FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Economie şi Sociologie

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-4130

3. Site-ul revistei

https://economy-sociology.ince.md/descrierea/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Adresaor. Chişinău, str. Ion Creangă, 45.
Telefon / fax / e-mail(+373)22501130, (+373)22743794, bircaiulita@mail.ru
Webhttp://ince.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1, 2021 - 100
Nr. 2, 2020 - 100
Nr. 1, 2020 - 100
Nr. 1, 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Iliadi Gheorghe, dr.hab., prof.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Rojco Anatolii, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
3.Timuş Angela, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
4.Savelieva Galina, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
5.Cuhal Radu, dr., conf.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
6.Dumitraşco Marica, dr., conf.cerc., Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM (Republica Moldova)
7.Grings Michael
8.Chivu Luminiţa
9.Nechipelov Alexandr
10.Vasa Laszlo, Szent Istvan University (Ungaria)
11.Bopieva Jamila
12.Valiyev Vilayat
13.Wiliam Karl
14.Kucera Tomas
15.Masahiko Gemma
16.Papaphilippou Apostolos
17.Weber Nina
18.Mocanu Victor, dr., conf.cerc., Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211479205
19.Şavga Larisa, dr.hab., prof.univ., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57207845552
20.Gagauz Olga, dr.hab., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202750526
21.Macari Vadim, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
22.Smalbone David
23.Zinoviev Felix
24.Padurean Elena, Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
25.Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55323256400
26.Ulian Galina, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
27.Parmacli Dumitru, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul (Republica Moldova)
28.Ganea Victoria, dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
29.Trofimov Victoria, dr., conf.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218201320
30.Bajura Tudor, dr.hab., prof.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
31.Doga Valeriu, dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
32.Manole Tatiana, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
33.Sârbu I., Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1953

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 3
2018Numere planificate: 4apărute: 2
2019Numere planificate: 4apărute: 2
2020Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateRusa - 92%
Romana - 92%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-4130, 2013 - 2033
2.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=31631, 2013 - 2033
3.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3172, 2017 - 2033
4.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=1568

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Aculai Elena - Scopus Author ID - 55824500700
2.Avram Cristina - Scopus Author ID - 57202751362
3.Buciuceanu-Vrabie Mariana - Scopus Author ID - 57234664200
4.Gagauz Olga - Scopus Author ID - 57202750526
5.Gutium Tatiana - Scopus Author ID - 55769213600
6.Ianioglo Alina - Scopus Author ID - 57194330981
7.Kozak Iurii - Scopus Author ID - 57218896186
8.Mocanu Victor - Scopus Author ID - 57211479205
9.Pahomii Irina - Scopus Author ID - 57217104444
10.Perciun Rodica - Scopus Author ID - 57222961760
11.Ştîrba Vitalie - Scopus Author ID - 57221497014
12.Stratan Alexandru - Scopus Author ID - 55323256400
13.Tabac Tatiana - Scopus Author ID - 57217099454

