IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-22 11:52
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)10
  2020  (2 din 2)24
  2019  (2 din 2)23
  2018  (2 din 2)20
  2017  (3 din 4)43
  2016  (4 din 4)58
  2015  (4 din 4)89
  2014  (4 din 4)96
  2013  (4 din 4)101
  2012  (4 din 4)98
  2011  (4 din 4)113
  2010  (4 din 4)25
  2009  (3 din 4)57
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B+ (2020.06.26-2024.06.26)
  • B (2017.10.26-2020.06.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole757605299929674032452
Volume41428131654
Total79864811210950

Vizualizări   1377Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Currency warfare as practice of the eurozone’s effilochement: the logic of geo–economy in lieu of the european integration theories 10-24

CZU: 339.748+339.92:061.1EU

JEL: N14, O24, F30, F50

Dunin-Wasowicz Maria
Material conditions of improving the structure of labor force in the rural area 25-29

CZU: 331.52(477-22)

JEL: E31, J21, J62, R10

Riaboconi Vasili
Meditaţii asupra experienţei reformării sistemelor de pensii 30-39

CZU: 364-7

JEL: J21, J29, J81,R10

Certan Simion , Purdescu Iulian-Denis
Current status and development problems of Ukrainian agro-food sector 40-43

CZU: 338.439.4:637.1(477)

JEL: Q10, Q12

Dobrianskaia Natalia , Popovici Vasile
Rolul infrastructurii sociale în formarea şi dezvoltarea potenţialului muncii rurale în Ucraina 44-47

CZU: 331.5:338(477-22)

JEL: J21, J29, J81,R10

Ciornîi Roman
Concepţiile teoretice privind banca viitorului 48-52

CZU: 336.71

JEL: E01, E50, E58, F24, F43

Luchian Ivan , Ciobanu Lilian
Strategia financiară: trăsături specifice şi factori de influenţă în domeniul bancar 53-59

CZU: 336.713:005.915

JEL: G21, G33, F43, E58

Ştefaniuc Olga
Evoluţia cererii şi ofertei la resursele energetice 60-67

CZU: 620.91:339

JEL: L71, L60, O25

Maximilian Silvestru , Gribincea Corina
Problema deficitului resurselor investiţionale în contextul dezvoltării inovatoare a producerii alimentelor în Ucraina 68-71

CZU: 338.439(477)

JEL: L5, L6, L15, O14, O25, O31

Ciorna Nelia
Necesitatea diminuării băncilor-gigante 72-76

CZU: 336.71

JEL: D7, D8, E5, E44, E58

Gribincea Alexandru , Gherghina Georgeta
The world experience application for the formation and development of financial potential of households 77-81

CZU: 332.871/.873

JEL: G21, G23, R20, F24

Kovtun Oxana
Modelarea dezvoltării sectorului agro-industrial în condiţii de incertitudine şi risc 82-89

CZU: 330.4:338.439(478)

JEL: C6, Q1, Q15, Q19

Naval Elvira , Mocanu Natalia
Evaluarea căilor şi metodelor de eficientizare a rezultatului activităţii de gestiune a antreprenorului constructiv 90-96

CZU: 336.77(478)

JEL: G10, G12, G21, E51

Catan Petru , Popa Viorica
Moldova’s chance to innovation: can the cis survey help a developing countrysucceed? 97-105

CZU: 001.895(478)

JEL: O31, O33, O57

Duca Daniela
Dezvoltarea culturii procesului decizional 106-112

CZU: 005.311.6+005.52:330.133.1

JEL: M12, M14, M19

Globa Galina
Etapele de formare a pieţei de asigurări din Republica Moldova şi dezvoltarea modernă a acesteia 113-121

CZU: 368(478)

JEL: G22, G29, I 13

Dolghi Igor
Evaluarea căilor şi metodelor de eficientizare a rezultatului activităţii de gestiune a antreprenorului constructiv 122-132

CZU: 334.7:338.314

JEL: G24, G29, E24

Efros Stela , Burlacu Natalia
Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în perioada post-criză şi de creştere economică 133-143

CZU: 339.9

Cebotariov Oleg , Gribincea Alexandru
Aspecte privind evoluţia protecţiei sociale în România 144-150

CZU: 364(498)

JEL: G22, I 30, I 39, H54, H55, P21

Purdescu Iulian-Denis
Problemele atragerii investiţiilor în inovare ca factor de creştere economică a ţării 151-156

CZU: 330.322.1:001.895(478)

JEL: Q55, O10, O30, O31

Andreeva Tatiana
Tax methods of property management as an instrument of property relations in agriculture of Ukraine 157-160

CZU: 336.226.4:63(477)

JEL: H2, H21, H83, L85, Q14, Q15

Zapsa Galina
Circulaţia turistică între Republica Moldova şi România: abordare logistică (Aspecte metodologice) 161-175

CZU: 338.48(478+498)

JEL: L83, 84, L89

Gribincea Alexandru , Barcari Igor , Gurgui Amalia
Interdependenţa resurselor forestiere cu economia naţională şi necesitatea asigurării dezvoltării durabile a acestora 176-180

CZU: 630*9(478)

JEL: Q20, Q26, Q29

Platon Ion
Sursele de informaţie pentru analiza regională: necesitate, disponibilitate, lacune și recomandări 181-186

CZU: 311.313:330

JEL: C1, R1, C82

Iachimov Natalia
Analiza cadrului normativ privind investiţiile în sectorul bancar – element esenţial în dezvoltarea băncilor din Republica Moldova 187-192

CZU: 339.727.22:336.71(478)

JEL: P45, G34

Buruiană Lorina