IBN
Închide

63Publicaţii

1378Descărcări

47646Vizualizări

Gribincea Corina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 16.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2024 - 1

Determinarea modelului național de economie circulară în sectorul turism
Gribincea Corina
Institutul Național de Cercetări Economice, ASEM
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 24 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 3

Analiza sectorului turistic prin prisma indicatorilor de circularitate
Gribincea Corina
Institutul Național de Cercetări Economice, ASEM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-21-5.
Disponibil online 6 February, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the tourism sector through the prism of circularity indicators
Gribincea Corina
National Institute for Economic Research, AESM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of the circular economy training mechanism in the tourism sector in the Republic of Moldova
Gribincea Corina
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Cost analysis of the loop recycling model: theoretical aspects
Gribincea Corina
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Calitatea educației și cerințele angajatorilor la inceputul sec. XXI
Mahajna Alaa1 , Gribincea Corina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circular economy challenges that face Moldovan food industry to access the european Union Market
Gribincea Corina
National Institute for Economic Research of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 6. 2021. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile care vor determina viitorul apropiat
Gribincea Corina1 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecoturismul și structura potențialului natural în Republica Moldova și România
Gribincea Corina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-57. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziția de la liniaritate spre circularitatea economică
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Competitiveness and sustainable development in the context of European integration
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea durabilă a resurselor naturale și impactul asupra mediului
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-72. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие прибрежного туризма средиземного моря в Турции
Грибинча Корина1 , Караджова Светлана2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Aspectele calității serviciilor hoteliere în municipiul Chișinău
Gribincea Alexandru , Barcari Igor , Gribincea Corina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia circulara și COVID-19: oportunităţi şi reflecții
Duca Aurelia1 , Gribincea Corina2 , Gribincea Alexandru3
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial innovative approaches to ensure economic sustainability
Duca Aurelia1 , Gribincea Corina2 , Gribincea Alexandru3
1 State University „Dimitrie Cantemir”,
2 National Institute for Economic Research of Moldova,
3 Moldova State University
Economia Contemporană
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial innovative approaches to ensure economic sustainability
Duca Aurelia1 , Gribincea Corina2 , Gribincea Alexandru3
1 State University „Dimitrie Cantemir”,
2 National Institute for Economic Research of Moldova,
3 Moldova State University
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 5. 2020. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei financiar-economice provocate de criza Covid-19 actuală asupra securitătii energetice a UE
Gribincea Corina1 , Popescu Maria2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-132. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile modelatoare de viitor
Gribincea Corina1 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități pentru o economie circulară după criza pandemica
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opportunities In The Age Of Climate Change Through Cultivation Of Energy Plants In “Siret-Prut-Nistru” Euroregion
Gumovschi Andrei , Gribincea Alexandru , Gribincea Corina
Free International University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea competitivității economice mondiale în societatea informațională
Fayed Khatib Nasreen , Gribincea Corina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regândirea sistemelor de fabricație și intervenirea asupra modului de consum prin prisma economiei circulare
Duca Aurelia1 , Gribincea Corina2 , Gribincea Alexandru3
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Analysis and management of macroeconomic risks of the Republic of Moldova
Petrova Tatiana , Gribincea Corina
National Institute for Economic Research of Moldova
Economia Contemporană
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis and management of macroeconomic risks of the Republic of Moldova
Petrova Tatiana , Gribincea Corina
National Institute for Economic Research of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 4. 2019. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial assistance for the small and medium-sized enterprises’ transition effort to “green economy” in the Republic of Moldova
Gribincea Corina , Ungur Cristina , Ciobanu Mihail , Lucaşenco Eugenia
University of European Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul economiei „verzi” prin prisma ecologică
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea creşterii economiei „verzi” ca premisă de integrare în spaţiul european
Gribincea Corina1 , Gribincea Alexandru2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea dezvoltării „Economiei verzi”
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The interaction between the “green” and “digital” economy
