gîrlea Mihail
Проблемы и механизмы финансирования сектора малых и средних предприятий в Республике Молдова 102-106

CZU: 336.77:334.72.012.63/64(478)

Виноградова Наталья
Analiza sistemului bugetar din Republica Moldova 107-113

CZU: 336.14(478)

Perciun Rodica , Pascari Ludmila
Specificul mecanismului european de stabilizare financiară 114-116

CZU: 336.76:341.217(4)

Tofan Tatiana
Transferul realizărilor ştiinţei către mediul de afaceri în Republica Moldova 117-124

CZU: 001.895:334.72.012.63/64(478)

Maier Lidia
Evoluţia pieţei de asigurări în condiţiile modificării cadrului regulator 125-128

CZU: 368.01

Ungur Cristina
Canalele de transmisie a efectelor investiţiilor străine directe 129-132

CZU: 339.727.22

Slonovschi Dumitru
Impactul presiunii fiscale asupra economiei Republicii Moldova 133-139

CZU: 336.22:338(478)

Perciun Rodica , Popa (Şeptelici) Viorica
Evoluţia sistemului de protecţie socială a populaţiei Moldovei (aspect retrospectiv) 141-144

CZU: 364(478+498)(091)

Rojco Anatolii , Ciobanu Eleonora
Comparative analysis of unemployment rates between the Republic of Moldova and EU-27: challenges and perspectives 145-148

CZU: 331.56(478+4)

Colesnicova Tatiana
Aspectul social al situaţiei bătrânilor în Republica Moldova: probleme şi soluţii 149-155

CZU: [314.18+316.346.32]-053.9(478)

Savelieva Galina , Tomceac Ana , Taragan Raisa
Особенности условий жизни бедных домохозяйств Республики Молдова 156-159

CZU: 330.59(478)

Христюк Любовь
Формирование располагаемых доходов бедных домохозяйств Республики Молдова 160-163

CZU: 316.34:330.564.2(478)

Стременовская Зоя
Evaluarea riscului sărăciei a gospodăriilor casnice cu statut socio-economic diferit al persoanelor care le conduc 164-168

CZU: 316.34:330.59

Vinogradova Valentina
Dezvoltarea umană – un imperativ major pentru prezent şi viitor 169-171

CZU: 338.1

Modrînga Ala
Tarife de costuri ale produselor animaliere 173-177

CZU: 338.516.46:637(478)

Vasilaşcu Ion , Graur Tatiana
Caracteristica economiei bazate pe cunoaştere şi necesitatea dezvoltării Republicii Moldova în contextul ei 178-181

CZU: 001.895:338(478)

Doga Valeriu , Bîrca Iulita
Проблемы и перспективы формирования и развития экономики, основанной на знании 182-185

CZU: 330.1

Onica Vitalii