IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)10
  2020  (2 din 2)24
  2019  (2 din 2)23
  2018  (2 din 2)20
  2017  (3 din 4)43
  2016  (4 din 4)58
  2015  (4 din 4)89
  2014  (4 din 4)96
  2013  (4 din 4)101
  2012  (4 din 4)98
  2011  (4 din 4)113
  2010  (4 din 4)25
  2009  (3 din 4)57
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B+ (2020.06.26-2024.06.26)
  • B (2017.10.26-2020.06.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole757609840941874032452
Volume41430771656
Total79865291711074

Vizualizări   1053Descărcări   34

Conţinutul numărului de revistă

Principii metodologice ale elaborarii politicii de creştere economică în baza reformelor structurale 9-17

CZU: 338.1(478)

Macari Vadim , Iliadi Gheorghe
Cercetări metodologice în baza abordărilor sistemice privind influenţa impactului financiar asupra sferei sociale 18-25

CZU: 338.1214.4+36

Costandachi Gheorghe , Iliadi Gheorghe
Значение рейтингов деловой и инвестиционной среды для характеристики состояния экономики страны 26-32

CZU: 330.322

Fadeeva Irina , Акулай Елена
Liberalizarea comerţului exterior în procesul transformărilor economice în RM 33-40

CZU: 339.5.012.42+338(478)

Cucirevii Vladimir , Macari Vadim
Noul management public 41-43

CZU: 35.07/.08:005

Tofan Tatiana , Savelieva Galina
Abordari privind atragerea investiţilor străine directe în vederea creşterii potenţialului economic al RM 44-51

CZU: 339.727.22:338(478)

Bujor Tatiana , Şuşu-Ţurcan Aurelia , Gribincea Alexandru
Problemele intensificării activitaţii inovaţionale în comunitatea statelor independente 52-59

CZU: 001.895(47+57)

Gancea Victoria , Lîsîi Tatiana , Iliadi Gheorghe
Evoluţia modelului de coordonare a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare 60-65

CZU: 001.891(478)

Cuciureanu Gheorghe
Corelarea unor indicatori ai creşterii economice la nivel naţional şi în industria prelucrîtoare 66-72

CZU: 338.1:66/.67

Bordeianu Diana , Macari Vadim
Problema riscului în evaluarea dezvoltării inovaţionale 73-79

CZU: 330.131.7:001.895

Şuşu-Ţurcan Aurelia , Moscalu Elena , Gribincea Alexandru
Unele aspecte ale realizării principilor economiei de piaţă în RM 80-85

CZU: 338(478)

Bobu Tudor , Cojuhari Andrei
Standarde de aplicare in efectuarea auditului finanţelor publice in RM 86-94

CZU: 336.146/148(478)

Morozniuc Ion , Macari Vadim
Posibilităţi de creare a sistemului naţional de inovare in RM 95-104

CZU: 001.895(478)

Percinschi Natalia
Интеграционные процессы в информационных пространствах Молдовы и ЕС 105-116

CZU: 338(478):339.92:061.1EU

Захаров Светлана , Гербановская Людмила
Modalităţi de eficientizare a mecanismului de gestiune a pietei valorilor mobiliare în RM 117-121

CZU: 336.76(478)

Bîrlea Svetlana , Iliadi Gheorghe
Economic crisis 122-130

CZU: 338.124.4(478)

Dumitraşco Marica , Ciumac Svetlana
Masuri derivate ale tehnologiilor informaţionale contemporane 131-139

CZU: 004

Lepădatu Leonard , Iliadi Gheorghe
Международный опыт социологического обеспечения избирательного процесса 140-144

CZU: 316.334.3:324(100)

Mocanu Victor , Блажко Владимир
Factorii sociali economici privind creşterea producţiei agricole 145-155

CZU: 316.334.2:338.439(478-22)

Timuş Andrei
Scopuri şi sarcini ale monitorizării sistemului protecţiei sociale a populaţiei Moldovei 156-161

CZU: 364(478)

Rojco Anatolii , Vinogradova Valentina , Aculai Elena
Cercetare comparata ale unor aspecte ale saraciei in RM si Israel 162-170

CZU: 316.344.2:330.59(478+569.4)

Şonţu Natalia
Evaluarea veniturilor disponibile ale gospodăriilor casnice cu pensionari 171-171

CZU: 330.59:304.3-053.9(478)

Rojco Anatolii , Macari Vadim