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALAWIYAH, I., Gunadarma University, Jakarta, Indonezia, INDRAYANI, E., Gunadarma University, Jakarta, Indonezia, SUHENDRA, E., Gunadarma University, Jakarta, Indonezia Utilizing intellectual capital on company performance improvement (a case study in hospitality, restaurant and tourism sub sector companies listed in IDX). Economie şi Sociologie. 2018, nr. 2, 38-27. ISSN 1857-4130.
2 AMODIO, S., Istituto Teseo, Italia The psychological contract in a globalized society: new contractual and relational forms. Economie şi Sociologie. 2019, nr. 2, 80-66. ISSN 1857-4130.
3 BĂDAN, D., Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR), Bucuresti, România, PETRE, I., Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR), Bucuresti, România The impact of the Covid-19 pandemic and the drought on the prices of the main agricultural products of animal origin in Romania. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 2, 118-108. ISSN 1857-4130.
4 BOBROVA, A., Институт экономики НАНБ, Belarus, PILIUTSIK, A., Институт экономики НАНБ, Belarus, IN, G., Институт экономики НАНБ, Belarus, YUAN, G., Институт экономики НАНБ, Belarus Birth control in Belarus and China: current policy. Economie şi Sociologie. 2019, nr. 1, 99-87. ISSN 1857-4130.
5 CIAICOVSCAIA, M., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, LEVIŢCAIA, A., dr.hab. Development of mobile marketing IT projects: opportunities for Moldova and Ukraine. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 2, 69-59. ISSN 1857-4130.
6 GOROVA, K., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ucraina, DLUHOPOLSKYI, O., Тернопольский национальный экономический университет, Ucraina, DLUHOPOLSKA, T., Тернопольский национальный экономический университет, Ucraina Entering in the global manufacturing outsourcing market and innovative development of the Ukrainian industrial enterprises. Economie şi Sociologie. 2019, nr. 2, 31-20. ISSN 1857-4130.
7 JARYNOWSKI, A., Interdisciplinary Research Institute in Wroclaw, Polonia Cost-effectiveness analysis for HPV mitigation strategies in the Republic of Moldova based on infectious disease modelling. Economie şi Sociologie. 2019, nr. 2, 64-50. ISSN 1857-4130.
8 KAWINSKA, M., Institute of Sociology at the Cardinal Stephan Wyszynski University in Warsaw, Polonia Benefits for adult education and learning in sustainable development. Economie şi Sociologie. 2018, nr. 2, 94-88. ISSN 1857-4130.
9 KELLUM, J., Cercetător independent, Statele Unite ale Americii A feminist reflective analysis of gender mainstreaming in youth policy and practice in the Republic of Moldova. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 1, 108-98. ISSN 1857-4130.
10 KOMOROWSKI, P., Institute of Sociology at the Cardinal Stephan Wyszynski University in Warsaw, Polonia Financial security of a small open economy in conditions of globalization. Economie şi Sociologie. 2018, nr. 2, 54-48. ISSN 1857-4130.
11 LESHENOK, U., Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Ucraina Clustering of Ukrainian regions based on value orientations and political choice of the populations: methodological rationale and analysis using combining data sources. Economie şi Sociologie. 2019, nr. 1, 132-123. ISSN 1857-4130.
12 MUZA, C., Univerzita Karlova v Praze, Cehia, MANGOMBE, K., University of Zimbabwe, Zimbabwe Predictors of under–five child mortality in Zimbabwe. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 1, 97-87. ISSN 1857-4130.
13 MANTA, O., Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română, România The risk of financial networks in the context of current challenges. Economie şi Sociologie. 2019, nr. 2, 49-42. ISSN 1857-4130.
14 VIDA, I., Szent Istvan University, Ungaria, SPALLER, E., Szechenyi Istvan University, Ungaria, VASA, L., Szent Istvan University, Ungaria Potential effects of finance 4.0 on the employment in East Africa. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 2, 42-29. ISSN 1857-4130.
15 IAŢIŞIN, T., TIRLEA, M., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, România, KOZAK, Y., Академия экономических наук Украины, Ucraina Actual trends of wine sector in the world and EU. Economie şi Sociologie. 2018, nr. 1, 100-91. ISSN 1857-4130.
16 UNTURA, G., Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Rusia, GORBACHIOVA , N., Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Rusia The evaluation of state support to innovation project based on public-private partnership principals: federal and regional initiatives in Russia. Economie şi Sociologie. 2018, nr. 1, 29-12. ISSN 1857-4130.
17 VARZARI, A., Copenhagen Business School, Danemarca The moldovan bank fraud (2012-2015). A process tracing analysis of the Moldovan $1 billion money laundering. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 2, 107-96. ISSN 1857-4130.
18 VORONCENKO, T., dr., Российская таможенная академия, Rusia Review on the monograph: „Ensuring financial stability of the state: theoretical approaches”  Author: Irina Vilievna TOLMACHEVA . Economie şi Sociologie. 2019, nr. 1, 147-146. ISSN 1857-4130.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20Economie%20si%20Sociologie%20nr%201%202020%20Final%20APROBAT.pdf
Numărul 2, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20Economy%20and%20Sociology%20no%202%202020_tipar.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: