IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2014
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-22 10:36
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2020  (1 din 1)11
  2018  (1 din 1)16
  2017  (1 din 1)12
  2016  (1 din 1)22
  2015  (2 din 1)35
  2014  (2 din 1)59
  2013  (1 din 1)49
  2012  (1 din 1)35
imagine

pISSN: 1857-3630
eISSN: 1857-3630
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:
  • C (2015.01.29-2016.05.25)
Analele INCE constituie o publicaţie ştiinţifică anuală, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor Institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică şi sociologie. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole2392009714794235168
Volume1017208526
Total2492181795320

Vizualizări   1642Descărcări   32

Conţinutul numărului de revistă

Fenomenul reexporturilor în Republica Moldova6-17

CZU: 339.564(478)

, ,
Глобализация экономики знаний России: динамика и структура иностранных инвестиций18-21

CZU: 339.727.22:338(470)

Унтура Г.
Pământul agricol – obiectul principal al recensământului general agricol din primăvara anului 201122-24

CZU: 332.7:631.4(478)

Bajura Tudor ,
Направления стратегического управления предприятием в условиях рыночной экономикиИ25-29

CZU: 005.21:334.7

Стратан Александр , Баранова Елена
Esenţa şi conţinutul economic al noii paradigme de creştere economică durabilă şi calitativă30-35

CZU: 338.1

Некоторые аспекты анализа состояния инновационной деятельности36-39

CZU: 001.895:338

Гусликова Наталья
Элементы методологии cтратегического управления предприятиями аграрного сектора экономики Республики Молдова40-47

CZU: 338.436:631.11(478)

Баранова Елена
Технопарки в Республике Молдова48-52

CZU: 330.341.1:334.02(478)

Перчинская Наталья
Eficientizarea mediului de reclamă în Republica Moldova53-56

CZU: 659.1(578)

Sectorul energetic al Republicii Moldova – actualitate şi tendinţe de dezvoltare57-59

CZU: 338.45:620.9(478)

Turismul vitivinicol – factor important în dezvoltarea viticulturii60-63

CZU: 338.48:663.2(478-22)

Monitorizarea dezvoltării mediului concurenţial pe pieţele agroalimentare64-67

CZU: 338.439.4:339.137.2(478)

Marketingul în viaţa economică – esenţă şi necesitatea promovării68-72

CZU: 339.138:338

, , , Brodesco Lilian
Sinteza evoluţiei teoriilor privind echilibrul bugetar şi a modelelor moderne de programare a acestuia74-79

CZU: 330.36:336.14

,
Изучение рынка – как основа плановой деятельности предприятия80-82

CZU: 339.13.017:658.5(477)

Попович Ольга
Abordările moderne ale bulelor financiare83-87

CZU: 338.124.4(100)

Repere de evaluare a stabilităţii financiare a sectorului bancar88-93

CZU: 336.71

, Bordian Ala
Metode de evaluare şi gestiune a riscului de credit în cadrul băncilor comerciale94-101

CZU: 330.131.7:336.713

,
Проблемы и механизмы финансирования сектора малых и средних предприятий в Республике Молдова102-106

CZU: 336.77:334.72.012.63/64(478)

Виноградова Наталья
Analiza sistemului bugetar din Republica Moldova107-113

CZU: 336.14(478)

,
Specificul mecanismului european de stabilizare financiară114-116

CZU: 336.76:341.217(4)

Transferul realizărilor ştiinţei către mediul de afaceri în Republica Moldova117-124

CZU: 001.895:334.72.012.63/64(478)

Evoluţia pieţei de asigurări în condiţiile modificării cadrului regulator125-128

CZU: 368.01

Canalele de transmisie a efectelor investiţiilor străine directe129-132

CZU: 339.727.22

Impactul presiunii fiscale asupra economiei Republicii Moldova133-139

CZU: 336.22:338(478)

,
Evoluţia sistemului de protecţie socială a populaţiei Moldovei (aspect retrospectiv)141-144

CZU: 364(478+498)(091)

, Ciobanu Eleonora
Comparative analysis of unemployment rates between the Republic of Moldova and EU-27: challenges and perspectives145-148

CZU: 331.56(478+4)

Aspectul social al situaţiei bătrânilor în Republica Moldova: probleme şi soluţii149-155

CZU: [314.18+316.346.32]-053.9(478)

, ,
Особенности условий жизни бедных домохозяйств Республики Молдова156-159

CZU: 330.59(478)

Христюк Любовь
Формирование располагаемых доходов бедных домохозяйств Республики Молдова160-163

CZU: 316.34:330.564.2(478)

Стременовская Зоя
Evaluarea riscului sărăciei a gospodăriilor casnice cu statut socio-economic diferit al persoanelor care le conduc164-168

CZU: 316.34:330.59

Dezvoltarea umană – un imperativ major pentru prezent şi viitor169-171

CZU: 338.1

Tarife de costuri ale produselor animaliere173-177

CZU: 338.516.46:637(478)

,
Caracteristica economiei bazate pe cunoaştere şi necesitatea dezvoltării Republicii Moldova în contextul ei178-181

CZU: 001.895:338(478)

, Bîrca Iulita
Проблемы и перспективы формирования и развития экономики, основанной на знании182-185

CZU: 330.1