IBN
Închide
Zaharov Svetlana Ivan
Cuvinte-cheie (51): labour market (4), ageing (2), unemployment (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Основные тенденции трудовой миграции  в Республике Молдова
Савельева Галина, Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Modern approaches to the definition of “labour market”
Zaharov Svetlana
National Institute for Economic Research
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безработица в Республике Молдова: анализ основных тенденций
Савельева Галина, Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Влияние демографического старения на рынок труда Молдовы
Савельева Галина, Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные тенденции изменения численности возрастной структуры занятого населения
Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 11-a/Vol. 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Современные тенденции развития рынка труда Хынчештского района
Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Impactul îmbătrînirii asupra forţei de muncă
Zaharov Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiStructura demografică și calitatea potențialului uman
Ed. a 9-a. 2014. CHIȘINĂU, 2014. ISBN 978-9975-9932-5-8.
Disponibil online 13 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Трудовая миграция: проблемы и реалии
Стратан Александр, Савельева Галина, Cotelnic Vera, Захаров Светлана
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Evaluarea impactului îmbătrînirii demografice
Savelieva Galina, Zaharov Svetlana, Tofan Tatiana, Bîrca Iulita
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situation on the Labour Market in the Republic of Moldova during the Crisis
Cotelnic Valentina, Zaharov Svetlana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Интеграционные процессы в информационных пространствах Молдовы и ЕС
Захаров Светлана, Гербановская Людмила
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11