FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Economie şi Sociologie

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-4130

3. Site-ul revistei

http://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/economie-si-sociologie/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Adresaor. Chişinău, str. Ion Creangă, 45.
Telefon / fax / e-mail(+373)22501130, (+373)22743794, bircaiulita@mail.ru
Webhttp://ince.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1, 2019 - 100
Nr. 2, 2018 - 100
Nr. 1, 2018 - 100
Nr. 4, 2017 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Iliadi Gheorghe, dr.hab., prof.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Macari Vadim, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Mişcoi Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
4.Smalbone David
5.Zinoviev Felix
6.Padurean Elena, Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
7.Stratan Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55323256400
8.Ulian Galina, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
9.Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (Republica Moldova)
10.Parmacli Dumitru, prof.univ., Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul (Republica Moldova)
11.Ganea Victoria, dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
12.Trofimov Victoria, dr., conf.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
13.Bajura Tudor, dr.hab., prof.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
14.Doga Valeriu, dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
15.Manole Tatiana, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
16.Gagauz Olga, dr.hab., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202750526
17.Şavga Larisa, dr.hab., prof.univ., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (Republica Moldova)
18.Mocanu Victor, dr., conf.cerc., Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211479205
19.Rojco Anatolii, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
20.Timuş Angela, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
21.Savelieva Galina, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
22.Cuhal Radu, dr., conf.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
23.Dumitraşco Marica, dr., conf.cerc., Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM (Republica Moldova)
24.Grings Michael
25.Chivu Luminiţa
26.Nechipelov Alexandr
27.Vasa Laszlo, Szent Istvan University (Ungaria)
28.Bopieva Jamila
29.Valiyev Vilayat
30.Wiliam Karl
31.Kucera Tomas
32.Masahiko Gemma
33.Apostolos Papaphilpou
34.Weber Nina
35.Sârbu I., Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1953

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 4apărute: 4
2015Numere planificate: 4apărute: 4
2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 3
2018Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateRusa - 100%
Romana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=31631, 2010 - 2021
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-4130, 2013 - 2020
3.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=1568

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Avram Cristina - Scopus Author ID - 57202751362
2.Buzu Olga - Scopus Author ID - 57208527654
3.Cuciureanu Gheorghe - Scopus Author ID - 56559895600
4.Gagauz Olga - Scopus Author ID - 57202750526
5.Ianioglo Alina - Scopus Author ID - 57194330981
6.Mocanu Victor - Scopus Author ID - 57211479205
7.Stratan Alexandru - Scopus Author ID - 55323256400
8.Ungur Cristina - Scopus Author ID - 56560123800