Gribincea Alexandru1 , Gribincea Corina1 , Kabaha Ali2
1 Free International University of Moldova,
2 The Israeli Ministry of Education
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(12) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-117. Vizualizări-1402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Dinamica consumului de energie pe glob
Gribincea Corina1 , Sandu Maxim2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul patrimoniului cultural-istoric ca premisă de promovare turistică și economică
Gribincea Corina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model of economic development on the way to overcome unemployment and labor force growth
Maximilian Silvestru1 , Gribincea Alexandru1 , Gribincea Corina2 , Amoun Habashi Manal3 , Sandu Maxim4
1 Moldova State University,
2 National Institute for Economic Research, ASM,
3 Institute of International Relations of Moldova,
4 Free International University of Moldova
Journal of Advanced Research in Law and Economics
Nr. 6(9) / 2018 / ISSN 2068-696X
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of medical insurance and social security for Ukrainian labor migrants in Poland
Koshulko Oksana1 , Gribincea Corina2
1 National University of Food Technologies, Kyiv,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-1023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa serviciilor bancare internaţionale şi implicaţiile acesteia asupra economiei Republicii Moldova
Грiбiнча Олександр1 , Грiбiнча Коріна2
1 Інститут Міжнародних відносин Республіки Молдови,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Історико-політичні проблеми сучасного світу
Vol. 37-38, / 2018 / ISSN 2519-4518 / ISSNe 2617-2372
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of the decision system from the perspective of the Moldovan rural tourism valorification
Грiбiнча Коріна
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Історико-політичні проблеми сучасного світу
Vol. 37-38, / 2018 / ISSN 2519-4518 / ISSNe 2617-2372
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Dezvoltarea clusterelor în Republica Moldova ca instrument de autoorganizare şi accelerare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul energetic – importanța și aplicabilitatea sa în industria alimentară a Republicii Moldova
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-1453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii inovaționale în turism și necesitatea elaborării lor
Gribincea Alexandru1 , Gribincea Corina2 , Sandu Maxim1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Impact of Foreign Direct Investment on the Economy of Republic of Moldova
Sturzu Ion1 , Gribincea Corina2 , Gribincea Alexandru3
1 National Bank of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, ASM,
3 Free International University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 26 September, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Implications of Saving and Investment Balance on Economic Growth of the Republic of Moldova
Perciun Rodica , Petrova Tatiana , Gribincea Corina
National Institute for Economic Research, ASM
ECONOMICS - Innovative and Economics Research Journal
Vol. 5, / 2017 / ISSN 2303-5005 / ISSNe 2303-5013
Disponibil online 17 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspectele atractivităţii turistice din nordul Africii
Gribincea Alexandru1 , Gribincea Corina2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-1154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durabilitatea ca element al arhitecturii ciclului de viaţă a produsului touristic rural şi motor de capitalizare a dezvoltării rurale
Duca-Gribincea Aurelia1 , Gribincea Corina2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente manageriale în asigurarea eficienţei energetice din industria alimentară
Stratan Alexandru , Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Diplomaţia economică şi impactul problemelor energetice asupra relaţiilor internaţionale la începutul sec. al XXI-lea
Gribincea Alexandru1 , Gribincea Corina2 , Koreakin Serghei3
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
3 Moldovagaz SA
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-32. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţiile managementului sustenabil în dezvoltarea industriei alimentare din Republica Moldova
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The overviewof themain gas pipelines in the black sea region: political and economic aspects
Gribincea Corina1 , Gaviuk Anastasiia2 , Fedkovych Yurii2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Business management and energy efficiency in the food industry of Moldova
Duca Aurelia1 , Gribincea Corina2
1 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Journal of Financial and Monetary Economics
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2537-3269 / ISSNe 2392-9685
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerţul cu produse energetice în zona Asia-Pacific
Gribincea Alexandru1 , Frumusachi Eduard2 , Gribincea Corina3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Vama Chişinau,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Studii Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 24 October, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea parteneriatelor pentru o energie sigură, durabilă și competitivă
Popescu Mariana1 , Gribincea Corina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomaţia economică ca instrument de realizare a intereselor naţionale
Tărîţă Orest1 , Gribincea Alexandru1 , Gribincea Corina2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-1190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 63