IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-03 06:59
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)10
  2020  (2 din 2)24
  2019  (2 din 2)23
  2018  (2 din 2)20
  2017  (3 din 4)43
  2016  (4 din 4)58
  2015  (4 din 4)89
  2014  (4 din 4)96
  2013  (4 din 4)101
  2012  (4 din 4)98
  2011  (4 din 4)112
  2010  (4 din 4)102
  2009  (3 din 4)57
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Categoria:
  • B+ (2020.06.26-2024.06.26)
  • B (2017.10.26-2020.06.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole8337792791410881732452
Volume41538732022
Total87483315216130

Vizualizări   1588Descărcări   21

Conţinutul numărului de revistă

Currency warfare as practice of the eurozone’s effilochement: the logic of geo–economy in lieu of the european integration theories10-24

CZU: 339.748+339.92:061.1EU

JEL: N14, O24, F30, F50

Dunin-Wasowicz Maria
Material conditions of improving the structure of labor force in the rural area25-29

CZU: 331.52(477-22)

JEL: E31, J21, J62, R10

Riaboconi Vasili
Meditaţii asupra experienţei reformării sistemelor de pensii30-39

CZU: 364-7

JEL: J21, J29, J81,R10

Certan Simion , Purdescu Iulian-Denis
Current status and development problems of Ukrainian agro-food sector40-43

CZU: 338.439.4:637.1(477)

JEL: Q10, Q12

Dobrianskaia Natalia , Popovici Vasile
Rolul infrastructurii sociale în formarea şi dezvoltarea potenţialului muncii rurale în Ucraina44-47

CZU: 331.5:338(477-22)

JEL: J21, J29, J81,R10

Ciornîi Roman
Concepţiile teoretice privind banca viitorului48-52

CZU: 336.71

JEL: E01, E50, E58, F24, F43

Luchian Ivan , Ciobanu Lilian
Strategia financiară: trăsături specifice şi factori de influenţă în domeniul bancar53-59

CZU: 336.713:005.915

JEL: G21, G33, F43, E58

Ştefaniuc Olga
Evoluţia cererii şi ofertei la resursele energetice60-67

CZU: 620.91:339

JEL: L71, L60, O25

Maximilian Silvestru , Gribincea Corina
Problema deficitului resurselor investiţionale în contextul dezvoltării inovatoare a producerii alimentelor în Ucraina 68-71

CZU: 338.439(477)

JEL: L5, L6, L15, O14, O25, O31

Ciorna Nelia
Necesitatea diminuării băncilor-gigante72-76

CZU: 336.71

JEL: D7, D8, E5, E44, E58

Gribincea Alexandru , Gherghina Georgeta
The world experience application for the formation and development of financial potential of households77-81

CZU: 332.871/.873

JEL: G21, G23, R20, F24

Kovtun Oxana
Modelarea dezvoltării sectorului agro-industrial în condiţii de incertitudine şi risc82-89

CZU: 330.4:338.439(478)

JEL: C6, Q1, Q15, Q19

Naval Elvira , Mocanu Natalia
Evaluarea căilor şi metodelor de eficientizare a rezultatului activităţii de gestiune a antreprenorului constructiv90-96

CZU: 336.77(478)

JEL: G10, G12, G21, E51

Catan Petru , Popa Viorica
Moldova’s chance to innovation: can the cis survey help a developing countrysucceed?97-105

CZU: 001.895(478)

JEL: O31, O33, O57

Duca Daniela
Dezvoltarea culturii procesului decizional106-112

CZU: 005.311.6+005.52:330.133.1

JEL: M12, M14, M19

Globa Galina
Etapele de formare a pieţei de asigurări din Republica Moldova şi dezvoltarea modernă a acesteia113-121

CZU: 368(478)

JEL: G22, G29, I 13

Dolghi Igor
Evaluarea căilor şi metodelor de eficientizare a rezultatului activităţii de gestiune a antreprenorului constructiv122-132

CZU: 334.7:338.314

JEL: G24, G29, E24

Efros Stela , Burlacu Natalia
Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în perioada post-criză şi de creştere economică133-143

CZU: 339.9

Cebotariov Oleg , Gribincea Alexandru
Aspecte privind evoluţia protecţiei sociale în România144-150

CZU: 364(498)

JEL: G22, I 30, I 39, H54, H55, P21

Purdescu Iulian-Denis
Problemele atragerii investiţiilor în inovare ca factor de creştere economică a ţării151-156

CZU: 330.322.1:001.895(478)

JEL: Q55, O10, O30, O31

Andreeva Tatiana
Tax methods of property management as an instrument of property relations in agriculture of Ukraine157-160

CZU: 336.226.4:63(477)

JEL: H2, H21, H83, L85, Q14, Q15

Zapsa Galina
Circulaţia turistică între Republica Moldova şi România: abordare logistică (Aspecte metodologice)161-175

CZU: 338.48(478+498)

JEL: L83, 84, L89

Gribincea Alexandru , Barcari Igor , Gurgui Amalia
Interdependenţa resurselor forestiere cu economia naţională şi necesitatea asigurării dezvoltării durabile a acestora176-180

CZU: 630*9(478)

JEL: Q20, Q26, Q29

Platon Ion
Sursele de informaţie pentru analiza regională: necesitate, disponibilitate, lacune și recomandări 181-186

CZU: 311.313:330

JEL: C1, R1, C82

Iachimov Natalia
Analiza cadrului normativ privind investiţiile în sectorul bancar – element esenţial în dezvoltarea băncilor din Republica Moldova187-192

CZU: 339.727.22:336.71(478)

JEL: P45, G34

Buruiană Lorina