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALAWIYAH, I., Gunadarma University, Jakarta, Indonezia, INDRAYANI, E., Gunadarma University, Jakarta, Indonezia, SUHENDRA, E., Gunadarma University, Jakarta, Indonezia Utilizing intellectual capital on company performance improvement (a case study in hospitality, restaurant and tourism sub sector companies listed in IDX). Economie şi Sociologie. 2018, nr. 2, 38-27. ISSN 1857-4130.
2 STRATAN, D., ANGELOSKA, A., Szent Istvan University, Ungaria, TRENDOV, N., Szent Istvan University, Ungaria Rural women entrepreneurship in Macedonia and Moldova: comparativ study. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 4, 61-53. ISSN 1857-4130.
3 STAN, M., ANTON-PRISACARIU, B., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Sports industry – a potential new source of economic growth. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 2, 100-97. ISSN 1857-4130.
4 SOILE, I., Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law & Polic y (CEPMLP), University of Dundee, Marea Britanie, ARIKEWUYO, K., Fountain University, Osogbo, Nigeria Bolivia’s energy consumption and economic growth profile: is there a link?. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 1, 102-95. ISSN 1857-4130.
5 LUCHIAN, I., dr., BĂLAN, G., dr.hab., Romanian-German University of Sibiu, România Financial mechanisms of financial crises. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 3, 87-82. ISSN 1857-4130.
6 PERCIUN, R., dr., POPA, V., BĂLAN, M., Academia Româna, România 2015 Summing-up of banking financial sector of the Republic of Moldova. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 1, 18-11. ISSN 1857-4130.
7 ROJCO, A., dr., BLYZNIUK, V., Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina Comparative evaluation of the labour markets development in the Republic of Moldova and Ukraine. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, 44-33. ISSN 1857-4130.
8 NIKOLOV, D., Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria, BOEVSKY, I., Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria, BORISSOV, P., Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria, RADEV, T., Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria Advantages and constraints  of innovative business models for food security:  case study in Smolyan district, Bulgaria. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 3, 27-20. ISSN 1857-4130.
9 BOGUSH, L., Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Ucraina Directions of modernization  of Ukrainian educational system in the context  of increasing youth competitiveness in the labour market. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 3, 114-102. ISSN 1857-4130.
10 BOLDUREANU, G., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, PĂDURARU, T., Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi, România, BOLDUREANU, D., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Evolution and development strategies regarding SME sector in Romania and the Republic of Moldova. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 1, 77-71. ISSN 1857-4130.
11 TURETCHI, V., BORZDOVA, T., State Institute of Management And Social Technologies of Belarusian State University, Belarus Real estate market in rural area of the Republic of Moldova: actual condition and opportunities of development. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, 139-133. ISSN 1857-4130.
12 PERCINSCHI, O., dr., EGOROV, I., Национальная академия наук Украины, Ucraina, DIACOVA, O. Particularities of the place branding of the european countries. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 1, 62-57. ISSN 1857-4130.
13 GAVRILESCU, D., Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şiseşti“, Bucureşti, România Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, 161-161. ISSN 1857-4130.
14 UNTURA, G., Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Rusia, GORBACHIOVA , N., Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Rusia The evaluation of state support to innovation project based on public-private partnership principals: federal and regional initiatives in Russia. Economie şi Sociologie. 2018, nr. 1, 29-12. ISSN 1857-4130.
15 HALLER, A., Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi, România Growth and development through sustainable tourism in rural areas of emerging markets. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 2, 65-61. ISSN 1857-4130.
16 MACARI, V., dr., IORDAN, M., Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, România Аnalisys the legal framework for regulation of family business in Romania. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 2, 28-24. ISSN 1857-4130.
17 ISACHI, S., Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română, România, MIHAILA, N., Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română, România Transaction costs – analysis at the firm’s level from a fiscal perspective. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 2, 40-34. ISSN 1857-4130.
18 KURCHENKO, O., Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, Ucraina, KARDASH, O., Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, Ucraina Training of innovative entrepreneurship – a key to creation of startups. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 3, 53-49. ISSN 1857-4130.
19 KASYANENKO, T., Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Rusia, BUZU, O., dr.hab. Features of pricing of the mortgage market in the Russian Federation and the Republic of Moldova (part 2). Economie şi Sociologie. 2016, nr. 4, 33-22. ISSN 1857-4130.
20 KAWINSKA, M., Institute of Sociology at the Cardinal Stephan Wyszynski University in Warsaw, Polonia Benefits for adult education and learning in sustainable development. Economie şi Sociologie. 2018, nr. 2, 94-88. ISSN 1857-4130.
21 KOMOROWSKI, P., Institute of Sociology at the Cardinal Stephan Wyszynski University in Warsaw, Polonia Financial security of a small open economy in conditions of globalization. Economie şi Sociologie. 2018, nr. 2, 54-48. ISSN 1857-4130.
22 KONIEVA , T., Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Ucraina Factors affecting the enterprise’s cost of capital in Ukraine. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, 89-82. ISSN 1857-4130.
23 IAŢIŞIN, T., TIRLEA, M., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, România, KOZAK, Y., Академия экономических наук Украины, Ucraina Actual trends of wine sector in the world and EU. Economie şi Sociologie. 2018, nr. 1, 100-91. ISSN 1857-4130.
24 SHARGU, L., dr., OANTA, S., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Russia's lobby in the European Union. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 4, 113-106. ISSN 1857-4130.
25 BOTNARI, N., dr., NEDELCU, A., dr., ONOFREI, E., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Modelling the financial performance of the industrial enterprises – case of light, wine and machinery industries. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 1, 112-103. ISSN 1857-4130.
26 SABLUK, P., Academia Naţională de Ştiinţe Agrare, Ucraina, DOGA, V., dr.hab. Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, 160-159. ISSN 1857-4130.
27 TRONKO, V., Киевский национальный торгово-экономический университет, Ucraina, SAI, D., Киевский национальный торгово-экономический университет, Ucraina Problems of attracting of foreign direct investments in Ukraine. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 1, 26-19. ISSN 1857-4130.
28 SHARFELDIN, I., Necunoscută, Qatar, Qatar Synthesis of economic environment and classification levels of development. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 3, 75-69. ISSN 1857-4130.
29 VOICU, O., Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, România IFRS 9 approach within the "Regulatory-accounting" mix. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 4, 78-71. ISSN 1857-4130.
30 ZHUK, V., Academia Naţională de Ştiinţe Agrare, Ucraina The influence of institutional changes on the investment attractiveness of the agricultural sector of Ukrainian economy. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 2, 23-18. ISSN 1857-4130.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Economie%20si%20Sociologie%201%202018_INCE.pdf
Numărul 2, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Economie%20si%20Sociologie%202%202018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: