FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Economie şi Sociologie

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-4130

3. Site-ul revistei

https://economy-sociology.ince.md/descrierea/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Adresaor. Chişinău, str. Ion Creangă, 45.
Telefon / fax / e-mail(+373)22501130, (+373)22743794, bircaiulita@mail.ru
Webhttp://ince.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1, 2021 - 100
Nr. 2, 2020 - 100
Nr. 1, 2020 - 100
Nr. 1, 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Iliadi Gheorghe, dr.hab., prof.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Macari Vadim, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Smalbone David
4.Zinoviev Felix
5.Padurean Elena, Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
6.Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55323256400
7.Ulian Galina, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
8.Parmacli Dumitru, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 58097116700
9.Ganea Victoria, dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
10.Trofimov Victoria, dr., conf.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218201320
11.Bajura Tudor, dr.hab., prof.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
12.Doga Valeriu, dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
13.Manole Tatiana, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
14.Gagauz Olga, dr.hab., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202750526
15.Şavga Larisa, dr.hab., prof.univ., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57207845552
16.Mocanu Victor, dr., conf.cerc., Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211479205
17.Rojco Anatolii, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
18.Timuş Angela, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
19.Savelieva Galina, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
20.Cuhal Radu, dr., conf.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
21.Dumitraşco Marica, dr., conf.cerc., Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM (Republica Moldova)
22.Grings Michael
23.Chivu Luminiţa
24.Nechipelov Alexandr
25.Vasa Laszlo, Szent Istvan University (Ungaria)
26.Bopieva Jamila
27.Valiyev Vilayat
28.Wiliam Karl
29.Kucera Tomas
30.Masahiko Gemma
31.Papaphilippou Apostolos
32.Weber Nina
33.Sârbu I., Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1953

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 4apărute: 2
2019Numere planificate: 4apărute: 2
2020Numere planificate: 4apărute: 2
2021Numere planificate: 4apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.CiteFactor Academic Scientific Journals, https://www.citefactor.org/journal/index/17540/economy-and-sociology#.Ye2yIP5Bw2w, 2017 - 2033-01-31
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-4130, 2013 - 2033
3.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=31631, 2013 - 2033
4.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3172, 2017 - 2033
5.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=1568

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Aculai Elena - Scopus Author ID - 55824500700
2.Avram Cristina - Scopus Author ID - 57202751362
3.Buciuceanu-Vrabie Mariana - Scopus Author ID - 57234664200
4.Buzu Olga - Scopus Author ID - 57208527654
5.Cociug Victoria - Scopus Author ID - 57566212700
6.Gagauz Olga - Scopus Author ID - 57202750526
7.Gutium Tatiana - Scopus Author ID - 55769213600
8.Mocanu Victor - Scopus Author ID - 57211479205
9.Perciun Rodica - Scopus Author ID - 57222961760
10.Prisăcaru Veronica - Scopus Author ID - 57199835176
11.Ştîrba Vitalie - Scopus Author ID - 57221497014
12.Stratan Alexandru - Scopus Author ID - 55323256400

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BĂDAN, D., Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR), Bucuresti, România, PETRE, I., Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR), Bucuresti, România The impact of the Covid-19 pandemic and the drought on the prices of the main agricultural products of animal origin in Romania. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 2, 118-108. ISSN 1857-4130.
2 CIAICOVSCAIA, M., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, ALLA LEVITSKAIA, ., dr.hab. Development of mobile marketing IT projects: opportunities for Moldova and Ukraine. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 2, 69-59. ISSN 1857-4130.
3 SUHENDRA, E., Gunadarma University, Jakarta, Indonezia, INDRAYANI, E., Gunadarma University, Jakarta, Indonezia, RAGASARI, D., Gunadarma University, Jakarta, Indonezia, ERNESTIVITA, G., Nusantara PGRI University, Indonezia The impact of banking network services through profitability on Indonesia banking companies. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 2, 15-10. ISSN 1857-4130.
4 KELLUM, J., Cercetător independent, SUA, Statele Unite ale Americii A feminist reflective analysis of gender mainstreaming in youth policy and practice in the Republic of Moldova. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 1, 108-98. ISSN 1857-4130.
5 MUZA, C., Univerzita Karlova v Praze, Cehia, MANGOMBE, K., University of Zimbabwe, Zimbabwe Predictors of under–five child mortality in Zimbabwe. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 1, 97-87. ISSN 1857-4130.
6 PAPAPHILIPPOU, A., Universitatea Cambridge, Marea Britanie On Moldova’s incremental capital-output ratio and the design of economic policy. Economie şi Sociologie. 2021, nr. 1, 15-6. ISSN 1857-4130.
7 ONOFREI, N., PAŞA, A., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Private consumption in the European Union: a comparative study. Economie şi Sociologie. 2021, nr. 1, 62-52. ISSN 1857-4130.
8 VIDA, I., Szent Istvan University, Ungaria, SPALLER, E., Szechenyi Istvan University, Ungaria, VASA, L., Szent Istvan University, Ungaria Potential effects of finance 4.0 on the employment in East Africa. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 2, 42-29. ISSN 1857-4130.
9 BÎRCA, I., ȚÎRLEA, M., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, România, GANEA, V., dr.hab., BUZU, O., dr.hab. Conceptual aspects and the most used practices in obtaining the reliability of entity value estimation. Economie şi Sociologie. 2021, nr. 1, 30-16. ISSN 1857-4130.
10 TKACHENKO, L., Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Ucraina Development of regional labour markets in conditions of decentralization. Economie şi Sociologie. 2021, nr. 1, 119-110. ISSN 1857-4130.
11 VARZARI, A., Copenhagen Business School, Danemarca The moldovan bank fraud (2012-2015). A process tracing analysis of the Moldovan $1 billion money laundering. Economie şi Sociologie. 2020, nr. 2, 107-96. ISSN 1857-4130.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: