IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)10
  2020  (2 din 2)24
  2019  (2 din 2)23
  2018  (2 din 2)20
  2017  (3 din 4)43
  2016  (4 din 4)58
  2015  (4 din 4)89
  2014  (4 din 4)96
  2013  (4 din 4)101
  2012  (4 din 4)98
  2011  (4 din 4)113
  2010  (4 din 4)25
  2009  (3 din 4)57
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B+ (2020.06.26-2024.06.26)
  • B (2017.10.26-2020.06.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole757607150934974032452
Volume41429031654
Total79865005311003

Vizualizări   1226Descărcări   27

Conţinutul numărului de revistă

Oportunităţi de producţie de soia în Republica Serbia 9-14

CZU: 338.43:635.655(497.11)

Jovanovic Marijana , Bekic Bojana , Savic Aleksandra
Promovarea comerţului cu produse agricole ecologice în vederea sporirii eficienţei sectorului agrar 15-20

CZU: 338.439.5:339.56(478)

Sârbu Olga , Coreţchi Boris , Gribincea Alexandru
Abordarea situaţională şi implicaţiile de perspectivă ale producerii şi comercializării strugurilor de masă 21-27

CZU: 338.439.5:634.8(478)

Movileanu Pavel , Fiştic Maria , Gherman Olimpiu
Bazele teoretice privind echilibrul bugetar şi conceptele moderne de programare a lui 28-33

CZU: 336.14(478)

Iliadi Gheorghe , Dodon Svetlana , Manoli Tatiana
Politica comercială a SUA şi a Uniunii Europene 34-41

CZU: [339.54+338.124.4](73+4)

Gribincea Alexandru , Prodan Marina , Gribincea Corina
Resursa umană şi factorii decisivi de influenşă a cererii turistice pe litoral 42-46

CZU: 338.48(498)

Bîzgu Ion , Traşcă Elisabeta , Ţurcanu Petru
O nouă cale de dezvoltare 47-51

CZU: 316.3+33

Baimuratov Uraz
Principiile creării economiei bazate pe cunoştinţe în Uniunea Europeană 52-56

CZU: 33(4)

Tofan Tatiana , Bîrca Iulita
Avantajele sistemelor informaţionale în cadrul serviciilor bancare 57-71

CZU: 336.71:004(478)

David Constantin , Timuş Angela
Perfecţionarea structurilor de gestiune corporativă în întreprinderile moderne 72-78

CZU: 005.7:334.7(498)

Roşca Petru , Gâf-Deac Maria
Gestiunea riscului valutar în activitatea sectorului bancar 79-80

CZU: 005.334:336.748+336.71

Cuhal Radu , Ungureanu Mihai , Băduleţeanu Mircea
Rolul impozitelor locale la formarea şi cresterea bazei fiscale a teritoriului 81-87

CZU: 336.22:352

Rotaru Lilia , Cojocaru Maria
Împrumutul şi creditul bancar în circuitul financiar din economia naţionala 88-101

CZU: 336.77:338(478)

Certan Ion , Ulian Galina
Valorificarea potenţialului creative al întreprinderii în formarea unei organizaţii inovaţionale 102-106

CZU: 001.895:334.7(478)

Ţurcanu Cristina
Inevitabilitatea crizelor economice mondiale 107-111

CZU: 330.36+338.124.4(100)

Ţurcanu Cristina , Sârbu Ion , Maximilian Silvestru
Semnificaţia, starea actuală şi metodele de stimulare ale exportului producţiei viti-vinicole 112-117

CZU: 338.439.5:339.564:663.2(478)

Fiştic Maria
Intensificarea creşterii porcinelor în baza inovaţiilor şi investiţiilor 118-120

CZU: 338.439.4:636.4(477)

Bahcivanji Ludmila , Lesogorova V. , Doga Valeriu
Clusterul şi rolul lui în dezvoltarea economiei europene 121-125

CZU: 334.7(4)

Mocanu Natalia , Tomiţa Petru
Particularităţile utilizării eficienţe a resurselor funciare în legumicultura RM 126-129

CZU: 332.334.4:635(478)

Barbaroş Ion , Tofan Tatiana
Strategia adoptăriii deciziei manageriale 130-134

CZU: 001.895:338.43

Suditu Natalia , Perciun Rodica
Activitatea de cercetare-dezvoltare 135-146

CZU: 001.891

Şuşu-Ţurcan Aurelia , Stratan Alexandru
Performanţele investiţiilor străine directe în RM in perioada post criza 147-152

CZU: 339.727.22:338(478)

Timuş Andrei , Clipa Victoria
Abordări strategice privind asigurarea securitaţii alimentare a RM 153-160

CZU: 338.439.6(478)

Moroz Victor , Ignat Anatolie , Aculai Elena
Echilibrarea bugetului public prin prisma ajustării veniturilor şi cheltuielilor 161-169

CZU: 336.143(478)

Agafiţa Constantin , Manole Tatiana
Aspecte teoretico-metodologice ale cercetării structurii sociale 170-170

CZU: 316.343(478)

Mocanu Victor , Sali Nicolae