IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)10
  2020  (2 din 2)24
  2019  (2 din 2)23
  2018  (2 din 2)20
  2017  (3 din 4)43
  2016  (4 din 4)58
  2015  (4 din 4)89
  2014  (4 din 4)96
  2013  (4 din 4)101
  2012  (4 din 4)98
  2011  (4 din 4)113
  2010  (4 din 4)25
  2009  (3 din 4)57
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B+ (2020.06.26-2024.06.26)
  • B (2017.10.26-2020.06.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole757609717940974032452
Volume41430651656
Total79865278211065

Vizualizări   1151Descărcări   26

Conţinutul numărului de revistă

Consumul de produse alimentare – un indicator al stării pieţei alimentare interne 9-15

CZU: 338.439.6.02(477)

JEL: D90, Q18, Q19

Kaletnik Grigore , Ţihanovskaia Victoria
Argumentarea optimizării factorilor inflaţiei ca o condiţie a creşterii economice 16-21

CZU: 336.748.12+338.1

JEL: E31, F33, F43, E52

Iliadi Gheorghe
Dezvoltarea întreprinderilor agricole mari în sistemul producţiei agricole în Ucraina 22-24

CZU: 334.758.4:338.436(477)

JEL: B26, O14, O20, C11, C82, H26, H32

Niţenco Vitalii
Problema cuantificării economiei tenebre: metoda resurselor contorizabile 25-30

CZU: 336.227.2+339.19

JEL: B26, C02, C11, C82, H26, H27, H32

Ulian Galina , Caprian Iulia
Asigurarea instituţională privind optimizarea potenţialului de resurse din ţară şi regiunile sale 31-39

CZU: 330.837:330.15(477)

JEL: G3, H83, M12, R1, R58

Bondarenko Valerii
Trecerea la modelul inovaţional de dezvoltare a economiei naţionale şi necesitatea sprijinului financiar al acestui proces 40-45

CZU: [001.895:338+336.531.2:001.895](478)

JEL: O20, O23, O31, O32, R44, R43, G22

Ganea Victoria
Strategiile de dezvoltare economică a ţărilor industrial puternic dezvoltate 46-56

CZU: 338(1-775)

JEL: F00, F02, F13, F50, E20

Şerbănescu Sebastian , Maximilian Silvestru , Gribincea Alexandru , Gribincea Corina
Esenţa, domeniul de aplicare şi metodele de bază de evaluare a viabilităţii întreprinderii 57-64

CZU: 657.92:334.7+005.52:334.7

JEL: G01, G3, G33, M1, R13

Ligonenco Larisa
Perspectivele dezvoltării turismului internaţional 65-69

CZU: 338.48(100)

JEL: R11, R15, R51, R58

Gurgui Amalia
Internaţionalizarea şi regionalizarea practicilor de gestiune corporativă a firmelor din România 70-77

CZU: 334.752:339.944(498)

JEL: A1, D2, L2, L23

Gâf-Deac Maria , Roşca Petru
Corelarea dintre sistemul de educaţie a tineretului şi piaţa muncii în Republica Moldova 78-85

CZU: [331.548+37.048.4-053.6](478)

JEL: O15, I 21, I 25, J61, J64, J82

Cauşan Corina , Cojuhari Andrei
Tendinţele de consum al produselor alimentare în procesul de transformare a relaţiilor de proprietate în agricultura Ucrainei 86-91

CZU: 338.439-053(477)

JEL: Q00, P14, P23, P21, Q18

Zapsa Galina
Globalizarea economiei mondiale şi impactul acesteia asupra dezvoltării evidenţei contabile în Ucraina 92-96

CZU: 339.9+657.2(477)

JEL: F00, F01, G00, H83, H87, H89

Prodanciuk Mihail
Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în perioada post-criză şi de creştere economică 97-107

CZU: 338.1+339.9

Cebotari Oleg , Gribincea Alexandru
Direcţii de dezvoltare pe piaţa mondială a produselor stomatologice 108-113

CZU: 339.1:615.242

JEL: L11, L15, D30, D40

Bulat Veronica
Inteligenţa business în luarea deciziilor pe piaţa muncii a Republicii Moldova 114-119

CZU: 331.5:004(478)

JEL: J01, J6, J08, J19, M1

Globa Galina , Pantea Larisa
Eficienţa economică a întreprinderii și indicatorii ei 120-125

CZU: 334.72:005.336.1

JEL: A1, A2, B4, M0, M2, O1, O2

Deliu Angela , Frăsîneanu Pantelemon
Principii de evaluare a efectului social privind implementarea proiectelor de investiţii 126-133

CZU: 330.322.5:005.8

JEL: F21, G31, H43, H54

Simov Denis , Burlacu Natalia
Consideraţii privind evoluţia sectorului serviciilor la nivel internaţional 134-142

CZU: 659.2(100)

JEL: M0, M16, M21, M51

Zetia Vasile
Dinamica pieţei textilelor. Referinţe analitice 143-151

CZU: 339.562/.564:677

JEL: L5, L52, L60, L67 O25

Cernova Aliona
Particularităţile măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă în Republica Moldova 152-158

CZU: 331.526(478)

JEL: J21, J24, J60, J61, J62, J63, J68

Pantea Larisa
Principiile specifice investiţiilor străine în România 159-166

CZU: 339.727.22:338(498)

JEL: F21, F59, F33, F37, F5

Sălăvăstru Valerian
Abordări teoretice privind conţinutul economic al categoriei “proprietate intelectuală” 167-170

CZU: 33:347.77

JEL: O3, K11, K19, K39

Novac Alexandra
Elemente problematice cu impact asupra administraţiei publice locale din România 171-176

CZU: 352(498)

JEL: M00, O2, O15, O38, O20

Petcu Adriana
Politica de mediu în România: componentă a dezvoltării durabile de ansamblu 177-181

CZU: 504.03(498)

JEL: R48, P28, P29, Q5, !53, Q59

Toma Alexandru
Noi oportunităţi pe piaţa de fuziuni şi achiziţii pentru anul 2014 182-186

CZU: 334.7

JEL: G10, G14, G32, G34

Moldovan-Madan Alina
Modelul decizional privind gestiunea fluxurilor de mijloace băneşti în întreprinderile industriei alimentare din Republica Moldova 187-191

CZU: 658.14/.17:664(478)

JEL: L52, L66, E47, E50

Spivacenco Iurie