IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-10 16:28
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (3 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (4 din 4)
  2009  (3 din 4)
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole723282133459470829220
Volume3823313655
Total7613054465249
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   725Descărcări   5

Conţinutul numărului de revistă

Caracteristicile de consum ale produselor din carne de marcă în Ungaria – abordarea din punct de vedere al lantului valoric 9-16

CZU: 338.439.5:637.5(439)

Szakacs Zsolt, Guth Laszlo, Vasa Laszlo
Derularea procesului de prognozare a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova în Cadrul IEFS 17-29

CZU: 338.27(478)

Stratan Alexandru, Chistruga Marcel, Toacă Zinovia, Olărescu Zaharia
Studiu comparativ privind perceperea calităţii învăţământului superior economic – cazul ţărilor membre ale Uniunii Europene 30-39

CZU: 378.633(4)

Câmpeanu Emilia-Mioara, Chirilă Viorica
Analiza comparativă a pieţelor valorilor mobiliare în Republica Cehă şi Bulgaria înainte de implementarea regimului de ţintire a cursului de schimb 40-44

CZU: 336.763(437.3+497.2)

Dibova Emma, Cuhal Radu, Ungureanu Mihai
Cercetări în domeniul managementului finanţelor publice în Uniunea Europeană 45-52

CZU: 336.1:061.1EU

Manole Tatiana
Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova în perioada postcriză 53-60

CZU: 339.56(478)

Negruţă Alexandru, Tăbăcaru Ludmila, Gribincea Alexandru
Eficienţa proiectelor investiţionale privind alimentarea cu apă în localităţile urbane din Republica Moldova 61-73

CZU: 330.322.5:628.1/.2(478-21)

Bîzgu Ion, Timuş Ana
Legislaţia privind susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova: retrospectivă şi prezent 74-83

CZU: 334.72.012.63/.64:34(478)

Aculai Elena, Veveriţă Valentina
Elementele modelului investiţional generalizat al unei ţări 84-89

CZU: 339.727.22:334.7

Cobzari Ludmila, Slonovschi Dumitru
Accesul la finanţe – constrângere la creșterea economică în Republica Moldova 90-98

CZU: [336+338.1](478)

Chistruga Marcel, Hămuraru Maria
Rolul managementului strategic în activitatea instituţiilor bancare din Republica Moldova 99-105

CZU: 336.71:005.915(478)

Catan Petru, Popa (Şeptelici) Viorica
Propuneri pentru lărgirea bazei fiscale şi perfecţionarea politicilor cheltuielilor publice în scopul diminuării deficitului bugetar 106-116

CZU: 336.14+336.22

Cucirevii Vladimir
Evaluarea etapelor şi a criteriilor de selectare a proiectului investiţional optim pentru afacerile mici 117-122

CZU: 330.322.1:334.72.012.64

Oglindă Lilia
Marketingul şi firma în societatea viitoare 123-129

CZU: 339.138+334.7

Matei-Gherman Corina
Estimarea efectelor de runda a doua asupra inflaţiei de bază 130-142

CZU: 336.748.1

Cuhal Radu, Mija Simion, Slobozian Dorin, Crasovschi Alexandru
Analiza pieţei aparatelor electronice 143-152

CZU: 339.1:621.38

Guşilo Sergiu
Abordarea sistemică a administrării întreprinderilor mici şi mijlocii 153-158

CZU: 334.72.012.63/.64

Duţă Sergiu
Riscuri: tratări metodologice 159-166

CZU: 005.52:005.334:658.14/.15

Maximilian Silvestru, Nirean Elena
Comerţul extern al uniunii europene cu produse culturale 167-172

CZU: 339.54:061.1EU

Popa Eugen
Reflecţii asupra posibilităţilor de optimizare a surselor de finanţare a agentului economic 173-178

CZU: 330.322.1:334.7

Ganea Victoria, Copăceanu Cristina
Alinierea Republicii Moldova la cele mai bune practici internaţionale în domeniul planificării bugetului 179-186

CZU: 336.143(478)

Rotaru Lilia, Vişanu Tatiana
Mixul de marketing în sectorul bancar 187-193

CZU: 339.138:336.71(478)

Deliu Angela, Brodesco Lilian
Corelarea intereselor producătorului de struguri cu ale vinificatorului: aspectul metodologic 194-199

CZU: [634.8+663.2](478)

Maximilian Silvestru
Anul 2011: procese socio-politice în viziunea populaţiei 200-215

CZU: 316.34(478)

Mocanu Ion
Evaluarea riscului de sărăcie a gospodăriilor casnice cu copii 216-221

CZU: 330.59:314.62

Vinogradova Valentina