IBN
Închide
Macari Vadim Gheorghe
Cuvinte-cheie (117): competitivitate economică (5), ÎMM (3), persoane social-vulnerabile (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Dimensionarea cantitativ-calitativă a antreprenorilor vârstnici ca persoane social-vulnerabile
Macari Vadim
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
State policies for supporting the entrepreneurs as women and young people from social-vulnerable groups
Macari Vadim
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evoluția IMM-urilor din Republica Moldova, în anii 2007-2015, în profil teritorial
Macari Vadim
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori specifici relevanţi ai activităţii IMM-lor din Republica Moldova, în anii 2014 și 2015, sub aspect teritorial
Macari Vadim
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de reglementare a activității persoanelor cu profesii liberale în România
Macari Vadim
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Recenzie la monografia: „Economia imaginaţiei creative”
Macari Vadim
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аnalisys the legal framework for regulation of family business in Romania
Macari Vadim1, Iordan Marioara2
1 National Institute for Economic Research,
2 National Institute for Economic Research “Costin C. Kiritescu” (INCE), Romanian Academy
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 19 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Approaches of the territorial aspect of competitiveness
Macari Vadim
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea – principalul factor integrator în cadrul noii paradigme de creştere economică
Macari Vadim
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Evoluţii în cercetarea competitivităţii economice ca noţiune multiaspectuală
Macari Vadim
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonarea şi ierarhizarea competitivităţii economice din punct de vedere logico-ştiinţific
Macari Vadim
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 June, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Abordări teoretico-metodologice ale competitivităţii economice (Partea a II-a)
Macari Vadim
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretico-metodologice ale competitivităţii economice (Partea I)
Macari Vadim
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratări ale esenţei, conţinutului şi căilor de asigurare şi sporire a competitivităţii economice
Macari Vadim
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Creşterea şi dezvoltarea economică sustenabilă şi calitativă
Macari Vadim
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea comerţului exterior autohton cu produse agroalimentare: analiza SWOT
Macari Vadim, Lupu Ilie
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esenţa şi conţinutul economic al noii paradigme de creştere economică durabilă şi calitativă
Macari Vadim
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 25 November, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Crearea bazei legislativ-normative şi instituţionale a dezvoltării regionale în Republica Moldova
Macari Vadim
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 8

Asigurarea metodologică şi informatională a evaluării nivelului şi condiţiilor de trai ale pensionarilor
Rojco Anatolii, Macari Vadim
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale tratării politicilor economice
Macari Vadim, Iliadi Gheorghe
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26